Beroende

Java Runtime Version 7 or higher. (Oracle, OpenJDK, or IcedTea Java Version 7 or 8 recommended, except Raspberry Pi: OpenJDK 9 for ARM, PowerPC: IBM Java SE 7 or 8)
Determine your installed Java version here or type java -version at your command prompt. Java 9 support is in development and it is not recommended for general use.

Utgåva noteringar

Nya installationer

Windows
4d25819a846a461e6e87caf7f44dd03eb755d502e8efe990bfb0dc5af2ce9d5f

Hämta filen och kör den.

Mac OS X
265729c1d676939bc81f96689b72c5f413083f4bbd849393f7629db05523d238

Hämta filen och dubbelklicka på den (om det fungerar) eller skriv java -jar i2pinstall_0.9.44.jar i en terminal för att köra installationsprogrammet. Du kan kanske högerklicka och välja "Öppna med Java".

Kommandotolksinstallation (för servrar utan skärm):

Hämta version 0.9.44 av det grafiska installationsprogrammet för OSX ovan och kör java -jar i2pinstall_0.9.44.jar -console från kommandotolken.
Mac OS X Native (Beta)
a0712d7c0e1eacbef52873d824b81c7816f8a220e1d29915c5365729850a7d47

A drag-and-drop installer that includes a new I2P Launcher utility. Beta.

Double-click on the file, then drag and drop the launcher into your Applications folder.

Linux / BSD / Solaris
265729c1d676939bc81f96689b72c5f413083f4bbd849393f7629db05523d238

Hämta filen och dubbelklicka på den (om det fungerar) eller skriv java -jar i2pinstall_0.9.44.jar i en terminal för att köra installationsprogrammet. På vissa system kan du kanske högerklicka och välja "Öppna med Java".

Kommandotolksinstallation (för servrar utan skärm):

Hämta det grafiska installationsprogrammet ovan och kör java -jar i2pinstall_0.9.44.jar -console från kommandotolken.
Android
3f6263fb98ddad3c6f5efee70d3d4a424c6757f79ca60ade24e740d5d3a79276
Requires Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) or higher. If you earlier installed I2P, unfortunately this release fixes some IPC issues which will force you to uninstall your current installation before installing this. 512 MB RAM minimum; 1 GB rekommenerat. The release and dev versions of the I2P APK are not compatible, as they are signed by zzz and meeh respectively. Uninstall one before installing the other.
Docker
35cb620d82c6cab8764792720c061379bb8493325d75ad2e376455b44718935

I2P is now available as a Docker package from the Docker Hub. You may retrieve the image by running the 'docker pull' command.

docker pull meeh/i2p.i2p
    
Docker Hub
Källpaket
9f03a636e2dc7e25455fb75869b3a8313fd177d231e056b0556159efec4d6d9d

Alternativt kan du hämta källkoden från monotone eller via Git från git.repo.i2p eller Github.
Kör (tar xjvf i2psource_0.9.44.tar.bz2 ; cd i2p-0.9.44 ; ant pkg) och sedan antingen en grafisk installation eller serverinstallation som ovan.

Android källkod finns i monotone och på Github. Android builds kräver I2P källkod. Se dokumentationen i Androids källkod för ytterligare bygg förutsättningar och instruktioner.

Dessa filer är signerade av zzz, vars nyckel finns här. The Windows installer is signed by zlatinb, whose key is here. The Mac OS X native installer is signed by mikalv (meeh) with his Apple Developer ID certificate, whose key is here.

Att göra efter installationen

När installationsprogrammet har installerat färdigt på windows, så är det bara att klicka på "Starta I2P"-knappen som kommer att öppna routerkonsollen, vilken innehåller vidare instruktioner.

På Unix-lika system, kan I2P startas som en tjänst, med hjälp av "i2prouter" skriptet, som finns i mappen du installerade I2P i. Byt till den mappen i en kommandotolk och skriv "sh i2prouter status" bör berätta om routerns status. Argumenten "start", "stop" och "restart" kontrollerar tjänsten. Routerkonsolen kan nås från sin vanliga position. För användare av OpenSolares och andra system för vilka wrappern (i2psvc) inste stöds, starta routern med "sh runplain.sh" istället.

När du installerar för första gången, vänligen kom ihåg att justera din NAT/brandvägg om du kan, kom ihåg att de internet nåbara portarna I2P använder, beskrivs här bland andra portar. Om du har lyckats öppna din på för inåtgående TCP, slå även på TCP på inställningssidan.

Var också god att läs kika på och justera bandbreddsinställningarnainställningssidan, eftersom standardinställningartna 96/40 KB/s upp/ner är tämligen långsamma.

Om du vill nå en eepsida via din webbläsare, titta på webbläsar-proxy inställnings-sidan för en enkel guide.

Uppdateringar från tidigare utgåvor:

Både automatiska och manuella uppgraderingar är tillgängliga för utgåvan.

Automatiska uppdateringar

Om du kör 0.7.5 eller senare, bör din router hitta den nya utgåvan. För att uppgradera snabbt, klicka helt enkelt på "Hämta uppdatering"-knappen på din routerkonsol när den syns.

Since 0.9.23, some releases are signed by str4d, whose signing key has been in the router since 0.9.9. Routers older than 0.9.9 will fail to verify update files signed by str4d, and will need to be manually updated using the process below.

Manuella uppdateringar
e0d8a79c0dc7bfd14303ddf0b4affa3daffa1d87b4e9464d458b7db56789a683
  1. Download that file to your I2P installation directory and rename as i2pupdate.zip. (alternately, you can get the source as above and run "ant updater", then copy the resulting i2pupdate.zip to your I2P installation directory). You do NOT need to unzip that file.
  2. Klicka på "Starta om"
  3. Hämta en kopp kaffe och kom tillbaka om 11 minuter
Den här filen är signerad av zzz, vars nyckel finns här.

Tidigare utgåvor

Tidigare utgåvor finns tillgängliga på Google Code och Launchpad och inom I2P-nätverket på echelon.i2p.xyz.