Hoppa över navigation

Vad gör I2P för dig?

I2P-nätverket ger ett starkt intergritets-skydd för kommunikation över internet. Många aktiviteter som skulle riskera din intergritet på det publika internet kan göras anonymt inom I2P.

Hämta I2P 0.9.32

Vad är I2P?

  • I2P är ett anonymt överdrags-nätverk - ett nätverk inuti ett nätverk. I2P är avsett att skydda kommunikation från massövervakning och från tredjeparter så som Internet leverantörer.
  • I2P används av personer i många olika situationer där integritet är viktigt: aktivister, journalister, förtryckta människor och visselblåsare, men även vanliga personer.
  • Inget nätverk kan vara 100% anonymt. Vårt mål med I2P är att göra attacker allt svårare och svårare att utföra. I2Ps anonymitet kommer bli starkare allt eftersom nätverkets storlek ökar och med fortsatt akademisk granskning.
  • I2P finns till vanliga datorer, inbyggda system (så som Raspberry Pi) och Android telefoner. Hjälp till att sprida ordet!
  • Läs mer…

Vad kan du göra med I2P?

I2P Blogg ATOM flöde

Nyheter & Uppdateringar