Vilka system kan I2P köras på? (länk)

Sedan I2P rapporterats köras på Pentium II med 64 MB RAM, kommer din upplevelse bli bättre med en Pentium III (eller bättre) med 128 MB RAM (eller mer) Ett diagram jämförande prestandan av de olika JRE kan hittas på https://trac.i2p2.de/wiki/java, kortfattat: det är möjligt, använd Sun/Oracle Java eller OpenJDK.

I2P har testats på Windows, Linux, FreeBSD (se notisen nedan), OSX och OpenSolaris. För tillfället pågår arbete för att ge stöd för Android-plattformen.

Jag tror jag hittade ett fel, var kan jag rapportera den? (länk)

Här finns några platser, välj en eller flera.

Var god inkludera relevant information från routerloggarna och wrapper-loggarna.

Jag saknar en massa av hosts i min adressbok. Vilka prenumerationslänkar är bra? (länk)

Standard-prenumerationen är för http://www.i2p2.i2p/hosts.txt vilken sällan uppdateras. Om du inte har någon annan prenumeration, kan du behöva använda "hopp"-länkar vilket är irriterande.

Här är några andra offentliga adressboks-prenumerations länkar. Du kanske vill lägga till en eller två till din susidns prenumerationslista. Du behöver inte lägga till alla, eftersom dom synkroniserar med varandra periodiskt. Länkarna som använder ett cgi-bin program använder en del strategier för att minimera antalet duplicerade adresser som delas ut och borde vara mer effektiv. Uppmärksamma att prenumerera till en hosts.txt tjänst är en handling av "tillit", eftersom illvilliga prenumerationer kan ge dig felaktiga adresser. Så tänk efter om du vill lite på några av dessa. Operatörerna av dessa tjänster kan ha vissa policy:er för att lista värdar. Närvaro på denna lista implicerar inte vårat stöd.

Vad hände med *.i2p.net? Vad hände med jrandom? Är I2P dött? (länk)

Jrandom var huvudutvecklaren för I2P och Syndie i flera år. Vi vet inte om eller när jrandom kommer komma tillbaka. *.i2p.net domänen lämnades i ett icke-fungerande tillstånd efter ett strömavbrott hos värd-företaget.

Se den här sidan för jrandoms avskedmeddelande och ytterligare information om migrationen av *.i2p.net till den är webbplatsen.

I2P förblir i aktiv utveckling.

Min router använder för mycket CPU?!? (länk)

Det finns många möjliga anledningar till hög CPU-användning. Här finns en kontrollista:

 • Försök att använda antingen OpenJDK eller Sun/Oracle Java om det finns tällgängligt för ditt system. Du kan kontrollera vilken version av java du har installerad genom att skriva java -version i en kommandotolk. Prestanda tenderar att vara värre med andra implementationer av java.
 • Kör du en BitTorrent-klient över I2P? Försök att minska antalet torrenter, bandbredds-gränserna eller försök stänga av den helt och se om det hjälper.
 • Är dina bandbredds-gränser för höga? Det är möjligt att för mycket trafik går igenom din I2P-router och att den är överbelastad. Försök minska inställningarna för utdelad bandbredds-procentkonfigurations-sidan.
 • Var säker på att du kör den senaste versionen av I2P för att få tillgång till förbättrad prestanda och felkorrigeringar.
 • Har tillräckligt mycket minne allokerats för I2P? Titta på minnesdiagrammet på Diagramsidanför att se om minnesanvändningen "spikar"—JVM använder det mesta av sin tid till skräphantering. Öka inställningen wrapper.java.maxmemory i filenwrapper.config.
 • Är CPU-användningen helt enkelt högre än du vill att den ska vara eller är den fast vid 100% under längre tid? Om den är fast vid 100%, så kan det vara ett fel. Titta i loggarna efter ledtrådar.
 • Du kanske använder det Java-baserade BigInteger-biblioteket istället för plattforms-specifika versionen, i synnerhet om du kör på ny eller ovanlig hårdvara eller OS (OpenSolaris, mipsel, etc.). See jbigi-sidan för instruktion om diagnosticering, byggande och test-metoder.
 • Om ditt platforms-specifika jbigi-bibliotek fungerar, kan den största användaren av CPU vara routing av trafik fär deltagande tunnlar. Det använder CPU för att för varje hopp avkrypteras ett lager av kryptering. Du kan begränsa din deltagande trafik på två vis - genom att minska den utdelade bandbredden på confignet.jsp,⏎ eller genom att sätta router.maxParticipatingTunnels=###configadvanced.jsp.

Jag är emot vissa sorters innehåll. Hur kan jag undvika att distribuera, lagra eller nå dom? (länk)

Hmm. I2P är ett anonymt nätverk, så det är en svår fråga. I2P är designat för att stå emot censur och att tillhandahålla ett sätt för alla att kommunicera fritt. Det bästa att hålla din PC fri från (krypterad) trafik som du ogillar är att inte använda I2P. Yttrandefrihet har en kostnad. Men vi kan besvara din fråga i tre delar:

 • Distribution - All trafik i I2P är krypterad i flera lager. Du kan inte veta ett meddelandes innehåll, källa eller destination. All trafik du routar är intern för I2P-nätverket, du är inte en utgångsnod (utproxy). Ditt enda alternativ är att vägra att routa all trafik, genom att ställa in din utdelade bandbredd eller maximalt deltagande tunnlar till 0 (se ovan). Det vore bra om du inte gör detta, du borde hjälpa nätverket genom att routa trafik åt andra. Över 95% av användare routar trafik åt andra.
 • Lagring - I2P gör ingen distribuerad lagring av innehåll. Du måste tänka på Freenet. Ingens innehåll lagras på din dator genom att köra I2P.
 • Tillgång - om Det finns eepsidor som du inte gillar, besök inte dom. Eller använd en blockerande proxy som Privoxy eller någon sorts "net nanny".

Mina aktiva noder / kända noder / deltagande tunnlar / anslutningar / bandbredd varierar dramatisk över tid! Är något fel? (länk)

Nej. Det är normalt. Alla routrar justerar sig dynamiskt efter förändrande nätverksförhållande och behov.

Min router har var igång i flera minuter och har noll eller väldigt få anslutningar (länk)

Du kan behöva återdistribuera din I2P-router. Med nyare versioner av I2P kan gå till http://localhost:7657/configreseed och klicka Spara ändringar och Återdistribuera nu-knappen. Om den här metoden inte fungerar—eller du använder en väldigt gammal version—kan du behöva att återdistribuera manuellt.

Webbadressen för återdistribuering ändrades för några år sedan. Om det här är din första installation och du har installerat en gammal (0.6.1.30 eller tidigare) version eller om du inte har kört I2P på länge, behöver du ändra webbadressen och sen klicka på "Återdistribuera"-knappen i routerkonsolen för att hitta andra routrar. När din router kör, på configadvanced.jsp, lägg till raden i2p.reseedURL=http://netdb.i2p2.de/ ELLER i2p.reseedURL=http://i2pdb.tin0.de/netDb/ (båda borde fungera), klicka sedan "Tillämpa", och klicka sedan på "återdistribuera"-länken på vänster sida.

Detta fungerar om du kör 0.6.1.27 eller senare. Om du kör utgåvan 0.6.1.31 eller senare, så behöver du troligtvis inte göra detta. Om du kör utgåvan 0.6.1.26 eller tidigare, antingen följ de manuella återdistribuerings instruktionerna nedan eller installera den senaste utgåvan. En möjlig alternativ metod - lägg till wrapper.java.additional.5=-Di2p.reseedURL=http://netdb.i2p2.de/ till wrapper.config, stäng av routern helt, starta den sen igen och klicka slutligen på "återdistribuera". Berätta för oss om det fungerar.

...men du *borde* uppgradera till den senaste versionen.

Min router har väldigt få aktiva noder, är det okej? (länk)

Om din router har 10 eller fler aktiva noder, så är allting okej. Förändringar i utgåvorna 0.6.1.31 och 0.6.1.32 förbättrade effektiviteten hos routern och minskade antalet aktiva noder. Routern borde alltid bibehålla anslutningarna till ett litet antal noder. Det bästa sättet att vara "bättre ansluten" till nätverket är att dela mer bandbredd.

Är min router en "exit nod" till det vanliga internet? Jag vill inte att den ska vara det. (länk)

Nej. Till skillnad från Tor, "utgångsnoder" eller "utproxies" är inte heller en del av nätverket. Bara frivilliga som ställt in och kör separata program kommer vidarebefodra trafik till det vanliga internet. Det finns väldigt, väldigt få av dessa.

Jag kan inte nå vanliga internetsidor genom I2P. (länk)

Se ovan. Det finns väldigt få HTTP "utproxies", de är inte integral del av nätverket och det kan hända att de är nere. Vidare, så har de gamla utproxyna squid.i2p, true.i2p och krabs.i2p försvunnit. Den enda utproxyn för tillfället är false.i2p. För att använda den, ändra dina i2ptunnel inställningar för eepProxy och sätt din utproxy lista till "false.i2p" (enbart). Stanna och starta sedan om eepProxy:n. Om det inte fungerar, så är utproxyn inte uppe. Det är inte I2Ps fel. Om din huvudanledning göt att använda ett anonymt nätverk är att anonymt nå webbplatser på det vanliga internet, så borde du nog testa Tor.

Jag kan inte nå https:// eller ftp:// -sidor genom I2P. (länk)

Inom I2P finns det inget behov för HTTPS, eftersom all trafik är krypterad från början till slut. Ftp stöds inte av tekniska skäl.

Det finns inga FTP "ut-proxies" till internet—det kanske inte ens är möjligt konfigurera en. Någon annan sorts ut-proxy kan fungera om det konfigureras med en standard-tunnel. Om du vill sätta upp någon sorts utproxy, leta noggrant efter potentiella risker. I2P-communityn kan eventuellt hjälpa till med de tekniska aspekterna, du är välkommen att fråga.

Som förklarat flera gånger tidigare ovan, inga existerande utproxies är en integral del av nätverket. Tjänsterna körs av individer och kanske inte fungerar alltid.

Uppdatering: Tack vare arbetet av h2ik, så finns det en https utproxy tillgänglig för som kan användas via I2P. Från och med I2P 0.8.4 är tunneln konfigurerad vid installation.
I fallet av att https utproxyn inte är inställd i din version av I2P, så kan du lägga till den lätt genom att göra följande:

 1. Öppna I2Ps tunnel hanterare. Skrolla ner till botten.
 2. Välj ANSLUT från Ny Klient-Tunnel listan, klicka på Skapa
 3. På den nya sidan, namnge och beskriv din nya https tunnel precis som du vill. Access-punkten är din lokala port för den nya https proxyn, port 4445 rekommenderas. Utproxy borde vara utproxyns .i2p adress som stödjer https. Se forum-posten av h2ik för adressen. Var säker på att Delad Klient, Försenad Anslutning och Autostart ikryssade. Andra alternativ bör lämnas med sina standard-värden. Klicka på "Save". I tunnelhanteraren, klicka på Start-knappen bredvid din nya tunnel.
 4. I Firefox, klicka igenom Verktyg>Alternativ>Avancerade>nätverks>inställningar. Avkryssa Använd den här proxyn för alla protokoll, sätt SSL-proxy: till localhost:4445.
 5. Färdig.

Är det säkert att använda en utproxy? (länk)

Dethär är en fråga som bara du kan besvaras eftersom det korrekta svaret beror på ditt beteende, din hot-modell och hur mycket du litar på operatören av utproxyn.

Precis som Tor, kan I2P inte magiskt kryptera internet. Du är sårbar mot avlyssning av operatörerna av utproxyn. Tors vanliga frågor förklarar detta på ett bra vis.

Utöver det, så kan du vara sårbar för samarbete mellan utproxy operatörer och operatörerna av andra I2P-tjänster, om du använder samma tunnlar ("delade klienter"). Det finns en ytterligare diskussion om detta på zzz.i2p.

Hur kan jag nå IRC, BitTorrent, eller andra tjänster på internet? (länk)

Om en utproxy inte har blivit intesälld för tjänsten du vill ansluta till, så kan det inte göras. Det finns bara tre typer av utproxies som kör nu: HTTP, HTTPS och e-post. Observera att det inte finns en SOCKS-utproxy. Om den typen av tjänst behövs, testa Tor.

De flesta "eepsidor" inom I2P är nere? (länk)

Om du tittar på alla eepsidor som någonsin skapats, ja, de flesta av dom är nere. Människor och eepsidor kommer och går. Ett bra sätt att komma igång med I2P är att kika på en lista av eepsidor som för tillfället är uppe. http://identiguy.i2p.xyz håller koll på aktiva eepsidor.

Hur sätter jag igång min egen "eepsida"? (länk)

Klicka på länken tillWebbplatsen längst upp på din routerkonsol för instruktioner.

Varför är I2P så långsamt? (länk)

Varför är nedladdningar, torrenter, webbsurfande och allt annat så långsamt i I2P? Krypteringen och routing inom I2P-nätverket lägger till stora mängder overhead och begränsar bandbredd. Anonymitet är inte gratis.

Utöver det, behöver troligtvis du och alla andra öka dina bandbredds-inställningar. De två huvudinställningarna är de inåtgående och utåtgående bandbreddsgränserna på konfigurations-sidan. Med standardinställningen 32KB/s så kommer du nog inte få mer än 15KB/s överföringshastighet i I2PSnark. Att öka inställningarna (men håll dom inom gränserna för vad din internetanslutning klarar) kommer öka den potentiella överföringshastigheten för I2PSnark och alla andra program.

Har du tillräckligt med utdelad bandbredd inställd för att kunna delta i tunnlar? Tro det eller ej, genom att delta i andras tunnlar så kommer din router bli väl integrerad i nätverket, vilket hjälper dina egna överföringshastigheter.

I2P förbättras hela tiden. Massor av förbättringar och fixar implementeras och generellt sett, så förbättras din prestanda av att köra den senaste versionen. Om du inte gjort det redan, installera den senaste utgåvan.

Bittorrent / I2PSnark / Azureus I2P-insticksmodul frågor? (länk)

Se I2P bittorrent vanliga frågor

Hur ansluter jag till IRC inom I2P? (länk)

En tunnel till huvud IRC servern inom I2P, Irc2P, skapas när I2P installeras (see I2PTunnel konfigurationssidan), och startas automatiskt när I2P-routern startar. För att ansluta till den, säg till din IRC-klient att ansluta till localhost:6668. XChat-lika klienter kan skapa ett nytt nätverk med servern localhost:6668 (kom ihåg att klicka i "Kringå proxy-server" om du har en proxy-server inställd).

Hur kan jag nå webbkonsolen från mina andra maskiner eller lösenordsskydda den? (länk)

Av säkerhetsskäl så yssnar routerns administratörskonsol som default efter anslutningar på det lokala nätverksgränssnittet. Dock så kan du med lite hackande, nå den bortifrån.

 1. Öppna ~/.i2p/clients.config och ersätt
  clientApp.0.args=7657 ::1,127.0.0.1 ./webapps/
  med
  clientApp.0.args=7657 0.0.0.0 ./webapps/
 2. Gå till http://localhost:7657/configui och ställ in ett användarnamn och lösenord om det önskas.
 3. Gå till http://localhost:7657/index.jsp och klicka på "Graviös omstart", vilket startar om JVM:en och laddar om klient-programmen

Efter det startat, så borde du nu kunna nu kunna nå din konsol från andra maskiner. Ladda om routerkonsolen på http://127.0.0.1:7657 så kommer du frågas efter det användarnamn och lösenord du angivet i steg 2 ovan om din webbläsare stödjer autentiserings popup:en. Obs: 0.0.0.0 ovan anger ett gränssnitt, och inte ett nätverk eller en nätmask. 0.0.0.0 betyder "bind till alla gränssnitt", så att den kan nås från 127.0.0.1:7657 och alla andra LAN/WAN IP-adresser.

Hur kan jag använda program från mina andra maskiner? (länk)

Som standard så binder I2CP-gränssnittet (port 7654) till adressen 127.0.0.1. För att binda den till 0.0.0.0, sätt det avancerade konfigurationsalternativet i2cp.tcp.bindAllInterfaces=true och starta om.

Var är en "eepsida"? (länk)

En eepsida är en webbplats som är upplagd anonymt - du kan nå den genom att ställa in din webbläsares HTTP proxy till att använda webbproxyn (normalt sett lyssnar den på localhost port 4444), och sedan surfa till sidan.

Hur ställer jag in min webbläsare? (länk)

Proxyinställningen för olika webbläsare finns på en separat sida med skärmdumpar. Flera avancerade inställningar med externa verktyg är gångbara men kan introducera läckor i din installation.

Vad betyder Aktiva x/y numren i routerkonsolen? (länk)

x är antalet noder du har skickat eller mottagit ett meddelande från den senaste minuten, y är antalet noder som setts den senaste timmer eller så.

Är det möjligt att använda I2P som en SOCKS5-proxy? (länk)

SOCKS-proxyn fungerar från och med 0.7.1 SOCKS 4/4a/5 stöds. Det finns ingen SOCKS-utproxy så det begränsad nytta.

Utöver det, så kan många program läcka känslig information som skulle kunna identifiera dig på internet. I2P filtrerar anslutningsdata, men om programmet du vill köra skickar den här informationen som innehåll så kan I2P inte skydda din anonymitet. Till exempel, så skickar vissa e-post program ip-adressen av maskinen de kör som e-post-server. Det finns inget sätt som I2P kan filtrera detta, därför är det extremt farligt att använda I2P för att 'socksify' existeranda program.

Om du vill ha mer information om SOCKS-proxy program iallafall, så finns det fler hjälpsamma tips på SOCKS-sidan.

Vilka portar använder I2P? (länk)

Okey, här är en kort lista av standardportarna (allt är konfigurerbart genom olika inställningar, så klart):

 • Internet nåbara portar Notis: Nya installationer sedan utgåva 0.7.8 använder inte port 8887, de väljer en slumpmässig port mellan 9000 och 31000 när programmet körs första gången. Den valda porten visas på routerns konfigurationssida.
  • Utåtgående UDP från den slumpmässiga porten visas på konfigurationssidan till olika fjärran UDP portar, som gör svar möjligt
  • Utåtgående TCP från slumpmässiga höga portar till olika fjärran TCP-portar
  • (valfri, men rekommenderar) Inåtgående UDP till porten som visas på konfigurationssidan från olika platser
  • (valfri, men rekommenderar) Inåtgående UDP till porten som visas på konfigurationssidan från olika platser
   Inåtgående TCP kan slås av på konfigurationssidan.
  • Utåtgående UDP på port 123, som möjliggör svar
   Detta är nödvändigt för I2Ps interna tidssynkronisering (via SNTP - fråga en slumpmässig SNTP-värd i pool.ntp.org eller en annan server om du valt det)
 • Lokala I2P-portar, lyssnar bara på lokala anslutningar som standard, förutom där det påpekas:
  • 1900: UPnP SSDP UDP multicast-lyssnare. Kan inte ändras. Binder till alla gränssnitt. Kan slås av på confignet.jsp.
  • 2827: BOB bryggan, ett högnivå socket API för klienter Avslagen som standard. Kan slås av/på på configclients.jsp. Kan eventuellt ändras i bob.config filen.
  • 4444: HTTP-proxy Kan slås av eller ändras på i2ptunnel-sidan i routerkonsolen. Kan även konfigureras till att lyssna på ett specifikt gränssnitt eller alla gränssnitt.
  • 4445: HTTPS-proxy Kan slås av eller ändras på i2ptunnel-sidan i routerkonsolen. Kan även konfigureras att lyssna på ett specifikt gränssnitt eller alla gränssnitt.
  • 6668: IRC-proxy Kan slås av eller ändras på i2ptunnel-sidan i routerkonsolen. Kan även konfigureras till att lyssna på ett specifikt gränssnitt eller alla gränssnitt.
  • 7652: UPnP HTTP TCP händelse-lyssnare. Binder till LAN-adressen. Kan ändras med avancerad config i2np.upnp.HTTPPort=####. Kan slås av på confignet.jsp.
  • 7653: UPnP SSDP UDP sök-svars lyssnare. Binder till alla gränssnitt. Kan ändras med avancerad config i2np.upnp.SSDPPort=####. Kan slås av på confignet.jsp.
  • 7654: I2P klientprotokollport, används av klient-appar. Kan ändras till en annan port på configclients.jsp men det rekommenderas inte. Kan ändras till ett annat gränssnitt eller alla gränssnitt, eller slås av, på configclients.jsp.
  • 7655: UDP för SAM brydda, ett högnivå socket API för klienter Öppnas endast när en SAM V3-klient begär en UDP-session. Kan slås på/av på configclients.jsp. Kan ändras i clients.config filen med SAM alternativet sam.udp.port=####§.
  • 7656: SAM brygga, ett högnivå socket API för klienter Avslaget som standard för nya installationer sedan utgåvan 0.6.5. Kan slås av/på på configclients.jsp. Kan ändras i clients.config filen.
  • 7657: Din routerkonsol Kan slås av i clients.config filen. Kan även konfigureras till att binda till ett specifikt gränssnitt eller alla gränssnitt i den filen.
  • 7658: Din eepsida Kan slås av i clients.config filen. Kan även konfigureras till att binda till ett specifikt gränssnitt eller alla gränssnitt i jetty.xml filen.
  • 7659:Utåtgående e-post till smtp.postman.i2p Kan slås av eller ändras på i2ptunnel-sidan i routerkonsolen. Kan även konfigureras till att binda till ett specifikt gränssnitt eller alla gränssnitt.
  • 7660: Inkommande e-post från pop.postman.i2p Kan slås av eller ändras på i2ptunnel-sidan i routerkonsolen. Kan även ändras till att binda till ett specifikt gränssnitt eller alla gränssnitt.
  • 8998: mtn.i2p2.i2p (Monotone - avslaget som standard) Kan slås av eller ändras på i2ptunnel-sidan i routerkonsolen. Kan även konfigureras till att binda till ett specifikt gränssnitt eller alla gränssnitt.
  • 31000: Lokal anslutning till wrapper kontroll kanal porten. Utåtgående till 32000 enbart, lyssnar inte på denna port. Börjar på 31000 och ökar till 31999 letanders efter en ledig port. För att ändra se wrapper dokumentationen. För mer information se nedan.
  • 32000: Lokal kontroll kanal för tjänstwrappern. För att ändra se wrapper dokumentationen. För mer information se nedan.

De lokala I2P-portarna och I2PTunnel-portarna behöver inte vara nåbara för fjärran maskiner, men *borde* vara nåbara lokalt. Du kan skapa flera portar för I2PTunnel instanser via http://localhost:7657/i2ptunnel/ (och efter det behöver du få din brandvägg att ge dig lokal åtkomst, men inte fjärran åtkomst, om det inte önskas).

Så, för att summera, ingenting behöver vara nåbart av ovälkomna externa noder, men om du kan konfigurera din NAT/brandvägg att tillåta inkommande UDP och TCP på den utåt öppna porten, så kommer du få bättre prestanda. Du kommer också behöva kunna skicka utåtgående UDP-paket till olika externa noder (att blockera IP-adresser slumpmässigt med något som PeerGuardian skadar bara dig - gör det inte).

Varför lyssnar I2P efter anslutningar på port 32000? (länk)

Taniki java service wrappern vi använder öppnar den här porten—bunden till localhost—för att kunna kommunicera med mjukvaran som kör i JVM:en. När JVM:en startas ges den en nyckel så att den kan ansluta till wrappen. Efter JVM:en etablerat sin anslutning till wrappern, så avvisar wrappern alla efterkommande anslutningar.

Mer information kan finnas i wrapper dokumentationen.

Hur återdistribuerar jag manuellt? (länk)

An I2P router only needs to be seeded once, to join the network for the first time. Reseeding involves fetching multiple "RouterInfo" files (bundled into a signed zip-file) from at least two predefined server URLs picked from a volunteer-run group of clearnet HTTPS servers.

A typical symptom of a failed reseed is the "Known" indicator (on the left sidebar of the router console) displaying a very small value (often less than 5) which does not increase. This can occur, among other things, if your local firewall limits outbound traffic or if the reseed request is blocked entirely.

If you are stuck behind an ISP firewall or filter, you can use the following manual method (non-automated technical solution) to join the I2P network.

As of release 0.9.33, you may also configure your router to reseed through a proxy. Go to http://localhost:7657/configreseed and configure the proxy type, hostname, and port.

Joining the I2P Network using a reseed file

Please contact a known trustworthy friend who has a running I2P router, and ask them for help with reseeding your I2P router. Request that they send you a reseed file exported from their running I2P router. It is vital that the file is exchanged over a secure channel, e.g. encrypted to avoid external tampering (PGP Sign, Encrypt and Verified with a trusted public key). The file itself is unsigned, so please accept files only from known trusted friends. Never import a reseed file if you can not verify its source.

To import the received i2preseed.zip file into your local I2P router:

Check the log for the following message: Reseed got 100 router infos from file with 0 errors

Sharing a reseed file

For trusted friends you can use your local I2P router to give them a jump start:

Do not reveal this file in any case to unknown users, since it contains sensitive private data (100 RouterInfo) from your own I2P router! In order to protect your anonymity: you may wait a few random hours/days before you share the file with your trusted friend. It is also advisable to use this procedure sparingly (< 2 per week).

General guidelines for manual reseeding of I2P

 • Do not publicly publish the reseed file or share these files with a friend of a friend!
 • This file should be used only for a very limited number of friends (< 3)!
 • The file is valid only a few days (< 20)!

Jag använder FreeBSD och när jag startar I2P får jag ett fel om libm.so.4! (länk)

När du försöker starta routern med "i2prouter start", kan du komma att se output som den följande:
     $ ./i2prouter start
     Starting I2P Service...
     /libexec/ld-elf.so.1: Shared object "libm.so.4" not found, required by "i2psvc"

För att vara inklusiv och att försöka försäkra att I2P kommer köra på så många system som möjligt, använde vi till utgåvan 0.8.9 en java wrapper kompilerad för FreeBSD 6.x. Om du får det här felet så saknar du nog de kompabilitetsbiblioteken som behövs. Dessa bibliotek kan installeras på följande vis:

 • Byt till root användaren med su eller logga in som root.
 • cd /usr/ports/misc/compat6x
 • make install

Om du inte kan installera dessa kompabilitetsbibliotek (eller inte vill), så är en annan möjlighet att kompilera wrappern för ditt system, starta I2P med runplain.sh skriptet, eller att byta ut wrappern med en från källkods tarball:en.

För 0.8.9 utgåvan av I2P, uppdaterades wrappern till v3.5.12 och kompilerades på system som körde FreeBSD 7.2.

I wrapper.log ser jag fel som säger "Protocol family unavailable" när routerkonsolen laddas (länk)

Ofta inträffar det här felet när ett nätverksanvändande java-program är konfigurerat att använda IPv6 som standard på vissa system. Det finns några sätt att lösa detta:

 • På Linux-baserade system kan du köra echo 0 > /proc/sys/net/ipv6/bindv6only
 • Leta efter följande rader i wrapper.config.
  #wrapper.java.additional.5=-Djava.net.preferIPv4Stack=true
  #wrapper.java.additional.6=-Djava.net.preferIPv6Addresses=false

  Om raderna finns där, avkommentera dom genom att ta bort "#". Om raderna inte finns där, lägg till dom utan "#".
Ett annat alternativ är att ta bort ::1 från ~/.i2p/clients.config

VARNING: För alla ändringar i wrapper.config krävs en omstart av routern för att de ska träda i kraft. Att klicka på Starta om i din routerkonsol kommet *inte* läsa om den här filen! Du måste klicka på Stäng, vänta i 11 minuter och sedan starta I2P.

Is installing Java required to use I2P? (länk)

While the main I2P client implementation requires Java, there are several alternative clients which don't require Java.


Jag har en fråga! (länk)

Toppen! Hitta oss på IRC irc.freenode.net #i2p eller post:a på forumet så kommer vi skriva det här (med svaret, förhoppningsvis).