Inona ny solon-tsaina handehanan'ny I2P? (Fifandraisana hafa)

I I2P dia voalaza fa mandeha amin'ny solon' tsaina tsotra tokoa toy ny Pentium II misy RAM 64 MB, ahitana fahafinaretana kokoa ny Pentium III (na tsaratsara kokoa)misy RAM 128MB (na misimisy kokoa). Ity fampitahanany karazana JREs dia mety ho hita ao amin'ny https://trac.i2p2.de/wiki/java , fa raha ny tena izy: Tsy mety ho azo atao izany, mampiasà Sun/Oracle na OpenJDK.

I2P dia voatsara tao amin'ny windows, Linux,Freebsd (jereo ny eto ambany, OSX, and OpenSolaris. Misy asa atao mba ahafahana mampiasa an'i I2P ao amin'ny Android.

Ohatran'ny nahita lesoka aho, aiza no fanaovako tatitra ? (Fifandraisana hafa)

Misy toerana ireto, mifidiana iray na maro.
 • trac.i2p2.de ticket (preferred method)
 • pastethis.i2p.xyz and follow up on IRC in #i2p
 • Miresaha amin'ireo mpanantontosa eo amin'ny IRC ao amin'i #i2p-dev

Azafady, ampiarahao ato ny zavatra hitanao ao amin'ny fitanana an-tsoratry ny router na ny fitanana antsoratry ny wrappers.

Tsy ampy betsaka ny hosts ato amin'ny bokin' adiresiko. Aiza no mety ahitako fifandraisana tsaratsara kokoa? (Fifandraisana hafa)

Ny fisoratana mahazatra http://www.i2p2.i2p/hosts.txt dia tsy dia maharaka andro loatra. Raha nisoratra tany ho any ianao, dia mety mampiasa ny "jump" foana izay fifandraisana mankaleo.

Ireto misy fifandraisana maromaro momba'ny fisoratana anarana . Azonao atao ny manampy ny anao ato amin'ny susidns subscription list. Tsy ilaina ny mampihiditra azy rehetra, satria manao fampitahana matetika izy ireo. Ny fifandraisana mampiasa fampiharana cgi-bin dia mampiasa statejia mba hampihena ny isan'ny adiresy miverin'indroa izayvoazara, tokony azo antokoa kokoa. Fanamarihina, ny fisoratana dia mety manome anao adiresy diso. Ianao no mahalala raha tokony ho atokisana ireo na tsia. Ny mpandrindra ireo servisy ireo dia mety manana fifehezana ho azy ho an'ireo mpampiantrano lisitra. Ny fisiana eo amin'ny lisitra dia tsy midika zava-dehibe loatra.

Inona ny nanjo an'i *.i2p.net? sy jrandom? Maty ve ny I2P? (Fifandraisana hafa)

Jrandom dia anisan'ny tena nampivoatra ny I2P sy ny Syndie naditry ny taona maro. Tsy fantatra raha hiverina i Jrandom. ny famaritan'toerana *.i2p.net dia tsy tafaverina intsony rehefa tapaka ny herin'aratra tao amin'ny mpampiantranao ny adiresy.

Jereo ity pejy itymilaza ny fandehanan'i Jrandom sy vavao samihafa momba ny fioavan'ny *.i2p.net ho ity tranonkala ity.

I2P dia mizaka fiovana matetika.

Mampiasa CPU be loatra ny router ko ?!? (Fifandraisana hafa)

Mety maro ny antony mahatonga ny CPU ho sempotra. Inty misy lisitra tokony ho jerena:

 • Andramo ny fampiasana ny OpenJDK na Sun/Oracle Java raha azonao ampiasaina ao amin'ny solon'tsainao. Azonao atao ny mijery ny modelin'ny Java napetrakao teo aloha amin'ny fampidiranao ny baiko ao amin'ny terminal an'izao soratra izao java -version .Somary manelingelina ny fiasan'ny solon'tsaina ny fampiasana ny java.
 • Mampiasa BitTorrent eo ambonin'i I2P ve ianao ? Andramo ny mampihena ny isan'ny torrents, ny haben'ny bandwidth, na koa vonoy tanteraka, mety manampy ihany izany.
 • Ambony loatra ve ny fampiakarana ny bandwidth?. Mety be loatra ny fifandraisana miseho ao anaty router dia lasa misy ny fikatsoana.Andramo ny mampihena ny share bandwidth percentage eo amin'ny pejy configuration .
 • Mba ahazoanao zavatra tsara dia ampiasao ny modely I2P farany.
 • Ampy ve ny toerana fitehirizana natokana ho an'i I2P? Jereo ny kisary moba izany eo ny pejin'ny kisary mba ahitana raha "pegged"&mdash, mandany ny androny eo amin'ny fanangonana ny fako i JVM. Ampitomboy ny wrapper.java.maxmemory eo amin'ny wrapper.config.
 • Ambony noho ny fitiavanao azy ny fampiasana ny CPU, sa mihitsoka eo amin'ny 100% mandritry ny fotoana maromaro? Raha mihitsoka, dia mety misy tsy fihetezany kely. Jereo ny firaiketana an'tsoratra.
 • Met mampiasa Java-based BigInteger library ankoatry ny efa eo ianao, indrindra rehefa solon'tsaina tsy mahazatra , na fitaovana hafa (OpenSolaris, mipsel, sns.). Jereo ny jbigi page misy torohevitra momban'ny fitiliana, fanamboarana, sy fitsapana samihafa.
 • Raha tsy misy olana ny jbigi library , ny tena mety mpampiasa ny CPU dia ny fampielezana ny zotra hoan'ny fantsona mpandray anjara. Mampiasa CPU izany satria isaky ny hop dia tsy maiky vakiana ny fanafenana . Misy fomba roa azo atao mba hampihena ny fandraisana anjara - Atao mihena ny bandwidth zaraina eo amin'ny confignet.jsp, na ovaina ny router.maxParticipatingTunnels=nnn on configadvanced.jsp.

Misy tranonkala tsy mifanahaka amin'ny fihevitro. Ahoana no hanakanako azy tsy ho voatahiry na ho tafiditro? (Fifandraisana hafa)

Hmm. I2P dia tambazotra miafina , sarotra be izany. I2P dia natao hanohitra ny sivana, amin'ny fanomezana fiasana mba ahafan'ny tsirairay mifandray ankalalahana. Ny fomba tsara ialana amin'ny zotra miafina izay tsy tianao dia ny tsy fampiasanao ny I2P. Ny fahalalahan'ny resaka dia misy vidiny. Fa andao ho zarain-tsika telo ny fanontanianao:

 • Fizarana - Ny zotra rehetra eo amin'ny I2P dia voahafina ao anaty lafiny maro. Tsy hay ny ao anatin'ny mailaka, ny fiaviany, sy ny ho alehany. Ny zotra rehetra dia mihodina ao anatin'ny tambazotra I2P, ianao dia tsy exit node (outproxy). Ny safidinao farany dia ny fandavanao ny tsy handefa ny zotra. na zotra inona na inona , amin'ny fampihenana ny bandwidth na ny fantsona fandraisana anjara mba ho 0 (jereo eo ambony]. Tsara raha tsy manao izany ianao, tokony ampianao ny tambazotra amin'ny fandefasanao ny zotran'ny sasany. Ambonin'ny 95% ny salan'isa ny olona mandefa zotra hoan'ny sasany.
 • Fitehirizana - I2P dia tsy mitahiry na mizara. Mety Freenet.no heritreretinao. Tsy misy zavatra'olona voatahiry ao aminao mandritry ny fampiasanao I2P.
 • Fidirana - Raha misy eepsites tsy tianao, dia aza mankany. Na, mampiasà proxy manakana toy ny Privoxy na karany toy ny "net nanny".

Ny active peers /known peers/participating tunnels/connections / bandwidth dia miovaova izay tsy izay isan'andro! Inona ny olana ? (Fifandraisana hafa)

Tsia. Ara-dalana izany. Ny routers rehetra dia mandahatra ny tenany amin'ny fiovaovan'ny tambazotra sy ny fangatahana.

Ny router ko dia velona nandritry ny fotoana maromaro dia tsy ahitako fifandraisana mihitsy eo aminy (Fifandraisana hafa)

Tokony ho ataonao reseed ny router I2P nao. Ny modely faran'ny I2P dia ahafahanao mandeha ato http://localhost:7657/configreseed dia tsindrio ny bokotra Save Changes and Reseed Now . Raha tsy mandeha izany — na mampiasamodely efa tena antitra — mety ilainao ny reseed manually.

Ny URL ny reseed dia niova efa taona maro izay. Raha ity ny fametrahanao voahaloahany ka ny modely antitra(0.6.1.30 na tany aloha), na tsy nampiasa ny I2P nandritry ny fotoana maromaro ianao. dia tsy maintsy ovaina ny URL ary tsindrio "Reseed" eo amin'ny pejy fibaikoana mba hitadiavana router hafa. Rehefa mandeha ny router nao, eo amin'ny configadvanced.jsp, dia ampio ity andalana ity i2p.reseedURL=http://netdb.i2p2.de/ NA i2p.reseedURL=http://i2pdb.tin0.de/netDb/ (tokony ny handeha ny iray amin'ireo), dia tsindrio ny "Apply", sy ny "reseed" mpampifandray eo amin'ny ankavia.

Mandeha ity raha mampiasa ny modely 0.6.1.27 na ny tao aoriana. Raha mampiasa ny modely 0.6.1.31 na ny tao aoriana, dia mety tsy ilaina ny hanaovanao an izao. Raha mampiasa ny modely 0.6.1.26 na ny teo aloha, dia araho ny manual reseed instructionseo ambany na apetraho ny latest release. Fomba hafa iray koa - ampio wrapper.java.additional.5=-Di2p.reseedURL=http://netdb.i2p2.de/ ny wrapper.config, vonoy tanterraka ny router, dia velomy indray, ary tsindrio "reseed". Teneno izahay raha mandeha.

.... fa *tokony* hanao izao ianao upgrade mba hanavao.

Vitsy loatra ny Peers miasa eto amin'ny router-ko, tsy misy atahorana? (Fifandraisana hafa)

Raha mahita Akama 10 na mihoatra ianao eo amin'ny router nao, dia mandeha tsara izy izany. Ny fiovana teo amin'ny modely 0.6.1.31 sy ny 0.6.1.32 dia nanatsara ny tanjaky ny router, sady nampihena ny isan'ny akama miasa. Ny router dia tokony mifandray amin'ny akama vitsivitsy foana. Ny fomba hijanonana "mifandray tsara" amin'ny tambazotra dia ny share more bandwidth.

"exit node" mankany amin'ny Internet ara-dalana ve ny router-ko? Tsy tiako ho izay no fiasany. (Fifandraisana hafa)

Tsia. Ohatran 'i Tor, "exit nodes" na "outproxies" dia tsy ahitana an'ireo ao anatin'ny tambazotra. Ny mpilatsaka an-tsitrapo izay mampiasa fampiarana manokana no manao izay hivoahana any amin'ny internet. Vitsy dia vitsy izy ireo.

Tsy tafihiditra ny tranonkala ara-dalàna avy amin'i I2P aho (Fifandraisana hafa)

Jereo eo ambony. Vitsy ny HTTP "outproxies", tsy nateraka tao anaty tambazora izy ireo, ary mety tsy velona akory aza. Ary koa , ny outproxies squid.i2p taloha, true.i2p, sy krabs.i2p dia nanjavona avokoa. Ny outproxy misy amin'izao fotoana izao dia ny false.i2p. Raha ampiasa azy dia, sokafy ny i2ptunnel settings for eepProxy dia ataovy ho 'false.2ip' ny lisitry ny outproxy nao. Dia vonoy sy velomy indray ny eepProxy. Raha tsy mandeha, dia tsy niakatra ny outproxy. Tsy hadisoan'ny I2P. Raha te ho any amin'ny Internet ka te hanafina fihidirana any amin'ny tranon'kalana'olona, dia everinay fa tokony ho Tor no ampiasaina.

Tsy tafihiditra https:// na ftp:// avy amin'i I2P aho. (Fifandraisana hafa)

Ao anaty I2P, dia tsy ilaina ny fampiasana ny HTTPS, ny fifandraisana rehetra dia nafenina avy any ampiandohana ka hatrany amin'ny farany. FTP dia tsy miasa noho ny antony ara-teknika.

Tsy misy "outproxies" FTP manakany amin'ny Internet— Tsy mety mihitsy ny hanaovana izany. Ny outproxy hafa dia mety handeha raha atao amin'ny fantsona mahazatra. Raha toa ka te hanamboatra outproxy ianao, jereo aloha ny mety ho fiantraikan'izany. Ny fokonolona ao amin'ny I2P dia mety tsy ho afaka hanampy anao amin'izany, fa mametraha fanontaniana ihany aloha.

Araky ny efa nohazavaina hatramin'izay, ny outproxy mety ho hita dia tsy nateraka ho isan'ny tambazotra. Izy ireo dia servisy ampiasain'olona ary mety mandeha na tsia amin'ny fotoana ilàna azy.

Vaovao: Misaotra noho ny asan'i h2ik, misy https outproxy azo ampiasaina ao amin'ny I2P. Manomboka eo amin'i I2P 0.8.4 ny fantsonadia efa voarafitra hatrany
Raha toa ka tsy mandeha ny outproxy ao amin'ny modely na I2P ampiasainao, dia azonao atao ny manampy izany toy izao:

 1. Sokafy i2p tunnel manager. ampidino hatrany ambany.
 2. fidio CONNECT from New Client Tunnel lisitra mikoriana, tsindrio Create
 3. Ao amin'ny pejy vaovao, name and describe ny fantsona https vaovao araky izay tianao. Ny Access Point dia port ao an-toerana hoan'ny proxy https vaovao kosa dia port 4445no tokony ampiasaina. Outproxy dia tokony ho adiresin'ny outproxy.i2p izay mizaka ny https. Jereo ity toerana firesahana ity h2ikmomba ny adiresy. jereo raha voafidy daholo ireto Shared Client, Delay Connect, AutoStart . Ny sisa dia avelao amin'ny izao, tsindrio Save. Ao anaty Tunnel Manager, tsindrio ny bokotra Start, eo akaikin'ny fantsona vaovao.
 4. Ao anaty firefox, tsindrio daholo ny Tools>Options>Advanced>Network>Setting. esory ny Use this proxy for all protocol, ataovy SSL proxy: to localhost:4445.
 5. Vita.

Mampanahy ve ny fampiasana ny Outproxy ? (Fifandraisana hafa)

Ity fanontaniana ity dia ianao ihany no afaka mamaly azy, satria ny valiny dia miankina amin'ny fitondranao tena, ny threat model, sy ny fahatokisanao tanteraka ny mpampiasa outproxy.

Ohatran'i Tor, I2P tsy dia manao majia loatra mba ierena ao amin'ny internet. Afaka hidiran'ny olona mampiasa outproxy ianao. Ny Tor FAQ dia manazava an'izay tsara.

Fanampiny, mety ho tratran'ny ny fifandonana eo amin'ny mpampiasa outproxy sy ny mpampiasa servisy hafa ao amin'ny I2P ianao , raha mampiasa fantsona mitovy ("shared clients"). Misy resaka momba izay ato amin'ny zzz.i2p.

Ahoana no ahafahako mahazo IRC, Bit Torrent, sy ny servisy hafa ao amin'ny tranonkala ara-dalana? (Fifandraisana hafa)

Raha tsy hoe efa nohomanina hifandray amin'ny servisy iray ny outproxy, dia tsy azo atao izany. Telo ihany ny outproxy mihodina :HTTP, HTTPS, ary mailaka. Fanamarihina, tsy misy ny outproxy SOCKS. Raha ilaina io servisy io , andramo Tor.

Maty ny ankamaroan'ny tranonkala ao amin'ny I2P? (Fifandraisana hafa)

Raha jerena ny tranon'kala namboarina teto amin'ny tambazotra miafina, dia eny, maty avokoa izy ireo. Ny olona sy ny pejy dia mandeha sy miverina. Ny fomba tsara indrindra hanombohanao ny I2P dia ny fitiliana ny lisitry ny pejy mandeha. http://identiguy.i2p.xyz tracks active eepsites.

Ahoana no fomba hanaovako ny pejiko eto amin'ny tranonkala eepsite? (Fifandraisana hafa)

Tsindrio eo amin'ny Website link eo an-tampony ny router ahitana torohevitra.

Maninona no milanto loatra i I2P? (Fifandraisana hafa)

Fa nahoana no mora loatra ny hafainganam-pandehan'ny torrents, fikirakirana tranonkala, sy ny sisa rehetra ao amin'ny i I2P? Ny fanafenana sy fitsinjarana rehetra ao anaty I2P dia mampitombo asa atao ao anaty tambazotra, ary mamaritra ny fetran'nybandwidth. Tsy dia homena fotsiny ny fierena.

Ary koa, ianao sy ny olon'kafa rehetra dia tokony ampiakatra ny salan'ny bandwidth. Ny tena heriny dia ny fandrindrana ny mihiditra sy ny mivoaka eo amin'ny the configuration page. Amin'ny salan'isa efa voapetraka teo aloha izay 32KBps, dia mety tsy ahazo mihoatry ny 15KBps eo amin'i I2Psnark ianao. NY fampiakarana ny salan'isa (fa tazomina ny fetran'ny fifandraisanao efa eo) dia ampiakatra ny tanjaky ny famindrana hoan'i I2Psnark sy ny fampiarana hafa rehetra.

Sy, manana bandwidth betsaka ve ianao ahafahana mandray anjara eo amin'ny fantsona izay hitondra mankany amin'ny router nao? Minoa ahy ianao na tsia, ny hanokafanao ny fandraisana anjara amin'ny serasera dia hanampy anao ho tafihiditra tsara ao amin'ny tambazotra, ary hanampy anao amin'ny hafainganana ny famindrana isan-karazany.

I2P dia mivaotra isan'andro. Betsaka ny fanatsarana sy fanamboarana efa natao, ary amin'ny ankapobeny , ny fampiasana ny modely farany dia hampiova zavatra be dia be. Raha ts yefa nataonao dia, install the latest release.

Fanontaniana momba ny Bittorrent / I2PSnark / Azureus I2P Plugin ? (Fifandraisana hafa)

Jereo ny I2P Bittorrent FAQ

Ahoana no fomba hifandraisako amin'ny IRC avy ao anaty I2P? (Fifandraisana hafa)

Fantsona iray manakany amin'ny mpizara IRC ao anatin'ny I2P, Irc2P, dia miforona ho azy rehefa apetraka amin'ny voalohany (jereo ny I2PTunnel configuration page), ary velona ho azy rehefa velona i I2P. Raha hitohy aminy, teneno ny mpanjifa IRC mba hifandray amin'ny localhost 6668. ny mpanjifa XChat sy ny mitovy aminy , dia afaka mamorona tambazotra vaovao miaraka amin'ny mpizara localhost/6668 ( tadidio ny mifidy "Bypass proxy server" raha manana mpizara proxy miasa ianao).

Ahoana ho ahafahako mahazo ny web console avy amin'ny milina hafa ary miaro azy amin'ny teny miafina? (Fifandraisana hafa)

Mba ho fitandrona ny loza, ny pejy fibaikoan ny router dia mandry ny fifandraisana eo amin'ny lafiny hita eto antoerana. Fa raha somary amboarina, dia mety ho hita ety ivelany ihany

 1. Sokafy ~/.i2p/clients.config dia solohy
  clientApp.0.args=7657 ::1,127.0.0.1 ./webapps/
  amin'ny
  clientApp.0.args=7657 0.0.0.0 ./webapps/
 2. Mandehana any amin'ny http://localhost:7657/configui dia asio anaran'olona mpampiasa sy teny miafina raha tiana.
 3. Mandehana any amin'ny http://localhost:7657/index.jsp dia tsindrio "Graceful restart", izay mamono ny JVM ary mamerina indray ny fampiaran'ny mpanjifa rehetra.

rehefa mandeha tsara, dia tokony ho voasokatra avy eny ivelany ny pejy fibaikoana. Avereno ny router eo amin'ny http://127.0.0.1:7657 dia ho hangatahina anarana sy teny miafina ianao, izay nampidirina teo amin'ny 2. eo ambony ,raha mahazaka ny popup ny fijerenao. Marihina: ny 0.0.0.0 eo ambony dia manondro interface, fa tsy tambazotra na netmask.0.0.0.0 izay "iombona amin'nyinterfaces rehetra", voasokatra eo amin'ny 127.0.0.1:7657 koa na eo amin'ny LAN/IP WAN.

Ahoana ny fomba fanaovako fampiarana avy amin'ny milina hafa? (Fifandraisana hafa)

Amin'ny voalohany, ny port 7654 'ny I2P router dia miandry eo amin'ny 127.0.0.1 . Raha hiandry eo amin'ny 0.0.0.0 dia mandehana ao amin'ny router advanced configuration dia jereo i2cp.tcp.bindAllInterfaces=true dia vonoy ary velomy indray.

Inona no atao hoe "eepsite"? (Fifandraisana hafa)

Ny atao hoe eepsite dia tranonkala izay nafenina - azo atao ny mijery azy amin'ny fanamboarana ny HTTP proxy ao anaty fijerena tranonkala mba ihaino ao amin'ny 4444.

Ahoana no hanomanako ny browser ko ? (Fifandraisana hafa)

Ny fanamboarana ny proxy hoan'ny fijerena isan'karazany dia eo amin'ny ahitana pejy misaraka misy sary. Fanamboarana lalindalina kokoa miaraka amin'ny fiasana hafa dia mety atao, fa mety hampihisy lavaka ao anaty ny fanamboarana izay nataonao.

Inona ny dikan'ny Active x/y isa eo amin'ny route console ? (Fifandraisana hafa)

x no isan'ny akama nandraisanao feo na nandefasanao feo tsara tao anatin'ny minitra farany. y dia isan'ny akama hitanao teo amin'ny adin'iray lasa.

Azo atao ve ny mampiasa an'i I2P ho SOCKS proxy? (Fifandraisana hafa)

Ny SOCKS Proxy dia miasa nanomboka tamin'ny modely 0.7.1 SOCKS 4/4a/5 dia miasa avokoa. Tsy misy ny SOCKS outproxy , tsy misy ny ilaina azy.

Ary koa, maro ny fampiarana mandefa zavatra sarobidy momba anao any amin'ny internet. I2P dia manivana ny atin'ny fifandraisana, fa ny fampiarana heritreretinao ho ampiasaina dia mandefa ny vaovao ohatran'ny entana. I2P dia tsy manana fomba iarovana ny momba anao. Ohatra, misy fampiarana mailaka vitsivitsy izay mandefa ny adiresin'ny solon'tsaina ireo dia mihodina eo ambonin'ny mpizara mailaka. Tsy misy fomba ho an'i I2P ny mba hanaovana sivana an'izany, na dia hoe mampiasa an'i I2P mba hanerena ny fampiasan'ny fampiarana socks, fa tena mampididoza.

Raha mila filazana be be kokoa momba ny socks proxy, dia misy fanampiana ato socks page.

Inona ny ports ampiasain'i I2P? (Fifandraisana hafa)

Eny ary, ireto misy lisitry ny ports ( azo ovaina araka izay ilavana azy):

 • Port misokatra any amin'ny Internet Fanamarihana : Ny modely vaovao manomboka 0.7.8 dia tsy mampiasa port 8887; mifidy port an'anjony eo anelanelan'ny 9000 sy 31000 rehefa velona amin'ny voalohany ny fampiarana. Ny port voafidy dia hita eo amin'ny router configuration page.
  • UDP mivoaka avy amin'ny port voafidy an'anjony voamarika eo amin'nyconfiguration page mankany amin'ny port UDP voafaritra, manaiky fifamaliana
  • TCP mivoaka avy amin'ny port nalaina an'anjony makany amin'ny port TCP fantatra
  • (fanampiny hafa, tokony atao) UDP mihiditra mankany amin'ny port voalaza eto configuration page avy amin'ny toerana voafaritra
  • (fanampiny hafa,tokony atao)TCP mihiditra manakany amin'ny port voalaza ato configuration page avy amin'ny toerana voafaritra
   Ny TCP mihiditra dia azo esorina ato amin'ny configuration page.
  • UDP mivoaka eo amin'ny port 123, manakasitraka famaliana
   Ilaina io mba ahafahan'ny ora ao amin'ny I2P mifandrindra (amin'ny SNTP - na mifidy an'anjony mpizara SNTP iray ao amin'ny pool.ntp.org na hafa izay lazainao)
 • port I2P an-toerana, mihaino ny fifandraisana eo an-toerana, raha tsy hoe voalaza ohatr'izao:
  • 1900:UPnP SSDP UDP multicast listener. Tsy azo soloina. Mihaino ny interface rehetra. Azo esorina eo amin'ny confignet.jsp.
  • 2827:Fiampitana BOB, API socket ambony hoan'ny mpanjifa Tsy nalefa amin'ny voaloany. Azo alefa/vonoina eo amin'ny configclients.jsp. Azo amboarina ao amin'ny fisy bob.config.
  • 4444: HTTP proxy Azo vonoina na ovaina avy eo amin'ny faritry'ny fantsona i2p eo amin'ny takela fibaikoana by router. Azo atao koa ny mampihaino azy eo amin'ny fari-pifandraisana iray na izy rehetra.
  • 4445: HTTPS proxy Azo vonoina na ovaina avy eo amin'ny faritry'ny fantsona i2p eo amin'ny takela fibaikoana by router. Azo atao koa ny mampihaino azy eo amin'ny fari-pifandraisana iray na izy rehetra.
  • 6668:IRC proxy Azo vonoina na ovaina avy eo amin'ny faritry'ny fantsona i2p eo amin'ny takela fibaikoana by router. Azo atao koa ny mampihaino azy eo amin'ny fari-pifandraisana iray na izy rehetra.
  • 7652:UPnP HTTP TCP mpihaino zava-miseho. Mihaino eo amin'ny adiresin'ny LAN. Azo ovaina avy eo amin'ny advanced config i2np.upnp.HTTPPort=nnnn. Azo vonoina eo amin'ny confignet.jsp.
  • 7653: UPnP SSDP UDP mpihaino valiny. Mihaino eo amin'ny interfaces rehetra. Azo ovaina avy eo amin'ny advanced config i2np.upnp.SSDPPort=nnnn. Azo vonoiny eo amin'ny confignet.jsp.
  • 7654: Protocole port I2P hoan'ny mpanjifa, ampiasain'ny mpanjifa ho'an ny fampiarany. Azo hovaina ho port hafa eo amin'ny configclients.jsp fa tsy dia amporisihina ny fampiasana izany. Azo atao ny mampihaino azy eo amin'ny iterface iray na izy rehetra, na vonoina, eo amin'ny configclients.jsp.
  • 7655: UDP hoan'ny mpampiepita UDP, API socket ambony hoan'ny mpanjifa Misokatra rehefa mangataka UDP ny mpanjifa SAM V3. Azo velomina/vonoina eo amin'ny configclients.jsp. Azo ovaina ao amin'ny fisin'ny clients.config amin'ny fampiasana ny safidin'ny sora-pibaikoanan'i SAM sam.udp.port=nnn.
  • 7656:Mpampiepita SAM , socket API ambony hoan'ny mpanjifa Tsy novelomina teny am-bohalohany hoan'ny fametrahana vaovao nanomboka teo amin'ny modely 0.6.5 Azo velomina/vonoina eo amin'ny configclients.jsp. Azo ovaina ao amin'ny fisy clients.config .
  • 7657:Ny takela fibaikoana ny router Azo vonoina eo amin'ny fisy clients.config. Azo atao koa ny mampihaino azy eo amin'ny interface iray voatondro na izy rehetra ao amin'io fisy io.
  • 7658: Ny pejy eepsite-nao Azo vonoina ao anatin'ny fisy clients.config . Azo atao koa ny mampihaino azy eo amin'ny interface iray voatondro na izy rehetra ao amin'ny fisy jetty.xml.
  • 7659: Fivoahan'ny mailaka mankany amin'ny smtp.postman.i2p Azo vonoina na ovaina eo amin'ny faritry ny fantsona i2p eo amin'ny pejy fibaikoana ny router. Azo atao ny mampihaino azy eo amin'ny interface iray na ny interfaces rehetra.
  • 7660: Fiavian'ny ny mailaka avy eo amin'ny pop.postman.i2p Azo vonoina na ovaina eo amin'ny faritry ny fantsona i2p eo amin'ny pejy fibaikoana ny router. Azo atao ny mampihaino azy eo amin'ny interface iray na ny interfaces rehetra.
  • 8998:mtn.i2p2.i2p (Monotone - maty any amboalohany) Azo vonoina na ovaina eo amin'ny faritry ny fantsona i2p eo amin'ny pejy fibaikoana ny router. Azo atao ny mampihaino azy eo amin'ny interface iray na ny interfaces rehetra.
  • 31000:fifandraisana anatiny mankany amin'ny port ny zotran'ny wrapper control . Mivoaka manankany amin'ny 32000 fotsiny, tsy mihaino eo amin'io port io. Manomboka eo amin'ny 31000 dia miakatra tsikelikely mankany amin'ny 31999 ny fijerena port malalaka. Raha hanao fanovana, jereno ny wrapper documentation. Raha mila fanampiana jereo ny below.
  • 32000:Zotram'pifehezana anaty ho'an ny servisy wrapper. Raha hanao fanovana, jereo ny wrapper documentation. Raha mila fanampiny jereo ny below.

Ny port I2P eo antoerana sy ny port'ny fantsona I2P dia tsy hilaina ny mahita azy any amin'ny solon'tsaina hafa, fa *tokony* ho hita eo an-toerana. Azo atao ny mamorona port fanampiny ho an'ny fantsona hafa avy eo amin'ny http://localhost:7657/i2ptunnel/ (ary, tokony sokafana ny rindrin'afo mba ahafahana mifandray samy eo antoerana, fa tsy avela ihiditra ny avy any ivelany, raha tsy hoe tiana atao).

Ka, raha fintinina, tsy dia ilaina loatra ny ahitan'olon'kafa ny zavatra ao aminao, nefa raha mety ho amboarina ny NAT/rindrin'afo ahafahana mampihiditra ny UDP sy TCP nyoutbound facing port, dia ahazo fiovana tsara ianao. Tokony ho afaka mandefa UDP packets any amin'ny olona voatondro iray ianao ( tsy dia mety loatra ny fanakanana IP amin'ny fampiasana ny PeerGuardian - aza atao izany).

Fa nahoana no mihaino eo amin'ny port 32000 ny I2P? (Fifandraisana hafa)

Ny wrapper n'ny Taniky Java service izay ampiasaina dia manokatra ity port ity port—bound to localhost—mba ahafahana mifandray amin'ny fampiarana hita ao anaty ny JVM. Rehefa alefa ny JVM, dia mhazo fanalahidy iray izy mba ahafahany mifandray amin'ny wrapper. Rehefa voaraikitry ny JVM ny fifandraisany amin'ny wrapper, dia lavin'ny wrapper daholo ny fifandraisana ambiny.

Ny fanazavana fanampiny dia hita ao amin'ny wrapper documentation.

Ahoana ny fomba hanaovako reseed ? (Fifandraisana hafa)

An I2P router only needs to be seeded once, to join the network for the first time. Reseeding involves fetching multiple "RouterInfo" files (bundled into a signed zip-file) from at least two predefined server URLs picked from a volunteer-run group of clearnet HTTPS servers.

A typical symptom of a failed reseed is the "Known" indicator (on the left sidebar of the router console) displaying a very small value (often less than 5) which does not increase. This can occur, among other things, if your local firewall limits outbound traffic or if the reseed request is blocked entirely.

If you are stuck behind an ISP firewall or filter, you can use the following manual method (non-automated technical solution) to join the I2P network.

As of release 0.9.33, you may also configure your router to reseed through a proxy. Go to http://localhost:7657/configreseed and configure the proxy type, hostname, and port.

Joining the I2P Network using a reseed file

Please contact a known trustworthy friend who has a running I2P router, and ask them for help with reseeding your I2P router. Request that they send you a reseed file exported from their running I2P router. It is vital that the file is exchanged over a secure channel, e.g. encrypted to avoid external tampering (PGP Sign, Encrypt and Verified with a trusted public key). The file itself is unsigned, so please accept files only from known trusted friends. Never import a reseed file if you can not verify its source.

To import the received i2preseed.zip file into your local I2P router:

Check the log for the following message: Reseed got 100 router infos from file with 0 errors

Sharing a reseed file

For trusted friends you can use your local I2P router to give them a jump start:

Do not reveal this file in any case to unknown users, since it contains sensitive private data (100 RouterInfo) from your own I2P router! In order to protect your anonymity: you may wait a few random hours/days before you share the file with your trusted friend. It is also advisable to use this procedure sparingly (< 2 per week).

General guidelines for manual reseeding of I2P

 • Do not publicly publish the reseed file or share these files with a friend of a friend!
 • This file should be used only for a very limited number of friends (< 3)!
 • The file is valid only a few days (< 20)!

Mampiasa FreeBSD aho, ary rehefa velomiko i I2P dia mahazo sora-pahadisoana momba ny libm.so.4! (Fifandraisana hafa)

Rehefa manandrana mamelona ny router amin'ny "i2prouter start", dia mety ahita an'izao manaraka izao ianao:
     $ ./i2prouter start
     Starting I2P Service...
     /libexec/ld-elf.so.1: Shared object "libm.so.4" not found, required by "i2psvc"

Mba ho matotra sy mba ahafahana mampiasa an'i I2P eo amin'ny solon'tsaina samihafa araky izay azo atao, hatreo amin'ny I2P 0.8.9 dia nampiasa java wrapper natao hoa an'ny FreeBSD 6.x izahay. Raha sendra ka tojo ity hadisoana ity ianao dia fantaro fa mety tsy ampy ny zavatra ilaina , toy ny libraries. Ireo libraries ireo dia azo hapetraka amin'izao fomba izao:

 • Avadiho ho root ny mpampiasa amin'ny alalan'ny su na mihidira toy ny root.
 • cd /usr/ports/misc/compat6x
 • make install

Raha tsy afaka mametraka ireo compatibility libraries (na tsy tiana ho atao), ny fomba afa dia ny manakambana ny wrapper hoan'ny your system, mamelona ny I2P amin'ny alalan'ny kaody runplain.sh, dia ahafahana manova ny wrapper amin'ny fiaviana tarball.

Hoan'ny modelin'ny I2P 0.8.9, dia nampiakarina ho v3.5.12 ny wrapper ary natambatra hoan ny fiataovana mampiasa FreeBSD 7.2

Ao anatin'ny wrapper.log Dia ahitako sora-pahadisoana izay mampiseho "Protocol family unavailable" rehefa mampiakatra ny fibaikoana ny router. (Fifandraisana hafa)

Ity hadisoana ity dia ho hita matetika eo amin'ny tambazotra mampiasa java eo amin'ny fitaovana izay natao ampiasa IPV6. Misy fomba vitsivitsy ialana amin'izany:

 • Eo amin'ny Linux, dia azo atao echo 0 > /proc/sys/net/ipv6/bindv6only
 • Jereo ireto andalana ireo ao amin'ny wrapper.config.
  #wrapper.java.additional.5=-Djava.net.preferIPv4Stack=true
  #wrapper.java.additional.6=-Djava.net.preferIPv6Addresses=false

  Raha eo ireo andalana ireo, esory ny "#". Raha tsy eo kosa izy ireo, ampio fa tsy asiana ny "#".
Tetika iray hafa ny manaisotra ny ::1 from ~/.i2p/clients.config

TANDREMO: Mba ahafahan'ny wrapper.configmiasa, dia tsy maintsy vonoina ny router sy ny wrapper. Ny fanindriana ny Restart eo amin'ny fibaikoana ny router dia TSY hamaky an'ity fisy ity! Tsy maintsy tsindriana ny Shutdown,ary miandrasa 11 minitra, dia velomy i I2P.

Is installing Java required to use I2P? (Fifandraisana hafa)

While the main I2P client implementation requires Java, there are several alternative clients which don't require Java.


Misy fanontaniana! (Fifandraisana hafa)

Milay e! Jereo ao amin'ny IRC irc.freenode.net #i2p na manorata eo amin'ny forum dia ho apetrakay eto(miaraka ny valiny,enga anie).