Fanampiny

Java Runtime Version 7 or higher. (Oracle, OpenJDK, or IcedTea Java Version 7 or 8 recommended, except Raspberry Pi: Oracle JDK 8 for ARM, PowerPC: IBM Java SE 7 or 8)
Determine your installed Java version here or type java -version at your command prompt. Java 9 support is in development and it is not recommended for general use.

Release Notes

Fametrahana madio

Windows
f66ca8c5022a639e3e642ec3ff7b2de7cea53ec05f98a22a3875730661a0b601

Alaivo ity fisy ity dia ampiaro

Mac OS X
61a255911dbe6a3196ddae9c445ffa543c321320f98f48dc880d6f0e0cc0a259

Ampidino io fisy io dia tsindrio indroa (raha mandeha) na soaraty ao anaty terminal ny java -jar i2pinstall_0.9.34.jar mba handehanan'ny mpametraka. Mety ho azo atao ny manindry ankavanana dia fidio ny "sokafy avy amin'i Java".

Baiko (headless)fametrahana ara-tsoratra:

Ampidino ny 0.9.34 fametrahana ara-tsary natao hoan'i OSX ary alefaso amin'ny alalan'ny baiko ara-tsoratra java -jar i2pinstall_0.9.34.jar -console
Linux / BSD / Solaris
61a255911dbe6a3196ddae9c445ffa543c321320f98f48dc880d6f0e0cc0a259

Ampidino io fisy io dia asio tsindry in-droa (raha mety) dia soratyao anaty terminal ity java -jar i2pinstall_0.9.34.jar mba hampandeha ny mpametraka amin'ny ny solo-tsain hafa mety ho azonao atao ny manao tsindry havanana dia mifidy ny "Open with java".

Baiko (headless)fametrahana ara-tsoratra:

Ampidino io mpametraka ara-grafika io ambony io dia alefaso avy eo amin'ny baiko ara-tsoratra ity java -jar i2pinstall_0.9.34.jar -console.
Android
0ff13379d4f7aa75f3e4e947f92d8cde1ca162748c04218b304203e455852b34
Requires Android 2.3 (Gingerbread) or higher. If you earlier installed I2P, you need to reinstall because we have also changed the release keys. 512 MB RAM farafahakeliny, 1GB no faniriana. Ny modely ny I2P miseho amin'ny hendrika APK dia tsy mety, ireo dia nosoniavin'i zzz sy str4d. Esory tanteraka alohan'ny hametrahana ny hafa.
Entana am-potony
30a2cd843e379c2e0d1b3f917ef4e98ea967f3759b81fcb7e0fe47f509aed813

Azo atao koa ny maka ny entana avy any ampotony , eto,monotone na avy amin'ny Git, avy eo amin'ny git.repo.i2p or Github.
Alefaso ny (tar xjvf i2psource_0.9.34.tar.bz2 ; cd i2p-0.9.34 ; ant pkg) na koa alefaso ny mpametraka ara-grafika na mpametraka tsotra ohatran'ny eo ambony.

Android source is in monotone and on Github. Android builds require the I2P source. See the documentation in the Android source for additional build requirements and instructions.

The files are signed by zzz, whose key is here.

Asa aorian'ny fametrahana

Rehefa avy nandefa ny fametrahana teo amin'ny widows, dia tsindrio fotsiny ny bokotra "Start I2P" izay hanaokatra ny pejy router console, izay manana toromarika hafa any aloha any.

Ho an'ny solon-tsaina mampiasa UNIX, i I2P dia azo velomina ho servisy amin'ny alalan'ny fampiasana ny baiko "i2prouter", izay hita ao anaty toerena nofidiana nampetrahana azyteny ambohaloany. Mandehana ao amin'io toerana io, ary ny "sh i2prouter status" dia hilaza ny fipetraky ny router. Ny baiko "start", "stop" and "restart" dia mibaiko ny servisy. Ny router console dia azo jerena ao amin'ny toerany mahazatra. Ho an'ny mampiasa OpenSolaris sy ireo solon'tsaina hafa izay tsy mahazaka ny wrapper (i2psvc) dia ity kosa no baiko ampiasaina "sh runplain.sh" .

Rehefa mametraka eny ambohalohany , dia tadidio ny manao fanamboarana ny NAT/rindrin'afo raha hainao, sady jereo tsara ny port makany amin'ny internet izay ampiasain'i I2P, voalaza eto. Raha tafasokatra ara-dalana ny ports izay mamela ny TCP mihiditra, dia velomy koa ny TCP mihiditra ao amin'ny configuration page.

Jereo indray mandeha sady adjust the bandwidth settings eo amin'ny configuration page, satria somary maivana ny of 96 KBps down / 40 KBps up , izay efa eo.

Raha te ahita pejy eepsites avy amin'ny fikirakiranao ianao, jereo ny pejy browser proxy setup ahitanao fanoroana mora.

Fanavaozana avy amin'ny modely taty aoriana:

Ny fanatsarana otomatika sy atao an-tanana dia misy daholo hoan'ity modely ity.

Fanavaozana otomatika

Raha mampiasa modely 0.7.5 na tany aloha dia tokony ho hitan'ny router ny fanavaozana vaovao.Raha hanao fanavaozana dia tsindrio ny bokotra 'Ampidino ny fanavaozana' eo amin'ny router rehefa mipoitra izy.

Since 0.9.23, some releases are signed by str4d, whose signing key has been in the router since 0.9.9. Routers older than 0.9.9 will fail to verify update files signed by str4d, and will need to be manually updated using the process below.

Fanavaozana amin'ny tanana
3c919930c421eb63dffa67275d79f943df964403f4052be2a45836ddb92526c0
  1. Ampidino ho eo amin'ny toeran'ny I2P nao io fisy io dia ovay anarana ho i2pupdate.zip. (azo atao koa ny maka eny ampotony ohatran'ny eo ambony dia alefa ny "ant updater", ary adika ny ny i2pupdate.zip ho eo amin'ny toerana misy ny I2P). TSY ilaina ny mi-unzip io fisy io.
  2. Tsindrio "Restart"
  3. Mandraisa Café, dia miandrasa 11 minitra eo ho eo
The file is signed by zzz, whose key is here.

Modely rehetra teo aloha

Ny modely teo aloha dia azo alaina ato Google Code ary Launchpad sy ao amin'ny tambazotra I2P ato amin'ny echelon.i2p.xyz.