Pierwsze kroki

In addition to the I2P download, you need to install Java if you do not have it already installed. I2P requires Java Runtime Version 7 or higher. (Oracle, OpenJDK, or IcedTea Java Version 7 or 8 recommended, except Raspberry Pi: OpenJDK 9 for ARM, PowerPC: IBM Java SE 7 or 8)
Determine your installed Java version here or type java -version at your command prompt.

Windows: Java 8 is recommended. Java 9 or higher may not work.

Informacje o wydaniu

Pick your I2P Bundle

When you download the I2P software bundle, you get everything you need to connect and start participating in the I2P network and community. It even includes basic applications for every user, like e-mail, bittorrent, and a basic I2P Site for you to personalize and share.

After you've installed, a set up wizard will help you configure a few important things like how much bandwidth you would like to share while your router begins to make connections to the network. After the set up wizard is complete, you will be directed to the console home page where you can access the rest of the applications or configure, monitor, or troubleshoot your I2P connections.

Mac OS X
1614da8703b43e5bdc55007c784f2c211d00650ae0308273605d2ddc321b807e

The most reliable way to launch the installer is from a terminal like this: java -jar i2pinstall_0.9.49.jar. This will launch the GUI installer. Depending on how your computer is set up, you may be able to start the installer by double-clicking the "i2pinstall_0.9.49.jar" file or right-clicking the file and selecting "Open with Java". Unfortunately, this behaviour is difficult to predict.

Instalacja z linii komend:

I2P can also be installed in a terminal environment, which may be especially useful for servers, containers, or certain virtual machines. If you wish to use the installer without a GUI, you can use the command java -jar i2pinstall_0.9.49.jar -console to follow the install procedure in your terminal.
Linux / BSD / Solaris
1614da8703b43e5bdc55007c784f2c211d00650ae0308273605d2ddc321b807e

The most reliable way to launch the installer is from a terminal like this: java -jar i2pinstall_0.9.49.jar. This will launch the GUI installer. Depending on how your computer is set up, you may be able to start the installer by double-clicking the "i2pinstall_0.9.49.jar" file or right-clicking the file and selecting "Open with Java". Unfortunately, this behaviour is difficult to predict.

Instalacja z linii komend:

I2P can also be installed in a terminal environment, which may be especially useful for servers, containers, or certain virtual machines. If you wish to use the installer without a GUI, you can use the command java -jar i2pinstall_0.9.49.jar -console to follow the install procedure in your terminal.
Debian / Ubuntu

I2P is available in the official repositories for Ubuntu Bionic and later, and Debian Buster and Sid. However, Debian Buster and Ubuntu Bionic (LTS) distributions will have older I2P versions. If you are not running Debian Sid or the latest Ubuntu release, use our Debian repo or Launchpad PPA to ensure you're running the latest I2P version.

Android
6e0fde3563a1e29a3871a8dd38704b7093410d07b320abc6191b3bb55c6097e7
Wymaga Androida 4.0 (Ice Cream Sandwich) lub nowszego. Jeśli wcześniej zainstalowałeś/aś I2P, niestety ta wersja rozwiązuje niektóre problemy z IPC, które zmuszają Cię do odinstalowania obecnej instalacji przed jej zainstalowaniem. Minimalnie 512 MB RAM; zalecane 1 GB. The releases are not compatible with eachother, as they have different signatures. Uninstall them completely before installing any other version. The apk's from download.i2p2.de are signed by idk.
Docker

I2P jest teraz dostępne jako paczka Dockera z Docker Hub. Możesz pobrać obraz instalacyjny poleceniem docker pull.

docker pull geti2p/i2p
    
Docker Hub
Kod źródłowy
5164ffb6eab228b4082d203c691906faa9ff32f09f41c3cebe6d941e03b0b9f2

Możesz też pobrać kod źródłowy z monotone lub przez Gita z git.repo.i2p lub GitHuba.
Wywołaj (tar xjvf i2psource_0.9.49.tar.bz2 ; cd i2p-0.9.49 ; ant pkg) lub uruchom graficzny instalator lub konsolowy jak wyżej.

Kod źródłowy dla Androida jest w monotone i na GitHubie. Proces kompilacji wersji na Androida wymaga źródeł I2P. Zajrzyj do dokumentacji po dodatkowe wymagania kompilacji i po instrukcje.

Pliki są podpisane przez programistę zzz, którego klucz znajdziesz tutaj. Instalator na systemy Windows został podpisany przez programistę zlatinb, którego klucz znajduje się tutaj. Natywny instalator dla systemu macOS został podpisany przez mikalv (meeh) certyfikatem Apple Developer ID, którego klucz znajduje się tutaj.

Aktualizacja z wcześniejszej wersji:

Zarówno automatyczna i ręczna aktualizacja jest dostępna dla tej wersji.

Automatyczne aktualizacje

Jeśli masz uruchomioną wersję 0.7.5 lub późniejszą, Twój węzeł powinien wykryć dostępność nowych wersji. Aby aktualizować kliknij przycisk „pobierz aktualizację” w konsoli węzła, gdy się pojawi.

Od wersji 0.9.23 niektóre wydania są podpisane przez dewelopera str4d, którego klucz podpisujący dostarczany jest z oprogramowaniem od wersji 0.9.9. Węzły starsze niż 0.9.9 nie zaktualizują się z powodu błędu podczas weryfikacji plików podpisanych przez str4d, wymagana będzie ręczna aktualizacja opisana poniżej.

Ręczne aktualizacje
af685caf28c842be6589471ebe32fc6bd85ad3fc609f1f5e0fbcae69b5d2575f
  1. Download the file to your I2P installation directory and rename as i2pupdate.zip. (alternately, you can get the source as above and run "ant updater", then copy the resulting i2pupdate.zip to your I2P installation directory). You do NOT need to unzip the file.
  2. Kliknij „restart”
  3. Teraz idź zaparzyć sobie kawusię i wróć za 11 minut
Ten plik jest podpisany przez programistę zzz, którego klucz znajduje się tutaj.

Poprzednie wydania

Poprzednie wersje są dostępne na Google Code i Launchpad oraz wewnątrz sieci I2P na echelon.i2p.xyz.