Pierwsze kroki

Basic Steps

For most platforms and systems, setting I2P installed and running will consist of up to three steps.

 • Install Java: I2P is written in Java and requires a Java system to be installed to run. In addition to the I2P download, you need to install Java if you do not have it already installed. I2P requires Java Runtime Version 7 or higher. (Oracle, OpenJDK, or IcedTea Java Version 7 or 8 recommended, except Raspberry Pi: OpenJDK 9 for ARM, PowerPC: IBM Java SE 7 or 8)
  Determine your installed Java version here or type java -version at your command prompt. Only two platforms do not require Java to be installed before I2P is installed, those platforms are:
  • Android: Android comes with a Java virtual machine as part of the platform, which I2P for Android uses. Therefore it is not necessary to install Java to use I2P for Android.
  • Debian and Ubuntu: On Debian and Ubuntu when using a .deb package to install, the system will automatically install and configure a Java environment for you.
 • Install I2P: Once you have Java installed, you should run the I2P installer for your platform. This step applies to all systems.
 • Install/Configure a Browser(Optional): Finally, you'll need to configure applications to use I2P. Many applications can use I2P, but the first application most people configure is a Web Browser for browsing I2P sites. Detailed instructions are available on the Browser Page.

Windows: Java 8 jest zalecana. Java 9 lub nowsze mogą nie działać.

Informacje o wydaniu

Pobieranie i instalacja I2P

When you download the I2P software bundle, you get everything you need to connect and start participating in the I2P network and community. It even includes basic applications for every user, like e-mail, bittorrent, and a basic I2P Site for you to personalize and share.

After you've installed, a set up wizard will help you configure a few important things like how much bandwidth you would like to share while your router begins to make connections to the network. After the set up wizard is complete, you will be directed to the console home page where you can access the rest of the applications or configure, monitor, or troubleshoot your I2P connections.

I2P for Windows
Windows
af4f022f3532b46dd341717fd08447007ca5217b6c88664be693cac7f71912ea

Pobierz plik i dwukrotnie go kliknij, aby go uruchomić.

I2P for Mac OSX
Mac OS X
1614da8703b43e5bdc55007c784f2c211d00650ae0308273605d2ddc321b807e

Najbardziej pewną metodą uruchomienia instalatora jest wpisanie w terminalu: java -jar i2pinstall_0.9.49.jar. Uruchomi to graficzny instalator. Zależnie od konfiguracji Twojego komputera, będziesz musiał(a) dwukrotnie kliknąć plik „i2pinstall_0.9.49.jar” bądź kliknąć plik prawym i wybierz „Uruchom za pomocą Java”. Niestety to zachowanie jest trudne do przewidzenia.

Instalacja z linii komend:

Węzeł I2P może zostać zainstalowany z poziomu terminala, co jest użyteczne przy serwerach i maszynach wirtualnych. Jeżeli chcesz uruchomić instalator w trybie terminala, użyj polecenia java -jar i2pinstall_0.9.49.jar -console i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
I2P for Linux
Linux / BSD / Solaris
1614da8703b43e5bdc55007c784f2c211d00650ae0308273605d2ddc321b807e

Najbardziej pewną metodą uruchomienia instalatora jest wpisanie w terminalu: java -jar i2pinstall_0.9.49.jar. Uruchomi to graficzny instalator. Zależnie od konfiguracji Twojego komputera, będziesz musiał(a) dwukrotnie kliknąć plik „i2pinstall_0.9.49.jar” bądź kliknąć plik prawym i wybierz „Uruchom za pomocą Java”. Niestety to zachowanie jest trudne do przewidzenia.

Instalacja z linii komend:

Węzeł I2P może zostać zainstalowany z poziomu terminala, co jest użyteczne przy serwerach i maszynach wirtualnych. Jeżeli chcesz uruchomić instalator w trybie terminala, użyj polecenia java -jar i2pinstall_0.9.49.jar -console i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
I2P for Debian and Ubuntu
Debian / Ubuntu

I2P jest dostępne w oficjalnych repozytoriach Ubuntu Bionic (18.04) lub późniejszych, w Debianie Buster i sid. Jednakże wersje w dystrybucjach Debian Buster i Ubuntu Bionic (LTS) mogą być przestarzałe. Jeżeli korzystasz z dystrybucji Debian sid lub najnowszego wydania Ubuntu, dodaj nasze repozytorium Debiana lub Launchpad PPA, aby otrzymać najnowszą wersję.

I2P for Android
Android
6e0fde3563a1e29a3871a8dd38704b7093410d07b320abc6191b3bb55c6097e7
Wymaga Androida 4.0 (Ice Cream Sandwich) lub nowszego. Jeśli wcześniej zainstalowałeś/aś I2P, niestety ta wersja rozwiązuje niektóre problemy z IPC, które zmuszają Cię do odinstalowania obecnej instalacji przed jej zainstalowaniem. Minimalnie 512 MB RAM; zalecane 1 GB. Wersje te nie są ze sobą kompatybilne, są podpisane różnymi kluczami. Musisz odinstalować jedną aplikację, przed instalacją innej wersji. Pliki .apk z serwera download.i2p2.de są podpisane przez programistę idk.
I2P for Docker
Docker

I2P jest teraz dostępne jako paczka Dockera z Docker Hub. Możesz pobrać obraz instalacyjny poleceniem docker pull.

docker pull geti2p/i2p
  
Docker Hub
Kod źródłowy
5164ffb6eab228b4082d203c691906faa9ff32f09f41c3cebe6d941e03b0b9f2

Możesz też pobrać kod źródłowy z monotone lub przez Gita z git.repo.i2p lub GitHuba.
Wywołaj (tar xjvf i2psource_0.9.49.tar.bz2 ; cd i2p-0.9.49 ; ant pkg) lub uruchom graficzny instalator lub konsolowy jak wyżej.

Kod źródłowy dla Androida jest w monotone i na GitHubie. Proces kompilacji wersji na Androida wymaga źródeł I2P. Zajrzyj do dokumentacji po dodatkowe wymagania kompilacji i po instrukcje.

Pliki są podpisane przez programistę zzz, którego klucz znajdziesz tutaj. Instalator na systemy Windows został podpisany przez programistę zlatinb, którego klucz znajduje się tutaj. Natywny instalator dla systemu macOS został podpisany przez mikalv (meeh) certyfikatem Apple Developer ID, którego klucz znajduje się tutaj.

Aktualizacja z wcześniejszej wersji:

Zarówno automatyczna i ręczna aktualizacja jest dostępna dla tej wersji.

Automatyczne aktualizacje

Jeśli masz uruchomioną wersję 0.7.5 lub późniejszą, Twój węzeł powinien wykryć dostępność nowych wersji. Aby aktualizować kliknij przycisk „pobierz aktualizację” w konsoli węzła, gdy się pojawi.

Od wersji 0.9.23 niektóre wydania są podpisane przez dewelopera str4d, którego klucz podpisujący dostarczany jest z oprogramowaniem od wersji 0.9.9. Węzły starsze niż 0.9.9 nie zaktualizują się z powodu błędu podczas weryfikacji plików podpisanych przez str4d, wymagana będzie ręczna aktualizacja opisana poniżej.

Ręczne aktualizacje
af685caf28c842be6589471ebe32fc6bd85ad3fc609f1f5e0fbcae69b5d2575f
 1. Pobierz plik do Twojego folderu instalacyjnego I2P i zmień nazwę na i2pupdate.zip, (można również pobrać powyższe źródło i wywołać „ant updater”, a następnie skopiować i2pupdate.zip do katalogu instalacyjnego I2P). NIE musisz wypakowywać tego pliku.
 2. Kliknij „restart”
 3. Teraz idź zaparzyć sobie kawusię i wróć za 11 minut
Ten plik jest podpisany przez programistę zzz, którego klucz znajduje się tutaj.

Poprzednie wydania

Poprzednie wersje są dostępne na Google Code i Launchpad oraz wewnątrz sieci I2P na echelon.i2p.xyz.