Zależności

Java Runtime Version 7 or higher. (Oracle, OpenJDK, or IcedTea Java Version 7 or 8 recommended, except Raspberry Pi: Oracle JDK 8 for ARM, PowerPC: IBM Java SE 7 or 8)
Determine your installed Java version here or type java -version at your command prompt. Java 9 support is in development and it is not recommended for general use.

Release Notes

Czyste instalacje

Windows
c8fed029d71b819afc129d6a397ea5983de3375ae2985d97661153405ffc0dde

Pobierz ten plik i uruchom go.

Mac OS X
dc26fb5c268dfe63b98bce66381c24c908f0b8265ddf731f4daf6fb82c4b7376

Download that file and double-click it (if that works) or type java -jar i2pinstall_0.9.31.jar in a terminal to run the installer. You may be able to right-click and select "Open with Java".

Instalacja z linii komend:

Download the 0.9.31 OSX graphical installer file above and run java -jar i2pinstall_0.9.31.jar -console from the command line.
Linux / BSD / Solaris
dc26fb5c268dfe63b98bce66381c24c908f0b8265ddf731f4daf6fb82c4b7376

Pobierz ten plik i kliknij dwukrotnie (jeśl działa) lub wpisz java -jar i2pinstall_0.9.31.jar w terminalu, by uruchomić instalator. Na niektórych platformach może być dostępna opcja "Open with Java" po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Instalacja z linii komend:

Pobierz powyższy plik instalatora graficznego i wykonaj java -jar i2pinstall_0.9.31.jar -console z linii komend.
Android
5871f4b8cfd02dd298bf4ebf84ab697579196e85a3e9163bf1c1f2118fa17386
Wymaga Androida 2.3 (Gingerbread) lub wyższej wersji. Jeśli wcześniej zainstalowałeś I2P, musisz dokonać reinstalacji, gdyż zmieniliśmy również klucze zwolnienia. minimalnie 512 MB RAM; polecamy 1 GB. The release and dev versions of the I2P APK are not compatible, as they are signed by zzz and str4d respectively. Uninstall one before installing the other.
Source package
94867fc8ac91eb561598736f6d51773375110db546f8b057c29758b0045931d8

Alternately, you can fetch the source from monotone or via Git from git.repo.i2p or Github.
Run (tar xjvf i2psource_0.9.31.tar.bz2 ; cd i2p-0.9.31 ; ant pkg) then either run the GUI installer or headless install as above.

Android source is in monotone and on Github. Android builds require the I2P source. See the documentation in the Android source for additional build requirements and instructions.

The files are signed by zzz, whose key is here.

Zadania poinstalacyjne

Po uruchomieniu instalatora na window, kliknij na "Start I2P" który wyświetli konsolę routera, która zawiera dalsze instrukcje.

Na systemach Unix-podobnych, I2P może być uruchomiony jako usługa używając skryptu "i2prouter", znajdującego się w katalogu który wybrałeś dla I2P. Zmieniając do tego katalogu w konsoli i wprowadzając "sh i2prouter status" powinno powiedzieć Ci jaki jest status routera. Argumenty "start", "stop" i "restart" kontrolują usługę. Konsola Routera jest dostępna tam gdzie zawsze. Dla użytkowników OpenSolaris i innych systemów dla których powłoka (i2psvc) jest nie obsługiwana, należy uruchomić router z "sh runplain.sh".

Podczas pierwszej instalacji prosimy pamiętać o dostosowaniu swojego NAT/Firewalla, miejąc na uwadze, że porty wychodzące używane są przez I2P, opisanych tutaj. Jeśli pomyślnie otworzyłeś swój port przychodzących TCP, także uruchomisz przychpodzące TCP na stronie konfiguracji.

Prosimy także o sprawdzenie i dostosowanie ustawień przepustowości na stronie konfiguracji, ponieważ domyślne ustawienia 96 KBps poranie / 40 KBps wysyłanie, są bardzo wolne.

If you want to reach eepsites via your browser, have a look on the browser proxy setup page for an easy howto.

Aktualności z wcześniejszych wersji:

Oba, atomatyczne i ręczne aktualizacje są dostępne dla tej wersji.

Automatyczne aktualizacje

Jeśli masz uruchomioną wersję 0.7.5 lub późniejszą, Twój router powinien wykryć dostępność nowych wersji. Aby aktualizować kliknij na 'Pobierz aktualizację' w swojej konsoli routera kiedy się ona pojawi.

Since 0.9.23, some releases are signed by str4d, whose signing key has been in the router since 0.9.9. Routers older than 0.9.9 will fail to verify update files signed by str4d, and will need to be manually updated using the process below.

Manual updates
a32ffb5f76aaa8bdc86854d741a32dc384e5e0b5ee00c6feec6fa3838467d1c4
  1. Pobierz plik do Twojego folderu instalacyjnego I2P i zmień nazwę na i2pupdate.zip. (alternatywnie, możesz pobrać powyższe źródło i uruchomić "ant updater", i później skopiować i2pupdate.zip do Twojego katalogu instalacyjnego I2P). NIE musisz wypakowywać tego pliku.
  2. Kliknij "Restart"
  3. Teraz idź sobie na kawę i wróć za 11 minut
The file is signed by zzz, whose key is here.

Poprzednie Wersje

Poprzednie wersje są dostępne na Google Code i Launchpad oraz wewnątrz sieci I2P na echelon.i2p.xyz.