Zależności

Java Runtime Version 7 or higher. (Oracle, OpenJDK, or IcedTea Java Version 7 or 8 recommended, except Raspberry Pi: Oracle JDK 8 for ARM, PowerPC: IBM Java SE 7 or 8)
Determine your installed Java version here or type java -version at your command prompt. Java 9 support is in development and it is not recommended for general use.

Release Notes

Czyste instalacje

Windows
f0c08011aaf76dedf441ba2e53440eecc278ec249f325600dcd07a4af0483269

Pobierz ten plik i uruchom go.

Mac OS X
2ff82498c5491a138e42991658d0d747f13579392d0d065c65fbe9a94ae18fdf

Download that file and double-click it (if that works) or type java -jar i2pinstall_0.9.32.jar in a terminal to run the installer. You may be able to right-click and select "Open with Java".

Instalacja z linii komend:

Download the 0.9.32 OSX graphical installer file above and run java -jar i2pinstall_0.9.32.jar -console from the command line.
Linux / BSD / Solaris
2ff82498c5491a138e42991658d0d747f13579392d0d065c65fbe9a94ae18fdf

Pobierz ten plik i kliknij dwukrotnie (jeśl działa) lub wpisz java -jar i2pinstall_0.9.32.jar w terminalu, by uruchomić instalator. Na niektórych platformach może być dostępna opcja "Open with Java" po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Instalacja z linii komend:

Pobierz powyższy plik instalatora graficznego i wykonaj java -jar i2pinstall_0.9.32.jar -console z linii komend.
Android
e306f1f16ac65ede72f4072a02e520bd4f8a148c610fa763f94e3a793d3a04dc
Wymaga Androida 2.3 (Gingerbread) lub wyższej wersji. Jeśli wcześniej zainstalowałeś I2P, musisz dokonać reinstalacji, gdyż zmieniliśmy również klucze zwolnienia. minimalnie 512 MB RAM; polecamy 1 GB. The release and dev versions of the I2P APK are not compatible, as they are signed by zzz and str4d respectively. Uninstall one before installing the other.
Source package
f51305ad748b63e9f9985d3dda75f74809f8a70c063ddf2482de18720decd1fc

Alternately, you can fetch the source from monotone or via Git from git.repo.i2p or Github.
Run (tar xjvf i2psource_0.9.32.tar.bz2 ; cd i2p-0.9.32 ; ant pkg) then either run the GUI installer or headless install as above.

Android source is in monotone and on Github. Android builds require the I2P source. See the documentation in the Android source for additional build requirements and instructions.

The files are signed by zzz, whose key is here.

Zadania poinstalacyjne

Po uruchomieniu instalatora na window, kliknij na "Start I2P" który wyświetli konsolę routera, która zawiera dalsze instrukcje.

Na systemach Unix-podobnych, I2P może być uruchomiony jako usługa używając skryptu "i2prouter", znajdującego się w katalogu który wybrałeś dla I2P. Zmieniając do tego katalogu w konsoli i wprowadzając "sh i2prouter status" powinno powiedzieć Ci jaki jest status routera. Argumenty "start", "stop" i "restart" kontrolują usługę. Konsola Routera jest dostępna tam gdzie zawsze. Dla użytkowników OpenSolaris i innych systemów dla których powłoka (i2psvc) jest nie obsługiwana, należy uruchomić router z "sh runplain.sh".

Podczas pierwszej instalacji prosimy pamiętać o dostosowaniu swojego NAT/Firewalla, miejąc na uwadze, że porty wychodzące używane są przez I2P, opisanych tutaj. Jeśli pomyślnie otworzyłeś swój port przychodzących TCP, także uruchomisz przychpodzące TCP na stronie konfiguracji.

Prosimy także o sprawdzenie i dostosowanie ustawień przepustowości na stronie konfiguracji, ponieważ domyślne ustawienia 96 KBps poranie / 40 KBps wysyłanie, są bardzo wolne.

If you want to reach eepsites via your browser, have a look on the browser proxy setup page for an easy howto.

Aktualności z wcześniejszych wersji:

Oba, atomatyczne i ręczne aktualizacje są dostępne dla tej wersji.

Automatyczne aktualizacje

Jeśli masz uruchomioną wersję 0.7.5 lub późniejszą, Twój router powinien wykryć dostępność nowych wersji. Aby aktualizować kliknij na 'Pobierz aktualizację' w swojej konsoli routera kiedy się ona pojawi.

Since 0.9.23, some releases are signed by str4d, whose signing key has been in the router since 0.9.9. Routers older than 0.9.9 will fail to verify update files signed by str4d, and will need to be manually updated using the process below.

Manual updates
09f393c3e51c51f5efd28aefa079958d100da7c978e6c007e2d7527339226951
  1. Pobierz plik do Twojego folderu instalacyjnego I2P i zmień nazwę na i2pupdate.zip. (alternatywnie, możesz pobrać powyższe źródło i uruchomić "ant updater", i później skopiować i2pupdate.zip do Twojego katalogu instalacyjnego I2P). NIE musisz wypakowywać tego pliku.
  2. Kliknij "Restart"
  3. Teraz idź sobie na kawę i wróć za 11 minut
The file is signed by zzz, whose key is here.

Poprzednie Wersje

Poprzednie wersje są dostępne na Google Code i Launchpad oraz wewnątrz sieci I2P na echelon.i2p.xyz.