Pierwsze kroki

Podstawowe kroki

Na większości platform i systemów instalacja i konfiguracja I2P składa się z maksymalnie trzech kroków.

 • Instalacja Javy:I2P jest napisane w Javie i wymaga instalacji środowiska uruchomieniowego Java. Oprócz pobrania I2P, konieczna jest instalacja Javy, jeżeli jeszcze jej nie posiadasz. I2P wymaga środowiska Java Runtime w wersji 7 lub nowszej (zalecane Oracle, OpenJDK, lub IcedTea Java w wersji 7 lub 8, z wyjątkiem Raspberry Pi: OpenJDK 9 dla ARM, PowerPC: IBM Java SE 7 lub 8)
  Sprawdź swoją wersję Javy tutaj lub wpisz w konsolę: java -version. Tylko następujące dwie platformy nie wymagają instalacji Javy przed instalacją I2P:
  • Android: System Android dostarczany jest z wirtualną maszyną Javy, z której korzysta I2P. Nie jest więc konieczna instalacja Javy do korzystania z sieci I2P.
  • Debian i Ubuntu:Instalacja I2P na dystrybucjach Debian i Ubuntu za pomocą paczki .deb wymusi automatyczną instalację i konfigurację środowiska Java.
 • Instalacja I2P:Po instalacji Javy, uruchom instalkę I2P przeznaczoną dla Twojej platformy.
 • Instalacja/konfiguracja przeglądarki (opcjonalne):Na koniec musisz skonfigurować aplikacje do działania z siecią I2P. Wiele aplikacji można skonfigurować do działania z I2P, jednak zazwyczaj pierwszą z nich będzie przeglądarka internetowa. Szczegółowe instrukcje znajdują się na stronie konfiguracji przeglądarki.

Windows: Java 8 jest zalecana. Java 9 lub nowsze mogą nie działać.

Informacje o wydaniu

Pobieranie i instalacja I2P

When you download the I2P software bundle, you get everything you need to connect and start participating in the I2P network and community. It even includes basic applications for every user, like e-mail, bittorrent, and a basic I2P Site for you to personalize and share.

After you've installed, a set up wizard will help you configure a few important things like how much bandwidth you would like to share while your router begins to make connections to the network. After the set up wizard is complete, you will be directed to the console home page where you can access the rest of the applications or configure, monitor, or troubleshoot your I2P connections.

I2P dla systemu Windows
Windows
2c9c382852e17e124d77a2bf28f95056599fd458f8de77adcf8e2aaa22b3ef81

After installing Java, download the file and double-click to run it.

Easy-Install Bundle (Beta)

It's now possible to install all I2P components using a single package(No Java Required). To try out the new installer, click here. This bundle can also be used to configure a Firefox Profile. It will not interfere with an existing I2P installation if one exists.

I2P Easy Install Bundle (Beta)

Detailed Install Guide

I2P dla systemu macOS
Mac OS X
8c843c90870223b4808065761d059a02b168b74daddd1773c36f0a0245e201f9

Najbardziej pewną metodą uruchomienia instalatora jest wpisanie w terminalu: java -jar i2pinstall_1.5.0.jar. Uruchomi to graficzny instalator. Zależnie od konfiguracji Twojego komputera, będziesz musiał(a) dwukrotnie kliknąć plik „i2pinstall_1.5.0.jar” bądź kliknąć plik prawym i wybierz „Uruchom za pomocą Java”. Niestety to zachowanie jest trudne do przewidzenia.

Instalacja z linii komend:

Węzeł I2P może zostać zainstalowany z poziomu terminala, co jest użyteczne przy serwerach i maszynach wirtualnych. Jeżeli chcesz uruchomić instalator w trybie terminala, użyj polecenia java -jar i2pinstall_1.5.0.jar -console i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

DMG Bundle (Beta)

If you do not want to use the installer or do not have a Java Runtime Environment available on your Mac, you can try our latest DMG bundle.
I2P dla systemu Linux
Linux / BSD / Solaris
8c843c90870223b4808065761d059a02b168b74daddd1773c36f0a0245e201f9

Najbardziej pewną metodą uruchomienia instalatora jest wpisanie w terminalu: java -jar i2pinstall_1.5.0.jar. Uruchomi to graficzny instalator. Zależnie od konfiguracji Twojego komputera, będziesz musiał(a) dwukrotnie kliknąć plik „i2pinstall_1.5.0.jar” bądź kliknąć plik prawym i wybierz „Uruchom za pomocą Java”. Niestety to zachowanie jest trudne do przewidzenia.

Instalacja z linii komend:

Węzeł I2P może zostać zainstalowany z poziomu terminala, co jest użyteczne przy serwerach i maszynach wirtualnych. Jeżeli chcesz uruchomić instalator w trybie terminala, użyj polecenia java -jar i2pinstall_1.5.0.jar -console i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
I2P dla dystrybucji Debian i Ubuntu
Debian / Ubuntu

I2P jest dostępne w oficjalnych repozytoriach Ubuntu Bionic (18.04) lub późniejszych, w Debianie Buster i sid. Jednakże wersje w dystrybucjach Debian Buster i Ubuntu Bionic (LTS) mogą być przestarzałe. Jeżeli korzystasz z dystrybucji Debian sid lub najnowszego wydania Ubuntu, dodaj nasze repozytorium Debiana lub Launchpad PPA, aby otrzymać najnowszą wersję.

I2P dla systemu Android
Android
6ed5622ea592f4e5d24723a8525147d4bd30b94ada7b2e6613c683df583e826a
Wymaga Androida 4.0 (Ice Cream Sandwich) lub nowszego. Jeśli wcześniej zainstalowałeś/aś I2P, niestety ta wersja rozwiązuje niektóre problemy z IPC, które zmuszają Cię do odinstalowania obecnej instalacji przed jej zainstalowaniem. Minimalnie 512 MB RAM; zalecane 1 GB. Wersje te nie są ze sobą kompatybilne, są podpisane różnymi kluczami. Musisz odinstalować jedną aplikację, przed instalacją innej wersji. Pliki .apk z serwera download.i2p2.de są podpisane przez programistę idk.
I2P dla Dockera
Docker

I2P jest teraz dostępne jako paczka Dockera z Docker Hub. Możesz pobrać obraz instalacyjny poleceniem docker pull:

docker pull geti2p/i2p
  
Docker Hub
Kod źródłowy
26e5f4d95b1a0766870f97b30e57c9a8e98690279c3bf09198e30effabecc450

Możesz też pobrać kod źródłowy z monotone lub przez Gita z git.repo.i2p lub GitHuba.
Wywołaj (tar xjvf i2psource_1.5.0.tar.bz2 ; cd i2p-1.5.0 ; ant pkg) lub uruchom graficzny instalator lub konsolowy jak wyżej.

Android source is in git and on Github. Android builds require the I2P source. See the documentation in the Android source for additional build requirements and instructions.

Pliki są podpisane przez programistę zzz, którego klucz znajdziesz tutaj. Instalator na systemy Windows został podpisany przez programistę zlatinb, którego klucz znajduje się tutaj. Natywny instalator dla systemu macOS został podpisany przez mikalv (meeh) certyfikatem Apple Developer ID, którego klucz znajduje się tutaj.

Aktualizacja z wcześniejszej wersji:

Zarówno automatyczna i ręczna aktualizacja jest dostępna dla tej wersji.

Automatyczne aktualizacje

Jeśli masz uruchomioną wersję 0.7.5 lub późniejszą, Twój węzeł powinien wykryć dostępność nowych wersji. Aby aktualizować kliknij przycisk „pobierz aktualizację” w konsoli węzła, gdy się pojawi.

Od wersji 0.9.23 niektóre wydania są podpisane przez dewelopera str4d, którego klucz podpisujący dostarczany jest z oprogramowaniem od wersji 0.9.9. Węzły starsze niż 0.9.9 nie zaktualizują się z powodu błędu podczas weryfikacji plików podpisanych przez str4d, wymagana będzie ręczna aktualizacja opisana poniżej.

Ręczne aktualizacje
ea1b4b8095f4d6f5568ce879242e1d5b077de1beb4366f4a75a75cffd559ee7f
 1. Pobierz plik do Twojego folderu instalacyjnego I2P i zmień nazwę na i2pupdate.zip, (można również pobrać powyższe źródło i wywołać „ant updater”, a następnie skopiować i2pupdate.zip do katalogu instalacyjnego I2P). NIE musisz wypakowywać tego pliku.
 2. Kliknij „restart”
 3. Teraz idź zaparzyć sobie kawusię i wróć za 11 minut
Ten plik jest podpisany przez programistę zzz, którego klucz znajduje się tutaj.

Poprzednie wydania

Poprzednie wersje są dostępne na Google Code i Launchpad oraz wewnątrz sieci I2P na echelon.i2p.xyz.