Zależności

Java Runtime w wersji 7 lub wyższej. (zalecane Oracle, OpenJDK, lub IcedTea Java w wersji 7 lub 8, z wyjątkiem Raspberry Pi: Oracle JDK 8 dla ARM, PowerPC: IBM Java SE 7 lub 8)
Sprawdź swoją wersję Javy tutaj lub wpisz java -version do konsoli. Wsparcie Javy 9 jest w fazie rozwojowej i jej używanie nie jest zalecane.

Informacje o wydaniu

Czysta instalacja

Windows
17bfba2719d64fe04e971842236714b81997fcfea2d147faddf7df0354ea1b49

Pobierz ten plik i uruchom go.

Mac OS X
4199321ce2700bf34bdd9b17f55a0aed74825e18d42e8d439082f387461b727e

Pobierz ten plik i kliknij dwukrotnie (jeśli to działa) lub wpisz java -jar i2pinstall_0.9.37.jar w terminalu, by uruchomić instalator. Spróbuj też kliknąć prawym i wybrać "Otwórz za pomocą Javy".

Instalacja z linii komend:

Pobierz powyższy plik instalatora graficznego 0.9.37 dla OSX i wykonaj java -jar i2pinstall_0.9.37.jar -console z linii komend.
Linux / BSD / Solaris
4199321ce2700bf34bdd9b17f55a0aed74825e18d42e8d439082f387461b727e

Pobierz ten plik i kliknij dwukrotnie (jeśli działa) lub wpisz java -jar i2pinstall_0.9.37.jar w terminalu, by uruchomić instalator. Na niektórych platformach może być dostępna opcja "Otwórz za pomocą Javy" po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Instalacja z linii komend:

Pobierz powyższy plik instalatora graficznego i wykonaj java -jar i2pinstall_0.9.37.jar -console z linii komend.
Android
8b853b0db616c6c4700c84222a14bb227208851128e487251923d1a3c5de8ccc
Wymaga Androida 2.3 (Gingerbread) lub wyższej wersji. Jeśli wcześniej zainstalowałeś I2P, musisz dokonać reinstalacji, gdyż zmieniliśmy również klucze podpisujące aplikację. Minimalnie 512 MB RAM; zalecane 1 GB. Wersje stabilna i deweloperska apki I2P nie są ze sobą kompatybilne, ponieważ są one podpisane odpowiednio przez zzz i str4d. Odinstaluj jedną przed instalacją drugiej.
Kod źródłowy
0c3736572182519f4831201c72609f069229a2cc73d29ca135417c143061a18d

Możesz też pobrać kod źródłowy z monotone lub przez Git-a z git.repo.i2p lub Github.
Wywołaj (tar xjvf i2psource_0.9.37.tar.bz2 ; cd i2p-0.9.37 ; ant pkg) lub uruchom graficzny instalator lub konsolowy jak wyżej.

Kod źródłowy dla Androida jest w monotone i na Githubie. Skompilowanie na Androida wymaga źródeł I2P. Sprawdź w dokumentacji źródeł na Androida dodatkowych wymagań odnośnie kompilacji i instrukcji.

Pliki są podpisane przez zzz, którego klucz znajdziesz tutaj.

Zadania poinstalacyjne

Po uruchomieniu instalatora pod Windowsem, kliknij w "Start I2P" który wyświetli konsolę węzła, która zawiera dalsze instrukcje.

Na systemach Unix-podobnych, I2P może być uruchomiony jako usługa używając skryptu "i2prouter", znajdującego się w katalogu który wybrałeś dla I2P. Po przejściu do tego katalogu w terminalu i wpisaniu "sh i2prouter status" powinno pokazać Ci jaki jest status węzła. Argumenty "start", "stop" i "restart" kontrolują usługę. Konsola Węzła jest dostępna tam gdzie zawsze. Użytkownicy OpenSolaris i innych systemów dla których powłoka (i2psvc) jest nieobsługiwana, mogą uruchomić węzeł poprzez "sh runplain.sh".

Podczas pierwszej instalacji prosimy pamiętać o skonfigurowaniu swojego NAT-u/zapory sieciowej mając na uwadze porty używane przez I2P opisane tutaj. Jeśli pomyślnie otworzyłeś swój port TCP przychodzący, także aktywuj nasłuch na TCP na stronie konfiguracji.

Prosimy także o sprawdzenie i dostosowanie ustawień przepustowości na stronie konfiguracji, ponieważ domyślne ustawienia 96 KB/s pobieranie / 40 KB/s wysyłanie, są bardzo wolne.

Jeżeli chcesz surfować po eepsite'ach, to zajrzyj na stronę ustawień proxy przeglądarki aby dowiedzieć się co i jak.

Aktualizacja z wcześniejszej wersji:

Zarówno automatyczna i ręczna aktualizacja jest dostępna dla tej wersji.

Automatyczne aktualizacje

Jeśli masz uruchomioną wersję 0.7.5 lub późniejszą, Twój węzeł powinien wykryć dostępność nowych wersji. Aby aktualizować kliknij na 'Pobierz aktualizację' w swojej konsoli węzła kiedy się ona pojawi.

Od wersji 0.9.23 niektóre wydania są podpisane przez str4d, którego klucz podpisujący dostarczany jest z oprogramowaniem od wersji 0.9.9. Węzły starsze niż 0.9.9 nie zaktualizują się z powodu błędu podczas weryfikacji plików podpisanych przez str4d, wymagana będzie ręczna aktualizacja opisana poniżej.

Ręczne aktualizacje
26153097c0d946c6166af61045e6effca391b86cc7a226a1efa93f7b3db7358b
  1. Pobierz plik do Twojego folderu instalacyjnego I2P i zmień nazwę na i2pupdate.zip. (Alternatywnie, możesz pobrać powyższe źródło i uruchomić "ant updater", i później skopiować i2pupdate.zip do Twojego katalogu instalacyjnego I2P). NIE musisz wypakowywać tego pliku.
  2. Kliknij "Restart"
  3. Teraz idź sobie na kawę i wróć za 11 minut
Ten plik jest podpisany przez zzz, którego klucz znajdziesz tutaj.

Poprzednie wydania

Poprzednie wersje są dostępne na Google Code i Launchpad oraz wewnątrz sieci I2P na echelon.i2p.xyz.