Paczki I2P Debiana

Paczki Debiana zostały przetestowane i powinnydziałać na platformach x86/x86_64: Paczki I2P mogą działać w systemach nie wymienionych poniżej. Prosimy o zgłaszanie wszelkich błędów związanych z tymi paczkami do Trac na https://trac.i2p2.de.
 • Opcja 1: Aktualne wersje Ubuntu i pochodne (Spróbuj tego jeśli nie używasz Debiana)
 • Opcja 2: Debian (łącznie z pochodnymi Debiana)

Instrukcje dla Ubuntu 12.04 Precise Pangolin (i nowszych) oraz pochodnych jak Linux Mint i Trisquel

Dodawanie PPA z linii komend i instalacja I2P
 1. Otwórz terminal i wpisz:
      sudo apt-add-repository ppa:i2p-maintainers/i2p
  To polecenie doda PPA do /etc/apt/sources.list.d i pobierze klucz GPG, którym repozytorium zostało podpisane. Klucz GPG zapewnia, że pakiety nie zostały naruszone przez kogoś w trakcie budowy.
 2. Poinformuj swojego menadżera paczek o nowym PPA poprzez wpisanie:
      sudo apt-get update
  Komenda ta pobierze najnowszą listę oprogramowania z każdego repozytorium, które jest aktywne w systemie, łącznie z I2P PPA które dodano podczas wcześniejszego polecenia.
 3. Teraz jesteś gotowy do instalacji I2P!
      sudo apt-get install i2p
Dodawanie PPA używając Synaptic
 1. Otwórz Synaptic (System -> Administration -> Synaptic Package Manager).
 2. Kiedy Synaptic otworzy się, wybierz Repozytoria z menu Ustawień.
 3. Kliknij na tab Inne Źródła i kliknij Dodaj. Wklej ppa:i2p-maintainers/i2p do pola APT i kliknij na Dodaj Źródło. Następnie kliknij na Zamknij a później Przeładuj.
 4. W polu 'szybkiego filtrowania' wpisz i2p i naciśnij enter. Gdy i2p zostanie zwrócone na liście wyników, zaznacz prawym przyciskiem i2p i wybierz Zaznacz w celu Instalacji. Po dokonaniu wyboru możesz zobaczyć okno: Zaznaczyć dodatkowe wymagane zmiany?. Jeśli tak, wybierz zaznacz a następnie zastosuj.
Gdy proces instalacji się zakończy, możesz przejść do następnej części starting I2P i konfigurowania I2P dla Twojego systemu.

Instrukcje dla Debiana

Currently supported architectures include amd64, i386, armel, armhf (for Raspbian), and powerpc.

Uwaga: Poniższe kroki powinny zostać przeprowadzone z uprawnieniami roota (tzn. po przełączeniu użytkownika na roota za pomocą komendy "su" lub przy prefiksowaniu każdej komendy wyrażeniem "sudo" ).

 1. Dodaj poniższe linie do /etc/apt/sources.list.d/i2p.list.
  For Wheezy:
    deb https://deb.i2p2.de/ wheezy main
    deb-src https://deb.i2p2.de/ wheezy main
  

  For Jessie (stable):
    deb https://deb.i2p2.de/ jessie main
    deb-src https://deb.i2p2.de/ jessie main
  

  For Stretch (not available until I2P 0.9.30):
     deb https://deb.i2p2.de/ stretch main
     deb-src https://deb.i2p2.de/ stretch main
  

  For Stretch (I2P development builds for testing):
     deb https://deb.i2p2.de/ stretch-testing main
     deb-src https://deb.i2p2.de/ stretch-testing main
  

  For Testing or Unstable (Sid) (will not work until I2P 0.9.30):
     deb https://deb.i2p2.de/ unstable main
     deb-src https://deb.i2p2.de/ unstable main
  
 2. Pobierz klucz użyty do podpisania repozytorium i dodaj go do apt:
      apt-key add i2p-debian-repo.key.asc
 3. Powiadom menadżera paczek o nowym repozytorium wpisując
      apt-get update
  Komenda ta pobierze najnowszą listę oprogramowania z każdego repozytorium, które jest aktywne w systemie, łącznie z repozytorium I2P dodanym w kroku 1.
 4. Jesteś już gotowy, by zainstalować I2P! Instalacja paczki i2p-keyring zagwarantuje otrzymywanie aktualizacji klucza GPG repozytorium.
      apt-get install i2p i2p-keyring

Gdy zakończy się proces instalacji, możesz przejść do następnej części uruchamiania i konfigurowania I2P dla Twojego systemu.

Uwaga: jeżeli adres https nie działa, spróbuj:

 1. sudo apt-get install apt-transport-https
 2. zmienić adres repozytorium na http://deb.i2p2.no/

Zadania poinstalacyjne

Używając tych paczek I2P, węzeł I2P może zostać uruchomiony na trzy następujące sposoby:
 • "na żądanie" używając skryptu 'i2prouter'. Po prostu wywołaj "i2prouter start" z terminala. (Uwaga: nie używaj sudo ani nie uruchomiaj jako root!)
 • "na żądanie" bez konsoli usługi java (potrzebnej na nie-Linuksowych/nie-x86 systemach) przez wywołanie i2prouter-nowrapper". (Uwaga: nie używaj sudo ani nie uruchamiaj jako root!)
 • jako usługa, która automatycznie uruchamia się podczas startu systemu, nawet przed zalogowaniem. Tę usługę można aktywować przez "dpkg-reconfigure i2p" jako root lub używając sudo. To jest zalecany tryb działania.

Podczas pierwszej instalacji, proszę pamiętać aby skonfigurować swój NAT/zaporę sieciową w razie możliwości. Porty które należy przekierować znajdziesz na stronie konfiguracji sieci w konsoli węzła. Jeżeli będziesz potrzebował pomocy z przekierowaniem portów, to zajrzyj na portforward.com.

Prosimy także o sprawdzenie i dostosowanie ustawień przepustowości na stronie konfiguracji, ponieważ domyślne ustawienia 96 KB/s pobieranie / 40 KB/s wysyłanie są bardzo wolne.

Jeżeli chcesz surfować po eepsite'ach, to zajrzyj na stronę ustawień proxy przeglądarki aby dowiedzieć się co i jak.