Paczki I2P Debiana

Paczki Debiana zostały przetestowane i powinnydziałać na x86/x86_64 platformach: Paczki I2P mogą działać w systemach nie wymienionych poniżej. Prosimy o zgłaszanie wszelkich błędów związanych z tymi paczkami do Trac na https://trac.i2p2.de.
 • Opcja 1: Aktualne wersje Ubuntu i pochodne (Spróbuj tego jeśli nie używasz Debiana)
 • Opcja 2: Debian (łącznie z pochodnymi Debiana)

Instrukcje dla Ubuntu 12.04 Precise Pangolin (i nowszych) oraz pochodnych jak Linux Mint & Trisquel

Dodawanie PPA z linii komend i instalacja I2P
 1. Otwórz terminal i wpisz:
      sudo apt-add-repository ppa:i2p-maintainers/i2p
  To polecenie doda PPA do /etc/apt/sources.list.d i pobierze klucz GPG, którym repozytorium zostało podpisane. Klucz GPG zapewnia, że pakiety nie zostały naruszone przez kogoś w trakcie budowy.
 2. Poinformuj swojego menadżera paczek o nowym PPA poprzez wpisanie:
      sudo apt-get update
  Komenda ta pobierze najnowszą listę oprogramowania z każdego repozytorium, które jest aktywne w systemie, łącznie z I2P PPA które dodano podczas wcześniejszego polecenia.
 3. Teraz jesteś gotowy do instalacji I2P!
      sudo apt-get install i2p
Dodawanie PPA używając Synaptic
 1. Open Synaptic (System -> Administration -> Synaptic Package Manager).
 2. Kiedy Synaptic otworzy się, wybierz Repozytoria z menu Ustawień.
 3. Kliknij na tab Inne Źródła i kliknij Dodaj. Wklej ppa:i2p-maintainers/i2p do pola APT i kliknij na Dodaj Źródło. Następnie kliknij na Zamknij a później Przeładuj.
 4. W polu Quick Filter, wpisz i2p i naciśnij enter. Gdyi2p zostanie zwrocone na liście wyników, zaznacz prawym przyciskiem i2p i wybierz Zaznacz w celu Instalacji. Po dokonaniu wyboru możesz zobaczyć okno: Zaznacz dodatkowe wymagane zmiany?. Jeśli tak, wybierz Zaznacz a następnie Zastosuj.
Gdy proces instalacji się zakończy, możesz przejść do następnej części starting I2P i konfigurowania I2P dla Twojego systemu.

Instrukcje dla Debiana

Currently supported architectures include amd64, i386, armel, armhf (for Raspbian), and powerpc.

Uwaga: Poniższe kroki powinny zostać przeprowadzone z uprawnieniami root'a (tzn. po przełączeniu użytkownika na root'a za pomocą komendy "su" lub przy prefiksowaniu każdej komendy wyrażeniem "sudo" ).

 1. Dodaj poniższe linie do /etc/apt/sources.list.d/i2p.list.
  For Wheezy:
    deb https://deb.i2p2.de/ wheezy main
    deb-src https://deb.i2p2.de/ wheezy main
  

  For Jessie (stable):
    deb https://deb.i2p2.de/ jessie main
    deb-src https://deb.i2p2.de/ jessie main
  

  For Stretch (not available until I2P 0.9.30):
     deb https://deb.i2p2.de/ stretch main
     deb-src https://deb.i2p2.de/ stretch main
  

  For Stretch (I2P development builds for testing):
     deb https://deb.i2p2.de/ stretch-testing main
     deb-src https://deb.i2p2.de/ stretch-testing main
  

  For Testing or Unstable (Sid) (will not work until I2P 0.9.30):
     deb https://deb.i2p2.de/ unstable main
     deb-src https://deb.i2p2.de/ unstable main
  
 2. Download the key used to sign the repository and add it to apt:
      apt-key add i2p-debian-repo.key.asc
 3. Powiadom menadżera paczek o nowym repozytorium wpisując
      apt-get update
  This command will retrieve the latest list of software from every repository enabled on your system, including the I2P repository added in step 1.
 4. Jesteś już gotowy, by zainstalować I2P! Instalacja paczki i2p-keyring zagwarantuje otrzymywanie aktualizacji klucza GPG repozytorium.
      apt-get install i2p i2p-keyring

Gdy zakończy się proces instalacji, możesz przejść do następnej części starting I2P i konfigurowania I2P dla Twojego systemu.

Note: If the https address does not work, either:

 1. sudo apt-get install apt-transport-https
 2. Change the repository address to http://deb.i2p2.no/

Zadania poinstalacyjne

Używając tych paczek I2P, ruter I2P może zostać uruchomiony na trzy następujące sposoby:
 • "on demand" using the i2prouter script. Simply run "i2prouter start" from a command prompt. (Note: Do not use sudo or run it as root!)
 • "on demand" without the java service wrapper (needed on non-Linux/non-x86 systems) by running "i2prouter-nowrapper". (Note: Do not use sudo or run it as root!)
 • as a service that automatically runs when your system boots, even before logging in. The service can be enabled with "dpkg-reconfigure i2p" as root or using sudo. This is the recommended means of operation.

When installing for the first time, please remember to adjust your NAT/firewall if you can. The ports to forward can be found on the network configuration page in the router console. If guidance with respect to forwarding ports is needed, you may find portforward.com to be helpful.

Please review and adjust the bandwidth settings on the configuration page, as the default settings of 96 KB/s down / 40 KB/s up are fairly conservative.

If you want to reach eepsites via your browser, have a look on the browser proxy setup page for an easy howto.