Paczki I2P Debiana

Debian Buster, Ubuntu Bionic i nowsze

I2P is available in the official repositories for Ubuntu Bionic and later, and Debian Buster and Sid. However, Debian Buster and Ubuntu Bionic (LTS) distributions will have older I2P versions. If you are not running Debian Sid or the latest Ubuntu release, use our Debian repo or Launchpad PPA to ensure you're running the latest I2P version.

Debian lub Ubuntu, wszystkie wersje

The Debian packages should work on most platforms running: Paczki I2P mogą działać w systemach nie wymienionych poniżej. Prosimy o zgłaszanie wszelkich błędów związanych z tymi paczkami do Trac na https://trac.i2p2.de.
 • Opcja 1: Aktualne wersje Ubuntu i pochodne (Spróbuj tego jeśli nie używasz Debiana)
 • Opcja 2: Debian (łącznie z pochodnymi Debiana)

Instructions for Ubuntu and derivatives like Linux Mint & Trisquel

Dodawanie PPA z linii komend i instalacja I2P
 1. Otwórz terminal i wpisz:
      sudo apt-add-repository ppa:i2p-maintainers/i2p
  To polecenie doda PPA do /etc/apt/sources.list.d i pobierze klucz GPG, którym repozytorium zostało podpisane. Klucz GPG zapewnia, że pakiety nie zostały naruszone przez kogoś w trakcie budowy.
 2. Poinformuj swojego menadżera paczek o nowym PPA poprzez wpisanie:
      sudo apt-get update
  Komenda ta pobierze najnowszą listę oprogramowania z każdego repozytorium, które jest aktywne w systemie, łącznie z I2P PPA które dodano podczas wcześniejszego polecenia.
 3. Teraz jesteś gotowy do instalacji I2P!
      sudo apt-get install i2p
Dodawanie PPA używając Synaptic
 1. Otwórz Synaptic (System -> Administration -> Synaptic Package Manager).
 2. Kiedy Synaptic otworzy się, wybierz Repozytoria z menu Ustawień.
 3. Kliknij na tab Inne Źródła i kliknij Dodaj. Wklej ppa:i2p-maintainers/i2p do pola APT i kliknij na Dodaj Źródło. Następnie kliknij na Zamknij a później Przeładuj.
 4. W polu 'szybkiego filtrowania' wpisz i2p i naciśnij enter. Gdy i2p zostanie zwrócone na liście wyników, zaznacz prawym przyciskiem i2p i wybierz Zaznacz w celu Instalacji. Po dokonaniu wyboru możesz zobaczyć okno: Zaznaczyć dodatkowe wymagane zmiany?. Jeśli tak, wybierz zaznacz a następnie zastosuj.
Gdy proces instalacji się zakończy, możesz przejść do następnej części starting I2P i konfigurowania I2P dla Twojego systemu.

Instrukcje dla Debiana

Obecnie wspierane architektury: amd64, i386, armhf, arm64, powerpc, ppc64el, s390x

Note: The steps below should be performed with root access (i.e., switching user to root with su or by prefixing each command with sudo).

 1. Ensure that apt-transport-https and curl are installed.
    
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install apt-transport-https curl
    
 2. Check which version of Debian you are using on this page at the Debian wiki and verify with /etc/debian_version on your system. Then, add lines like the following to /etc/apt/sources.list.d/i2p.list.

  For Buster (stable):
    deb https://deb.i2p2.de/ buster main
    deb-src https://deb.i2p2.de/ buster main
  

  For Stretch (oldstable):
    deb https://deb.i2p2.de/ stretch main
    deb-src https://deb.i2p2.de/ stretch main
  

  For Jessie (oldoldstable):
    deb https://deb.i2p2.de/ jessie main
    deb-src https://deb.i2p2.de/ jessie main
  

  For Wheezy (obsolete):
    deb https://deb.i2p2.de/ wheezy main
    deb-src https://deb.i2p2.de/ wheezy main
  

  Note: If you are running Debian Sid (testing), then you can install I2P directly from Debian's main repository:
   sudo apt-get install i2p
   
 3. Download the key used to sign the repository:
  
   curl -o i2p-debian-repo.key.asc https://geti2p.net/_static/i2p-debian-repo.key.asc
  

 4. Check the fingerprint and owner of the key without importing anything:
    
   gpg -n --import --import-options import-show i2p-debian-repo.key.asc
    
 5. Add the key to APT's keyring:
    
   sudo apt-key add i2p-debian-repo.key.asc
    
 6. Powiadom menadżera paczek o nowym repozytorium wpisując
    
   sudo apt-get update
    
  Komenda ta pobierze najnowszą listę oprogramowania z każdego repozytorium, które jest aktywne w systemie, łącznie z repozytorium I2P dodanym w kroku 1.

 7. Jesteś już gotowy, by zainstalować I2P! Instalacja paczki i2p-keyring zagwarantuje otrzymywanie aktualizacji klucza GPG repozytorium.
    
   sudo apt-get install i2p i2p-keyring
   

Gdy zakończy się proces instalacji, możesz przejść do następnej części uruchamiania i konfigurowania I2P dla Twojego systemu.

Zadania poinstalacyjne

Używając tych paczek I2P, węzeł I2P może zostać uruchomiony na trzy następujące sposoby:
 • "na żądanie" używając skryptu 'i2prouter'. Po prostu wywołaj "i2prouter start" z terminala. (Uwaga: nie używaj sudo ani nie uruchomiaj jako root!)
 • "na żądanie" bez konsoli usługi java (potrzebnej na nie-Linuksowych/nie-x86 systemach) przez wywołanie i2prouter-nowrapper". (Uwaga: nie używaj sudo ani nie uruchamiaj jako root!)
 • jako usługa, która automatycznie uruchamia się podczas startu systemu, nawet przed zalogowaniem. Tę usługę można aktywować przez "dpkg-reconfigure i2p" jako root lub używając sudo. To jest zalecany tryb działania.

Podczas pierwszej instalacji, proszę pamiętać aby skonfigurować swój NAT/zaporę sieciową w razie możliwości. Porty które należy przekierować znajdziesz na stronie konfiguracji sieci w konsoli węzła. Jeżeli będziesz potrzebował pomocy z przekierowaniem portów, to zajrzyj na portforward.com.

Prosimy także o sprawdzenie i dostosowanie ustawień przepustowości na stronie konfiguracji, ponieważ domyślne ustawienia 96 KB/s pobieranie / 40 KB/s wysyłanie są bardzo wolne.

Jeżeli chcesz surfować po eepsite'ach, to zajrzyj na stronę ustawień proxy przeglądarki aby dowiedzieć się co i jak.