Debian I2P Packet

Debian paketen har testats och ska fungera på x86/x86_64 platformer: I2P packeten kanske fungerar på systemen ej listade ovan. Vänligen rapportera vid problem med paketen här: Trac at https://trac.i2p2.de.
 • Alternativ 1: Nya versioner av Ubuntu och dess derivat(Testa detta om du inte använder Debian)
 • Alternativ 2: Debian (inklusive Debian-derivat)

Instruktioner för Ubuntu 12.04 Precise Pangolin (och nyare) och derivat som Linux Mint & Trisquel

Lägger till PPA via kommandotolken och installerar I2P
 1. Öppna en terminal ock skriv:
      sudo apt-add-repository ppa:i2p-maintainers/i2p
  Det här kommandot kommer lägga till PPA:n till /etc/apt/sources.list.d och hämta den GPG-nyckel som repositoriet har signerats med. GPG-nyckeln försäkrar att paketet inte har fifflats med sedan det byggdes.
 2. Meddela din packet-hanterar om det nya PPA:et genom att skriva:
      sudo apt-get update
  Det här kommandot kommer hämta den senaste listan av mjukvara från varje repositorie som används av systemet, inklusive I2P PPA:et som lades till med det tidigare kommandot.
 3. Du är nu redo att installera I2P!
      sudo apt-get install i2p
Lägga till PPA:et Med Synaptic
 1. Öppna Synaptic (System -> Administration -> Synaptic Packet Hanterare)
 2. När Synaptic öppnas, välj Repositorier från Inställnings menyn.
 3. Klicka på Andra Källor-tabben och klicka Lägg till. Klista in ppa:i2p-maintainers/i2pi APT-fälter och klicka Lägg till källa. Klicka Stäng-knappen och sedan Ladda Om.
 4. I snabb-filter-boxen, skriv i2p och tryck enter. När i2p returneras i resultat-listan, högerklicka i2p och välj Markera för installation. Efter det gjorts kan du eventuellt se Markera ytterliggare nödvändiga ändringar?-popup:en. Om det händer, klicka på Markera och sedan Verkställ
Efter installationsprocessen blivit färdig kan du gå vidare till nästa del av starta I2P och konfigurera I2P för ditt system.

Instruktioner för Debian

Currently supported architectures include amd64, i386, armel, armhf (for Raspbian), and powerpc.

Observera: Stegen listade nedan ska utföras med root-åtkomst (i.e., ändra till root med "su" eller genom att lägga till "sudo" före varje kommando).

 1. Lägg till rader som följande till /etc/apt/sources.list.d/i2p.list.
  For Wheezy:
    deb https://deb.i2p2.de/ wheezy main
    deb-src https://deb.i2p2.de/ wheezy main
  

  For Jessie (stable):
    deb https://deb.i2p2.de/ jessie main
    deb-src https://deb.i2p2.de/ jessie main
  

  For Stretch (not available until I2P 0.9.30):
     deb https://deb.i2p2.de/ stretch main
     deb-src https://deb.i2p2.de/ stretch main
  

  For Stretch (I2P development builds for testing):
     deb https://deb.i2p2.de/ stretch-testing main
     deb-src https://deb.i2p2.de/ stretch-testing main
  

  For Testing or Unstable (Sid) (will not work until I2P 0.9.30):
     deb https://deb.i2p2.de/ unstable main
     deb-src https://deb.i2p2.de/ unstable main
  
 2. Hämta nyckeln som signerar repositoryn och lägg till den till apt:
      apt-key add i2p-debian-repo.key.asc
 3. Meddela din pakethanterare om den nya repositoryn genom att skriva in
      apt-get update
  Detta kommando kommer hämta den senaste listan mjukvara från alla repositorys aktiverade på ditt system, inklusive I2P repositoryn som tillsattes i steg 1.
 4. Du är nu redo att installera I2P! Genom att installera i2p-nyckelrings -paketet försäkras du erhålla uppdateringar till repositoryns GPG-nyckel.
      apt-get install i2p i2p-keyring

Efter installationprocessen avslutas kan du gå vidare till nästa del av starta I2P och konfigurera det för ditt system.

Note: If the https address does not work, either:

 1. sudo apt-get install apt-transport-https
 2. Change the repository address to http://deb.i2p2.no/

Att göra efter installationen

Med hjälp av dessa I2P-packet kan I2P routern startas på följande tre sätt:
 • "på begäran" används i2prouter skriptet. Kör "i2prouter start" från kommandotolken. (Notera: Använd inte sudo eller använd det som root!)
 • "på begäran" utan java tjänst wrappern (behövs på Icke-Linux / Icke-x86 system) genom att köra "i2prouter-nowrapper". (Uppmärksamma: Används inte sudo eller kör root!)
 • som en tjänst som automatiskt körs när systemet startas, även före inloggning. Tjänsten kan slås på med "dpkg-reconfigure i2p" som root eller sudo. Detta är det rekommenderade sättet att köra I2P.

När du installerar för första gången, kom ihåg att justera din brandvägg/NAT om du kan. Portarna som ska vidarebefodras finns på sidan förnätverkskonfiguration i routerkonsolen. Om du behöver hjälp med hur man vidarebefodrar portar, så kan portforward.com vara till hjälp.

Var god läs igenom och justera bandbreddsinställningarinställiningssidan, eftersom standardinställningarna 96 KB/s ner / 40 KB/s upp är tämligen konservativa.

Om du vill nå en eepsida via din webbläsare, titta på webbläsar-proxy inställnings-sidan för en enkel guide.