Debian I2P Packet

Debian Buster, Ubuntu Bionic, och senare

I2P is available in the official repositories for Ubuntu Bionic and later, and Debian Buster and Sid. However, Debian Buster and Ubuntu Bionic (LTS) distributions will have older I2P versions. If you are not running Debian Sid or the latest Ubuntu release, use our Debian repo or Launchpad PPA to ensure you're running the latest I2P version.

Debian eller Ubuntu, alla versioner

Debian paketen ska fungera på de flesta platformer: I2P-paketen kan fungera på system som inte anges ovan. Vänligen rapportera eventuella problem med dessa paket på: Trac vid https://trac.i2p2.de.
 • Alternativ 1: Nya versioner av Ubuntu och dess derivat(Testa detta om du inte använder Debian)
 • Alternativ 2: Debian (inklusive Debian-derivat)

Instruktioner för Ubuntu och derivat som Linux Mint & Trisquel

Lägger till PPA via kommandotolken och installerar I2P
 1. Öppna en terminal ock skriv:
      sudo apt-add-repository ppa:i2p-maintainers/i2p
  Det här kommandot kommer lägga till PPA:n till /etc/apt/sources.list.d och hämta den GPG-nyckel som repositoriet har signerats med. GPG-nyckeln försäkrar att paketet inte har fifflats med sedan det byggdes.
 2. Meddela din packet-hanterar om det nya PPA:et genom att skriva:
      sudo apt-get update
  Det här kommandot kommer hämta den senaste listan av mjukvara från varje förråd som används av systemet, inklusive I2P PPA:et som lades till med det tidigare kommandot.
 3. Du är nu redo att installera I2P!
      sudo apt-get install i2p
Lägga till PPA:et Med Synaptic
 1. Öppna Synaptic (System -> Administration -> Synaptic Packet Hanterare)
 2. När Synaptic öppnas, välj Förråd från Inställningar-menyn.
 3. Klicka på Andra källor-tabben och klicka Lägg till. Klistra in ppa:i2p-maintainers/i2pi APT-fälter och klicka Lägg till källa. Klicka Stäng-knappen och sedan Ladda om.
 4. I snabb-filter-boxen, skriv i2p och tryck enter. När i2p returneras i resultat-listan, högerklicka i2p och välj Markera för installation. Efter det gjorts kan du eventuellt se Markera ytterligare nödvändiga ändringar?-popup:en. Om det händer, klicka på Markera och sedan Verkställ
Efter installationsprocessen blivit färdig kan du gå vidare till nästa del av starta I2P och konfigurera I2P för ditt system.

Instruktioner för Debian

Nuvarande platformar med stöd: amd64, i386, armhf, arm64, powerpc, ppc64el, s390x

Note: The steps below should be performed with root access (i.e., switching user to root with su or by prefixing each command with sudo).

 1. Ensure that apt-transport-https and curl are installed.
    
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install apt-transport-https curl
    
 2. Check which version of Debian you are using on this page at the Debian wiki and verify with /etc/debian_version on your system. Then, add lines like the following to /etc/apt/sources.list.d/i2p.list.

  For Buster (stable):
    deb https://deb.i2p2.de/ buster main
    deb-src https://deb.i2p2.de/ buster main
  

  For Stretch (oldstable):
    deb https://deb.i2p2.de/ stretch main
    deb-src https://deb.i2p2.de/ stretch main
  

  For Jessie (oldoldstable):
    deb https://deb.i2p2.de/ jessie main
    deb-src https://deb.i2p2.de/ jessie main
  

  For Wheezy (obsolete):
    deb https://deb.i2p2.de/ wheezy main
    deb-src https://deb.i2p2.de/ wheezy main
  

  Note: If you are running Debian Sid (testing), then you can install I2P directly from Debian's main repository:
   sudo apt-get install i2p
   
 3. Download the key used to sign the repository:
  
   curl -o i2p-debian-repo.key.asc https://geti2p.net/_static/i2p-debian-repo.key.asc
  

 4. Check the fingerprint and owner of the key without importing anything:
    
   gpg -n --import --import-options import-show i2p-debian-repo.key.asc
    
 5. Add the key to APT's keyring:
    
   sudo apt-key add i2p-debian-repo.key.asc
    
 6. Meddela din pakethanterare om den nya förrådet genom att skriva in
    
   sudo apt-get update
    
  Detta kommando kommer hämta den senaste listan mjukvara från alla förråd aktiverade på ditt system, inklusive I2P förrådet som tillsattes i steg 1.

 7. Du är nu redo att installera I2P! Genom att installera i2p-nyckelrings -paketet försäkras du erhålla uppdateringar till förråds GPG-nyckeln.
    
   sudo apt-get install i2p i2p-keyring
   

Efter installationsprocessen avslutas kan du gå vidare till nästa del av starta I2P och konfigurera det för ditt system.

Att göra efter installationen

Med hjälp av dessa I2P-packet kan I2P routern startas på följande tre sätt:
 • "på begäran" används i2prouter-skriptet. Kör "i2prouter start" från kommandotolken. (Observera: Använd inte sudo eller använd det som root!)
 • "på begäran" utan java tjänst wrappern (behövs på Icke-Linux / Icke-x86 system) genom att köra "i2prouter-nowrapper". (Uppmärksamma: Används inte sudo eller kör root!)
 • som en tjänst som automatiskt körs när systemet startas, även före inloggning. Tjänsten kan slås på med "dpkg-reconfigure i2p" som root eller sudo. Detta är det rekommenderade sättet att köra I2P.

När du installerar för första gången, kom ihåg att justera din brandvägg/NAT om du kan. Portarna som ska vidarebefordras finns på sidan förnätverkskonfiguration i routerkonsolen. Om du behöver hjälp med hur man vidarebefordrar portar, så kan portforward.com vara till hjälp.

Vänligen läs igenom och justera bandbreddsinställningarinställningssidan, eftersom standardinställningarna 96 KB/s ner / 40 KB/s upp är tämligen konservativa.

If you want to reach I2P Sites via your browser, have a look on the browser proxy setup page for an easy howto.