מתחילים

Basic Steps

For most platforms and systems, setting I2P installed and running will consist of up to three steps.

 • Install Java: I2P is written in Java and requires a Java system to be installed to run. In addition to the I2P download, you need to install Java if you do not have it already installed. I2P requires Java Runtime Version 7 or higher. (Oracle, OpenJDK, or IcedTea Java Version 7 or 8 recommended, except Raspberry Pi: OpenJDK 9 for ARM, PowerPC: IBM Java SE 7 or 8)
  Determine your installed Java version here or type java -version at your command prompt. Only two platforms do not require Java to be installed before I2P is installed, those platforms are:
  • Android: Android comes with a Java virtual machine as part of the platform, which I2P for Android uses. Therefore it is not necessary to install Java to use I2P for Android.
  • Debian and Ubuntu: On Debian and Ubuntu when using a .deb package to install, the system will automatically install and configure a Java environment for you.
 • Install I2P: Once you have Java installed, you should run the I2P installer for your platform. This step applies to all systems.
 • Install/Configure a Browser(Optional): Finally, you'll need to configure applications to use I2P. Many applications can use I2P, but the first application most people configure is a Web Browser for browsing I2P sites. Detailed instructions are available on the Browser Page.

Windows: Java 8 is recommended. Java 9 or higher may not work.

הערות שחרור

Pick your I2P Bundle

When you download the I2P software bundle, you get everything you need to connect and start participating in the I2P network and community. It even includes basic applications for every user, like e-mail, bittorrent, and a basic I2P Site for you to personalize and share.

After you've installed, a set up wizard will help you configure a few important things like how much bandwidth you would like to share while your router begins to make connections to the network. After the set up wizard is complete, you will be directed to the console home page where you can access the rest of the applications or configure, monitor, or troubleshoot your I2P connections.

I2P for Windows
Windows
c5d5757d0cc1f4ce0cf2a663c35ca173d0cfe4ef0f38ac50b1be116787b03c87

After installing Java, download the file and double-click to run it.

Easy-Install Bundle (Beta)

It's now possible to install all I2P components using a single package(No Java Required). To try out the new installer, click here. This bundle can also be used to configure a Firefox Profile. It will not interfere with an existing I2P installation if one exists.

I2P Easy Install Bundle (Beta)

Detailed Install Guide

I2P for Mac OSX
Mac OS X
2ae90f28d51b84796079430bde53589e1c2117125d5fb7bb5c036c4e1ad1eb80

The most reliable way to launch the installer is from a terminal like this: java -jar i2pinstall_1.6.1.jar. This will launch the GUI installer. Depending on how your computer is set up, you may be able to start the installer by double-clicking the "i2pinstall_1.6.1.jar" file or right-clicking the file and selecting "Open with Java". Unfortunately, this behaviour is difficult to predict.

התקנה בשורת הפקודה (headless):

I2P can also be installed in a terminal environment, which may be especially useful for servers, containers, or certain virtual machines. If you wish to use the installer without a GUI, you can use the command java -jar i2pinstall_1.6.1.jar -console to follow the install procedure in your terminal.

DMG Bundle (Beta)

If you do not want to use the installer or do not have a Java Runtime Environment available on your Mac, you can try our latest DMG bundle.
I2P for Linux
Linux / BSD / Solaris
2ae90f28d51b84796079430bde53589e1c2117125d5fb7bb5c036c4e1ad1eb80

The most reliable way to launch the installer is from a terminal like this: java -jar i2pinstall_1.6.1.jar. This will launch the GUI installer. Depending on how your computer is set up, you may be able to start the installer by double-clicking the "i2pinstall_1.6.1.jar" file or right-clicking the file and selecting "Open with Java". Unfortunately, this behaviour is difficult to predict.

התקנה בשורת הפקודה (headless):

I2P can also be installed in a terminal environment, which may be especially useful for servers, containers, or certain virtual machines. If you wish to use the installer without a GUI, you can use the command java -jar i2pinstall_1.6.1.jar -console to follow the install procedure in your terminal.
I2P for Debian and Ubuntu
Debian / Ubuntu

I2P is available in the official repositories for Ubuntu Bionic and later, and Debian Buster and Sid. However, Debian Buster and Ubuntu Bionic (LTS) distributions will have older I2P versions. If you are not running Debian Sid or the latest Ubuntu release, use our Debian repo or Launchpad PPA to ensure you're running the latest I2P version.

I2P for Android
Android
7bc61b03145fe5518cc4916e3ef9aaaed700e964b4bfd41718f3247aa993a240
Requires Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) or higher. If you earlier installed I2P, unfortunately this release fixes some IPC issues which will force you to uninstall your current installation before installing this. מינימום RAM 512 MB; מומלץ 1 GB. The releases are not compatible with eachother, as they have different signatures. Uninstall them completely before installing any other version. The apk's from download.i2p2.de are signed by idk.
I2P for Docker
Docker

I2P is now available as a Docker package from the Docker Hub. You may retrieve the image by running the 'docker pull' command.

docker pull geti2p/i2p
  
Docker Hub
חבילת מקור
719606c4cb510de4fe74f24bbfa53911a70531821fc1ee79a29e3d96eaa16733

Alternately, you can fetch the source via Git from git.repo.i2p or Github.
Run (tar xjvf i2psource_1.6.1.tar.bz2 ; cd i2p-1.6.1 ; ant pkg) then either run the GUI installer or headless install as above.

Android source is also in git on Github. Android builds require the I2P source. See the documentation in the Android source for additional build requirements and instructions.

The files are signed by zzz, whose key is here. The Windows installer is signed by zlatinb, whose key is here. The Mac OS X native installer is signed by mikalv (meeh) with his Apple Developer ID certificate, whose key is here.

עדכונים מגרסאות קודמות:

עדכונים אוטומטיים וגם ידניים אפשריים עבור גרסת שחרור זו.

עדכונים אוטומטיים

אם אתם מריצים 0.7.5 ומעלה, הנתב שלכם אמור לגלות את הגרסה החדשה. על־מנת לשדרג, פשוט לחצו על כפתור 'הורדת עדכון' בממשק הנתב כאשר הוא מופיע.

Since 0.9.23, some releases are signed by str4d, whose signing key has been in the router since 0.9.9. Routers older than 0.9.9 will fail to verify update files signed by str4d, and will need to be manually updated using the process below.

עדכונים ידניים
5fe7982cc1499872864a022507d0850627448d62ef65e0a7b5c172144a04368d
 1. Download the file to your I2P installation directory and rename as i2pupdate.zip. (alternately, you can get the source as above and run "ant updater", then copy the resulting i2pupdate.zip to your I2P installation directory). You do NOT need to unzip the file.
 2. לחצו "אתחול"
 3. קחו לכם כוס קפה וחזרו בעוד 11 דקות
The file is signed by zzz, whose key is here.

גרסאות קודמות

ניתן למצוא גרסאות קודמות בגוגל קוד, ב־Launchpad ובתוך רשת ה־I2P בכתובת echelon.i2p.xyz.