מתחילים

Basic Steps

For most platforms and systems, setting I2P installed and running will consist of up to three steps.

 • Install Java: I2P is written in Java and requires a Java system to be installed to run. In addition to the I2P download, you need to install Java if you do not have it already installed. I2P requires Java Runtime Version 7 or higher. (Oracle, OpenJDK, or IcedTea Java Version 7 or 8 recommended, except Raspberry Pi: OpenJDK 9 for ARM, PowerPC: IBM Java SE 7 or 8)
  Determine your installed Java version here or type java -version at your command prompt. Only two platforms do not require Java to be installed before I2P is installed, those platforms are:
  • Android: Android comes with a Java virtual machine as part of the platform, which I2P for Android uses. Therefore it is not necessary to install Java to use I2P for Android.
  • Debian and Ubuntu: On Debian and Ubuntu when using a .deb package to install, the system will automatically install and configure a Java environment for you.
 • Install I2P: Once you have Java installed, you should run the I2P installer for your platform. This step applies to all systems.
 • Install/Configure a Browser(Optional): Finally, you'll need to configure applications to use I2P. Many applications can use I2P, but the first application most people configure is a Web Browser for browsing I2P sites. Detailed instructions are available on the Browser Page.

Windows: Java 8 is recommended. Java 9 or higher may not work.

הערות שחרור

Pick your I2P Bundle

When you download the I2P software bundle, you get everything you need to connect and start participating in the I2P network and community. It even includes basic applications for every user, like e-mail, bittorrent, and a basic I2P Site for you to personalize and share.

After you've installed, a set up wizard will help you configure a few important things like how much bandwidth you would like to share while your router begins to make connections to the network. After the set up wizard is complete, you will be directed to the console home page where you can access the rest of the applications or configure, monitor, or troubleshoot your I2P connections.

I2P for Windows
Windows
af4f022f3532b46dd341717fd08447007ca5217b6c88664be693cac7f71912ea

Download the file and double-click to run it.

I2P for Mac OSX
Mac OS X
1614da8703b43e5bdc55007c784f2c211d00650ae0308273605d2ddc321b807e

The most reliable way to launch the installer is from a terminal like this: java -jar i2pinstall_0.9.49.jar. This will launch the GUI installer. Depending on how your computer is set up, you may be able to start the installer by double-clicking the "i2pinstall_0.9.49.jar" file or right-clicking the file and selecting "Open with Java". Unfortunately, this behaviour is difficult to predict.

התקנה בשורת הפקודה (headless):

I2P can also be installed in a terminal environment, which may be especially useful for servers, containers, or certain virtual machines. If you wish to use the installer without a GUI, you can use the command java -jar i2pinstall_0.9.49.jar -console to follow the install procedure in your terminal.
I2P for Linux
Linux / BSD / Solaris
1614da8703b43e5bdc55007c784f2c211d00650ae0308273605d2ddc321b807e

The most reliable way to launch the installer is from a terminal like this: java -jar i2pinstall_0.9.49.jar. This will launch the GUI installer. Depending on how your computer is set up, you may be able to start the installer by double-clicking the "i2pinstall_0.9.49.jar" file or right-clicking the file and selecting "Open with Java". Unfortunately, this behaviour is difficult to predict.

התקנה בשורת הפקודה (headless):

I2P can also be installed in a terminal environment, which may be especially useful for servers, containers, or certain virtual machines. If you wish to use the installer without a GUI, you can use the command java -jar i2pinstall_0.9.49.jar -console to follow the install procedure in your terminal.
I2P for Debian and Ubuntu
Debian / Ubuntu

I2P is available in the official repositories for Ubuntu Bionic and later, and Debian Buster and Sid. However, Debian Buster and Ubuntu Bionic (LTS) distributions will have older I2P versions. If you are not running Debian Sid or the latest Ubuntu release, use our Debian repo or Launchpad PPA to ensure you're running the latest I2P version.

I2P for Android
Android
6e0fde3563a1e29a3871a8dd38704b7093410d07b320abc6191b3bb55c6097e7
Requires Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) or higher. If you earlier installed I2P, unfortunately this release fixes some IPC issues which will force you to uninstall your current installation before installing this. מינימום RAM 512 MB; מומלץ 1 GB. The releases are not compatible with eachother, as they have different signatures. Uninstall them completely before installing any other version. The apk's from download.i2p2.de are signed by idk.
I2P for Docker
Docker

I2P is now available as a Docker package from the Docker Hub. You may retrieve the image by running the 'docker pull' command.

docker pull geti2p/i2p
  
Docker Hub
חבילת מקור
5164ffb6eab228b4082d203c691906faa9ff32f09f41c3cebe6d941e03b0b9f2

לחילופין, אתם יכולים להוריד את קבצי המקור מ־monotone או דרך גיט בכתובת git.repo.i2p או מגיטהאב.
הריצו (tar xjvf i2psource_0.9.49.tar.bz2 ; cd i2p-0.9.49 ; ant pkg) ולאחר מכן הריצו את ההתקנה הגרפית או את ההתקנה בשורת הפקודה כפי שמתואר לעיל.

Android source is in monotone and on Github. Android builds require the I2P source. See the documentation in the Android source for additional build requirements and instructions.

The files are signed by zzz, whose key is here. The Windows installer is signed by zlatinb, whose key is here. The Mac OS X native installer is signed by mikalv (meeh) with his Apple Developer ID certificate, whose key is here.

עדכונים מגרסאות קודמות:

עדכונים אוטומטיים וגם ידניים אפשריים עבור גרסת שחרור זו.

עדכונים אוטומטיים

אם אתם מריצים 0.7.5 ומעלה, הנתב שלכם אמור לגלות את הגרסה החדשה. על־מנת לשדרג, פשוט לחצו על כפתור 'הורדת עדכון' בממשק הנתב כאשר הוא מופיע.

Since 0.9.23, some releases are signed by str4d, whose signing key has been in the router since 0.9.9. Routers older than 0.9.9 will fail to verify update files signed by str4d, and will need to be manually updated using the process below.

עדכונים ידניים
af685caf28c842be6589471ebe32fc6bd85ad3fc609f1f5e0fbcae69b5d2575f
 1. Download the file to your I2P installation directory and rename as i2pupdate.zip. (alternately, you can get the source as above and run "ant updater", then copy the resulting i2pupdate.zip to your I2P installation directory). You do NOT need to unzip the file.
 2. לחצו "אתחול"
 3. קחו לכם כוס קפה וחזרו בעוד 11 דקות
The file is signed by zzz, whose key is here.

גרסאות קודמות

ניתן למצוא גרסאות קודמות בגוגל קוד, ב־Launchpad ובתוך רשת ה־I2P בכתובת echelon.i2p.xyz.