Afhankelijkheid

Java Runtime Versie 7 of hoger. (Oracle, OpenJDK, of IcedTea Java Versie 7 of 8 aanbevolen, behalve Raspberry Pi: Oracle JDK 8 voor ARM, PowerPC: IBM Java SE 7 of 8)
Detecteer hier de geinstalleerde Java versie of type java -version op je commando prompt. Java 9 ondersteuning is nog in ontwikkeling en daarom niet aanbevolen voor algemeen gebruik.

Uitgaveopmerkingen

Schone installaties

Windows
32c4f3feb733a45fa4ff0aaa331c8c3fc2efe9076ab83b82a86e8ab46333ae00

Download dat bestand en voer het uit.

Mac OS X
a256e9d36a52c314b9e8d0e659d4d1b982cc9d9af8459231eda5842e4116d298

Download dat bestand en dubbelklik erop of typ java -jar i2pinstall_0.9.35.jar in een terminal om de installer te draaien. Het is ook mogelijk dat in het contextmenu (rechter muisknop) deze optie biedt: "Open met Java".

Opdrachtprompt (headless) installatie:

Download het 0.9.35 OSX grafische installatiebestand hierboven en draai java -jar i2pinstall_0.9.35.jar -console vanuit de command line.
Linux / BSD / Solaris
a256e9d36a52c314b9e8d0e659d4d1b982cc9d9af8459231eda5842e4116d298

Download dat bestand en dubbel klik erop (als dat werkt) of typ java -jar i2pinstall_0.9.35.jar in een opdrachtprompt om te installeren. Op sommige platformen kan je met je rechter muisknop op het bestand klikken en kiezen voor "Open with Java".

Opdrachtprompt (headless) installatie:

Download het grafische setup bestand hierboven en voer java -jar i2pinstall_0.9.35.jar -console uit vanuit opdrachtprompt.
Android
48551cf7f7ba5f2f67f540b60b02c8554f50329264100c1f0827e5e92c2419c9
Android 2.3 (Gingerbread) of hoger vereist. Deïnstalleer eerdere installaties van I2P, want we hebben de release keys veranderd. 512 MB RAM minimum; 1 GB aanbevolen De release- en ontwikkelingsversies van de I2P APK zijn niet compatibel, ze zijn respectievelijk door zzz en str4d ondertekend. Verwijder de ene voor de andere te installeren.
Bron pakket
8bb88d3db355ebfa5be65d48089db60919875ac298b7217b7f8150048ea5079e

Je kan de broncode ook halen van monotone of via Git van git.repo.i2p of GitHub.
Voer (tar xjvf i2psource_0.9.35.tar.bz2 ; cd i2p-0.9.35 ; ant pkg) uit en voer vervolgens de grafische installer of een headless install uit zoals hierboven.

Android-broncode is in monotone en op GitHub. Android builds vereisen de I2P-broncode. Bekijk de documentatie in de Android-broncode voor bijkomstige build-vereisten en instructies.

De bestanden zijn ondertekend door zzz, wiens sleutel hier staat.

Post-installatie werk

Na de installatie te voltooien op Windows, klik op de "Start I2P" knop die de router console zal laten zien, waarin meer instructies staan.

Op Unix-achtige systemen, I2P kan gestart worden als een service met behulp van het "i2prouter" script, wat je kan vinden in de map die je hebt geselecteerd voor I2P. Naar die map gaan in opdrachtprompt en "sh i2prouter status" uitvoeren zou de status van de router moeten weergeven. De argumenten "start", "stop" en "restart" bedienen de service. De router console kan vanuit zijn normale locatie geopend worden. Voor gebruikers van OpenSolaris en andere systemen die niet ondersteund worden door de wrapper (i2psvc), start de router met de "sh runplain.sh" opdracht.

Als je I2P voor het eerst installeert, zorg dat je je NAT/firewall aanpast als je dat kan. Denk daarbij aan de poorten die I2P gebruikt (hier beschreven) en aan andere poorten. Als je succesvol de inkomende TCP poort geopend hebt, zet dan ook de inkomende TCP aan op de configuratie pagina.

Bekijk en verander de bandbreedte instellingen op de configuratie pagina, omdat de standaard instellingen (96 KB/s down, 40 KB/s up) vrij langzaam zijn.

Als je eepsites via je browser wil bereiken, kijk dan op de browser proxy setup pagina voor een makkelijke handleiding.

Updates van eerdere releases:

Zowel automatische en handmatige upgrades zijn beschikbaar voor de release.

Automatische updates

Als je versie 0.7.5 of hoger gebruikt, zou de router de nieuwe release moeten detecteren. Om up te graden, druk op de 'Download Update' knop op je router console als hij verschijnt.

Sinds 0.9.23 zijn sommige releases ondertekend door str4d, wiens sleutels in de router zitten sinds 0.9.9. Routers ouder dan 0.9.9 zullen falen bij het verifieren van releases door str4d, en moeten handmatig geupdate worden via het stappenplan hier onder.

Handmatige updates
881860d875a032788e75ed9714b1f75a40d0cc4ecca1446f1a7c6f7f54b4629c
  1. Download dat bestand naar je I2P installatie map en hernoem het naar i2pupdate.zip. (of je kan de code krijgen zoals hierboven en "ant updater" runnen en dan het resultaat (i2pupdate.zip) in je I2P installatie map zetten). Je hoeft het bestand NIET te unzippen.
  2. Klik op "Restart"
  3. Ga koffie halen en kom terug in 11 minuten
Het bestand is ondertekend door zzz, wiens sleutel hier staat.

Vorige releases

Oude releases zijn te vinden op Google Code en Launchpad en in het I2P netwerk op echelon.i2p.xyz.