مرورگر شما برای آوردن سایت های داخل شبکه و همچنین استفاده از ابزار پراکسی خارجی که داخل I2P است نیاز به تنظیمات دارد. در زیر دستورکار برای یرخی از مرورگرهای محبوب آورده شده است

پروفایل فایرفاکس برای ویندوز

If you are using Windows, the recommended way of accessing I2P is using the Firefox profile.

If you do not wish to use that profile or are not on Windows, you need to configure your browser yourself. Read below on how to that.

چگونه مرورگر خود را تنظیم کنید

Internet Explorer 8 یا Chrome

جهت باز کردن تنظیمات در لیست ابزارها گزینه "Internet Options" را انتخاب کنید. در پنجره تنظیمات بر روی نوار "Connections"‌ بر روی گزینه "LAN Settings" کلیک کنید و تنظیمات پراکسی را انجام دهید.

گزینه های اینترنت IE

حال گزینه ی "Use a proxy server for your LAN" و "Bypass proxy server for local addresses" را فعال کنید. با کلیک بر روی گزینه Advanced شما به پنجره پورت ها هدایت می شوید. مقادیر را مطابق تصویر وارد نمایید. مقدار 127.0.0.1 برای IP و پورت 4444 برای پروتکل HTTP و پورت 4445 برای پروتکل HTTPS را وارد کنید. با کلیک بر روی Save تنظیمات شما ذخیره شده و مرورگر برای استفاده از پراکسی I2P آماده است.‌ پ.ن: برای پراکسی پروتکل FTP مانند تنظیمات HTTP عمل کنید.

تنظیمات پراکسی IE

Firefox

دستور العمل ها برای فایرفاکس 57 و بالاتر:

From the Menu button in the top right, select Preferences. Scroll down until you see the Network Proxy section, as shown in the screenshot below. Click on Settings

گزینه های شبکه Firefox57

In the Connection Settings pop-up, select Manual proxy configuration. Set both the HTTP and SSL Proxy to address 127.0.0.1 with port 4444 as shown in the following screenshot.

Firefox57
Connection Settings

Instructions for older versions of Firefox:

در لیست ابزار گزینه "Options"‌ را انتخاب کنید تا تنظیمات فایرفاکس ظاهر شود. بر روی Advanced‌ کلیک کنید و بعد بر روی نوار Network کلیک نمایید. در بخش Connections بر روی گزینه Settings‌ کلیک کنید. شما به یک پنجره مانند زیر هدایت می شوید:

تنظیمات Network فایرفاکس

In the Connection Settings window, click the circle next to Manual proxy configuration, then enter 127.0.0.1, port 4444 in the HTTP Proxy field. Enter 127.0.0.1, port 4445 in the SSL Proxy field. Be sure to enter localhost and 127.0.0.1 into the "No Proxy for" box. Note/Privacy tip: Set the FTP proxy to the same settings as the HTTP proxy.

تنظیمات پراکسی فایرفاکس

Konqueror

From the Settings menu, select Configure Konqueror. In the Web Browsing group on the left side, select Proxy, then select the option "Use manually specified proxy configuration" on the right.

تنظیمات پراکسی Konqueror

Enter 127.0.0.1 and port 4444 into the HTTP box. Enter 127.0.0.1 and port 4445 into HTTPS box. Enter 127.0.0.1,localhost into the Exceptions box. Click Apply then OK to close the configuration window. Note/Privacy tip: Set the FTP proxy to the same settings as the HTTP proxy.

شرایط استفاده از سرویس پراکسی خارجی

Remember: I2P was not designed for creating proxies to the outer Internet. Instead, it is meant to be used as an internal network.

The I2P project itself does not run any proxies to the Internet. The only outproxy is a service from the privacy solutions project. Consider donating to them for a continued stable service. Higher bandwidth will increase with the founding of the organization. Maybe more outproxies too.

http://privacysolutions.no

By default, I2P comes with two outproxies configured: false.i2p and outproxy-tor.meeh.i2p. Even the domain names are different, it's the same outproxy you hit. (multi-homed/keyed for better performance)

Filtering is active on these outproxies (for example, mibbit and torrent tracker access is blocked). Eepsites that are accessible via .i2p addresses are also not allowed via the outproxies. As a convenience, the outproxy blocks ad servers.

Tor is good application to use as an outproxy to the Internet.