• Skrivet: 2020-05-25
 • Författare: zzz
 • Skriven i release

0.9.46 innehåller betydande prestandaförbättringar i biblioteket för strömmning. Vi har färdigställt utvecklingen av ECIES kryptering (förslag 144) och det finns nu ett alterantiv att aktivera det för testning.

Windows users only: This release fixes a local privilege escalation vulnerability which could be exploited by a local user that has the ability to run programs. Please apply the update as soon as possible. Thanks to Blaze Infosec for their responsible disclosure of the issue.

Denna leverans är den senaste för stöd till Java 7, Debian paketen Wheezy och Stretch, samt Ubuntu paketen Precise och Trusty. Användare på dessa platformar måste uppgradea för att få framtida I2P uppdateringar.

Som vanligt rekommenderar vi att du uppdaterar till den här versionen. Det bästa sättet att upprätthålla säkerheten och hjälpa nätverket är att köra den senaste versionen.

DETALJER OM UTGÅVAN

Ändringar

 • ECIES-X25519-AEAD-Ratchet encryption complete, ready for testing (proposal 144)
 • Hidden Services Manager: Redesign edit pages
 • i2psnark: Fix marking torrents as BAD at startup
 • NetDB: Support ECIES replies to lookups (proposal 154)
 • RRD4J 3.5 replaces jrobin
 • Streaming performance improvments using Westwood+ congestion control

Felrättningar

 • Hidden Services Manager: Fixes for changing shared client options, prevent changing certain options while tunnel is running
 • Reproducible build fix
 • Streaming: Multiple fixes
 • UPnP: Several fixes for changing interfaces and devices
 • Windows: Fix permissions on install directory

Andra

 • Build process changes to support git
 • Console: Don't show IPv6 temporary addresses as bind options
 • Console: Fix up javascript, stricter Content Security Policy
 • Crypto: Disable speculative tagset usage
 • Eepsites: Add Jetty GzipHandler for Jetty 9.3+
 • I2CP: Disable gzip for HTTP server tunnels and i2psnark
 • i2psnark: Connect out to other seeds to fetch new comments
 • i2psnark: Support file paths in add form
 • NetDB: Don't send "fake hash" to indicate exploration
 • Profiles: Change decay algorithm
 • Profiler: Begränsa medelhastighetsberäkning till jämlikar med hög kapacitet
 • Router: Auto-floodfill now class N minimum
 • Router: Checks for key certificates in destinations (proposal 145)
 • Router: Enforce minimum version for tunnel peers
 • SusiDNS: Support adding Base 32 addresses
 • Translation updates

Fullständig lista över rättningar

SHA256-kontrollsummor:

2809402371b635ecb4260de3e791270c06ed3d55830ed099062e7546136419f8 i2pinstall_0.9.46_windows.exe
bc8ec63e1df5eba7b22c57a143ff177a1fb208f793f07ecf249f3589029def1e i2pinstall_0.9.46.jar
ab0eb691b2753277738fe16ddc46349a24fd66b6323deae987f7c927272befd8 i2psource_0.9.46.tar.bz2
f0e7eed82a17e221c0bf604686518e85828f4a0a32c87a24c107e2c7492671cc i2pupdate_0.9.46.zip
94d3c8ce82fa33224b446958a7eb6ad8aa403850ca01238f949c93b52830b122 i2pupdate.su3