• Skrivet: 2015-09-12
 • Författare: zzz
 • Skriven i release

0.9.21 släppt med prestandaförbättringar och rättningar.

I2PCon Toronto was a big success! All the presentations and videos are listed on the I2PCon page.

0.9.22 med felkorrigeringar och påbörjar Ed25519-migrationen

UTGÅVA DETALJER

Changes

 • Start migration to Ed25519 router info signatures
 • Convert i2psnark destinations to Ed25519 signatures

Felkorrigeringar

 • Fix i2psnark getting stuck before download complete, and not deleting temp files
 • Fix starting of torrents added by copying torrent file to i2psnark directory
 • Fix UPnP 'content not allowed in trailing section' error
 • Fix excluded SSL ciphers in console

Andra

 • Translation updates
 • Uppdatera GeoIP data (enbart nya installationer och PPA)

SHA256 Kontrollsummor:

3f59e4604531c07b39c6564712b45660a836f0ed7fc52c2a2602320e2da0d591 i2pinstall_0.9.22_windows.exe
ee5297b2746e324c9ca33b19513ff09b50724ae3b9f588e4ccc31fc389ce50aa i2pinstall_0.9.22.jar
91ac91f7a3e202d248f5294f4951f6b7d8b9bde32991adf7a813ae1bb9188898 i2psource_0.9.22.tar.bz2
33d969e859c772ba7def142ab0ebbe0c2e8ec52a832bbe31141eaad0eaf556d3 i2pupdate_0.9.22.zip
f30ed76367f66f4bd745b6b29c1fa51176d7ed4f328aaf61e8424e4587697ac9 i2pupdate.su2
959798e7e482556a8174a9b8d02fc32805d6c3d3808b7a50347d069b659c462d i2pupdate.su3
7ed29c7f3445027c72487d94ce4189b04f91a1b769d722e8f2f369bb2fa86726 i2pupdate.sud

Flattr this