• Skrivet: 2015-07-31
 • Författare: zzz
 • Skriven i release

0.9.21 innehåller flera förändringar för att öka nätverkets kapacitet, förbättra effektiviteten hos floodfills, och använda bandbredden mer effektivt. Vi har migrerat de delade klienttunnlarna till ECDSA signaturer och lagt till DSA som fallback genom att använda den nya "multisession" möjligheten för de webbplatser som inte stödjer ECDSA.

The speakers and the schedule of the I2PCon in Toronto 2015 have been announced. Have a look on the I2PCon page for details. Reserve your seat on Eventbrite.

Som vanligt rekommenderar vi att du uppdaterar till den här versionen. Det bästa sättet att upprätthålla säkerheten och hjälpa nätverket är att köra den senaste versionen.

UTGÅVA DETALJER

Changes

 • Add multisession support for dual-signature crypto on the same tunnels
 • Use multisession for shared clients
 • Increase default outbound bandwidth limit to 60 KBps
 • Increase default maximum participating tunnels
 • Floodfills will send database store acks directly if connected, for efficiency
 • Set TCP keepalive on I2CP and SAM sockets
 • More efficient decompression in HTTP proxy, use less threads
 • Add support for fast extensions in i2psnark
 • i2psnark only autostarts torrents that were running previously
 • Add support for translated console news

Felkorrigeringar

 • SSU fixes to compete better with NTCP for bandwidth when limited
 • Fixes to prevent SSU stalls
 • Wait for outbound tunnels before sending first leaseset to client, to prevent dropping first message
 • Clean up resources correctly when SAM stops
 • Better error handling and notification when HTTP proxy is not running
 • More i2ptunnel fixes at startup and shutdown of tunnels
 • Fix total_size in i2psnark metadata message
 • Restore dates in console news headers
 • Several I2CP fixes

Andra

 • Use same session for naming lookups in I2PSocketEepGet
 • Increase max bandwidth to 16 MBps, add larger Bloom filter
 • New floodfills will send their info to nearby floodfills to speed integration
 • Apache Tomcat 6.0.44
 • Translation updates
 • Uppdatera GeoIP data (enbart nya installationer och PPA)

SHA256 Kontrollsummor:

3b5798de77a9055ef72452e4e4aeaad446b0ce98a98e235d2a6dbe6115f64e0b i2pinstall_0.9.21_windows.exe
0238ffc6ea44099ef4fe6c20913cb4eec675c2760aea07dfe7d499addcc89cf2 i2pinstall_0.9.21.jar
d6f8148b2a51afa236e1284152db140b9288c1e1365652c1f14c68ac0cedf1e3 i2psource_0.9.21.tar.bz2
2ee2757ec357e6951919b9066fb65cc5c2c0eba17fa1e31c000ccdd34994b918 i2pupdate_0.9.21.zip
3914dd0065b734fc04c54a43808eaf1e7ceeb5bef90ef9abfb1be084e5bc170e i2pupdate.su2
fea3497b9e71133c878b7f821a38667de18473571c91c01609e4d5f2685729c7 i2pupdate.su3
6247c4f9eb97c9951599941fb065cb4fb5426d19efe8c4cd598a6571707506da i2pupdate.sud

Flattr this