• Opublikowane: 2019-03-21
 • Autor: zzz
 • Opublikowany w release

Wersja 0.9.39 zawiera znaczące zmiany nowych typów bazy danych sieci (propozycja 123). Wbudowaliśmy wtyczkę i2pcontrol jako webapp (aplikację internetową węzła), aby wspomóc rozwój aplikacji RPC. Oprócz tego poprawiono liczne błędy i poprawiono wydajność.

Usunęliśmy skórki „północ” i „klasyczną”, aby uprościć rozwój, użytkownicy tych skórek zobaczą teraz skórkę jasną bądź ciemną. Strona startowa konsoli zawiera nowe ikony, jest to pierwszy etap przebudowy konsoli.

Jak zwykle, zalecamy aktualizację programu do niniejszej wersji. Nie musimy dodawać, że służy to zachowaniu bezpieczeństwa sieci oraz jej uczestników.

RELEASE DETAILS

Changes

 • I2PControl RPC plugin bundled as a webapp
 • Encrypted LS2 support in floodfills (proposal 123)
 • New option to disable NTCP1
 • Add offline key support in streaming

Naprawa Błędów

 • Numerous LS2 fixes (proposal 123)
 • Fixes for NTCP only (SSU disabled)
 • Proxy fixes for websockets
 • Streaming fix for sending expired messages
 • SSU RTO/RTT calculation fixes
 • UPnP startup fixes
 • Fix connectivity test at startup

Inne

 • Remove classic and midnight themes
 • New console home page icons
 • Caching of outproxy selection
 • Transport performance improvements
 • Faster startup for i2ptunnel
 • Tomcat 8.5.38
 • Translation updates
 • Update GeoIP data

Full list of fixed bugs

Suma kontrolna SHA256:

61e2cd75553ba647c58960a2dc2ce099c857f25a8288439840194a6451df4502 i2pinstall_0.9.39_windows.exe
da5a5f094c6a6b0eb54f1233c1a8af0f1e0fc6a2fdb822a2ae3edbf47fca8c44 i2pinstall_0.9.39.jar
105773e11481cfcea0bc69b932895890ba5dd5e8d59ec322f06743bf2f15d211 i2psource_0.9.39.tar.bz2
77690f16b648258d18f0d7f0bd83458b2b46898cf9a1db77d49e31c7dbb546ab i2pupdate_0.9.39.zip
1930910c0a5aa2fccc7a76676d8998e95eac473657857797f1660ad47124fe59 i2pupdate.su3

Flattr this