• Skrivet: 2015-11-19
 • Författare: str4d
 • Skriven i release

Hej I2P! Det här den första release som är signerad av mig (str4d), efter 49 releaser signerade zzz. Detta är ett viktigt test av vår redundans för allting, inklusive människor.

Hushållning

My signing key has been in router updates for over two years (since 0.9.9), so if you are on a recent version of I2P this update should be just as easy as every other update. However, if you are running an older version than 0.9.9, you will first need to manually update to a recent version. Update files for recent versions can be downloaded here, and instructions on how to manually update are provided here. Once you have manually updated, your router will then find and download the 0.9.23 update as usual.

Om du har installerat I2P via en pakethanterare påverkas du inte av förändringen och kan uppdatera som vanligt.

Update details

Migrationen av RouterInfos till en ny, starkare Ed25519-signatur går bra, uppskattningsvis halva nätverket använder redan de nya nycklarna. Denna release snabbar upp processen ytterligare. För att reducera svallet i nätverket, kommer din router att ha en liten chans att konvertera till Ed25519 vid varje omstart. När den slutligen konverterar kommer du att se lägre bandbreddsanvändning i några dagar medans den återintegreras i nätverket med en ny identitet.

Observera att detta är den sista release som stöder Java 6. Uppgradera till Java 7 eller 8 så snart som möjligt. Vi arbetar redan med att göra I2P kompatibelt med den kommande Java 9, och en del av det arbetet finns med redan i denna release.

Vi har också gjort några mindre förbättringar i I2PSnark, och lagt till en ny sida i routerkonsollen för att läsa äldre nyheter.

0.9.22 med felkorrigeringar och påbörjar Ed25519-migrationen

UTGÅVA DETALJER

Changes

 • Accelerate transition to Ed25519

Felkorrigeringar

 • Fix some bugs soft restarting after a large clock shift (e.g. resume) (but more to do)
 • Fix streaming retransmission timers that were dying, and related timer bugs
 • Fix streaming connections rejected while tunnel is opening
 • Fix rare i2psnark and UPnP deadlocks
 • Fix lifetime participating bandwidth display in console

Andra

 • Increase default outbound exploratory tunnel length to 3
 • Use max of 2 not-failing peers in exploratory tunnels to improve build success
 • Add support for hostnames prefixed with "www."
 • Store news feed items separately on disk, show on new /news page, limit display on home page to 2
 • Increase probability of rekeying to EdDSA
 • Detect for broken ECDSA support in Gentoo
 • Console: Add a Java 6 warning, this is the last release to support Java 6
 • Changes to prepare for Java 9 compatibility
 • i2ptunnel: Pass Accept-Encoding header through client and server proxies, to allow end-to-end compression
 • i2psnark:
  • Increase piece size, piece count, and file count limits
  • Save added and completed times
  • Save magnet parameters across restart
  • Don't delete .torrent file on errors at startup, rename to .torrent.BAD
  • Add recheck, start, stop buttons on details pages
  • Add option to disable "smart sort"
 • Speed up IP address validation
 • Separate streaming blacklists for ECDSA and EdDSA
 • Translation updates
 • Uppdatera GeoIP data (enbart nya installationer och PPA)

SHA256 Kontrollsummor:

306c0eeb4d0ff210b42cb0a6babe46da59d0f80317451f3fd40381bb79b54852 i2pinstall_0.9.23_windows.exe
843a8059830b009d10c47cc7c85e260ad88f7c3c16e289bbf80c0eb178318823 i2pinstall_0.9.23.jar
24e303f2af1b7b14ed3a6e17cc7d1b6432ec99d8d00246a88486922941c72345 i2psource_0.9.23.tar.bz2
d7f2f2349520071a3d19a4130a83ae1fb109f7924cb1eff5da020678787d3ad3 i2pupdate_0.9.23.zip
56afdecfc002c9a10f5ad5d224bbecdd3db30ddc522d194567aafb85ce0d2567 i2pupdate.su3

Flattr this