• Opublikowane: 2016-03-22
 • Autor: zzz
 • Opublikowany w release

Wersja 0.9.25 zawiera przede wszystkim nową wersję mostka SAM: 3.3, która zawiera wsparcie dla aplikacji wieloprotokołowych. Dodano też obsługę kodów QR, co pozwala na dzielenie się adresami ukrytych usług z innymi, i "identicony" dla łatwej wizualizacji i odróżniania adresów.

Dodano do konsoli stronę konfiguracji "Rodzina Węzłów", która pozwala na łatwą deklarację, że Twoja grupa węzłów należy do jednej osoby. Wprowadzono kilka poprawek zwiększających przepustowość sieci i miejmy nadzieję zwiększających niezawodność tworzenia tuneli.

Jak zwykle, zalecamy aktualizację programu do niniejszej wersji. Nie musimy dodawać, że służy to zachowaniu bezpieczeństwa sieci oraz jej uczestników.

RELEASE DETAILS

Changes

 • Display of identicons and QR codes in address book and i2ptunnel
 • SAM v3.3 with advanced features
 • Configuration page for router family
 • Custom icons for plugins
 • Internal implementation of self-signed certificate generation
 • Add i2ptunnel http server options to block by referer or user-agent

Naprawa Błędów

 • IRC server tunnel default fix to help reliability
 • Don't wait until a lease expires to switch to a new one

Inne

 • Preliminary support for certificate revocations
 • Preliminary support for storing EdDSA and ElGamal keys in keystores
 • More efficient signing and verification with EdDSA
 • Increase default connection limits
 • Increase default inbound bandwidth
 • Increase max files per torrent in i2psnark
 • Add more sanity checks to detect bad system clock
 • Improve news styling in console
 • Improve certificate blacklist implementation
 • Faster disconnect after publishing router info to floodfill
 • Smooth out the dropping of idle SSU sessions
 • Add X-Content-Type-Options headers in console
 • Translation updates
 • Update GeoIP data (new installs and PPA only)

Full list of fixed bugs

Suma kontrolna SHA256:

094945d8728ca50195345b52c8154b2fdfa65b6af36adfcdb1fa2169f7401ebf i2pinstall_0.9.25_windows.exe
47c9d361940fc429effd57cc6718d72fde7a66663d5dfbb18fa30aba569b69fc i2pinstall_0.9.25.jar
daaac2b5a5a6b5bbd4b805f76e14f6a7c201dfd7c1cf43c98e182d2e657d1236 i2psource_0.9.25.tar.bz2
5245609257f80ab2177adc50593db239cc6e24bd9e39378c650a34e031451c01 i2pupdate_0.9.25.zip
1305a98770234a2223465f9806eca47b327b43fea43d2195eab8ef54ab363149 i2pupdate.su3

Flattr this