• Gönderilme: 2016-03-22
 • Yazar: zzz
 • Gönderilme release

0.9.25 karmaşık çoklu iletişim kuralı uygulamalarını destekleyen yeni SAM, v3.3 sürümünü içeriyor. Gizli hizmet adreslerini paylaşmak için QR kodları ve adresleri gözle ayırt edebilmek için "identicon" görselleri eklendi.

Tek kişi tarafından işletilen bir yöneltici grubunu daha kolay belirtmek için konsola yeni "yöneltici ailesi" yapılandırma bölümü eklendi. Ağ kapasitesini ve tünel açma başarımını arttıracak bir kaç değişiklik yapıldı.

0.9.22 hata ayıklamaları ve Ed25519 aktarımını kapsıyor

SÜRÜM AYRINTILARI

Changes

 • Display of identicons and QR codes in address book and i2ptunnel
 • SAM v3.3 with advanced features
 • Configuration page for router family
 • Custom icons for plugins
 • Internal implementation of self-signed certificate generation
 • Add i2ptunnel http server options to block by referer or user-agent

Hata Düzeltmeleri

 • IRC server tunnel default fix to help reliability
 • Don't wait until a lease expires to switch to a new one

Diğer

 • Preliminary support for certificate revocations
 • Preliminary support for storing EdDSA and ElGamal keys in keystores
 • More efficient signing and verification with EdDSA
 • Increase default connection limits
 • Increase default inbound bandwidth
 • Increase max files per torrent in i2psnark
 • Add more sanity checks to detect bad system clock
 • Improve news styling in console
 • Improve certificate blacklist implementation
 • Faster disconnect after publishing router info to floodfill
 • Smooth out the dropping of idle SSU sessions
 • Add X-Content-Type-Options headers in console
 • Translation updates
 • Update GeoIP data (new installs and PPA only)

Full list of fixed bugs

SHA256 Sağlamaları:

094945d8728ca50195345b52c8154b2fdfa65b6af36adfcdb1fa2169f7401ebf i2pinstall_0.9.25_windows.exe
47c9d361940fc429effd57cc6718d72fde7a66663d5dfbb18fa30aba569b69fc i2pinstall_0.9.25.jar
daaac2b5a5a6b5bbd4b805f76e14f6a7c201dfd7c1cf43c98e182d2e657d1236 i2psource_0.9.25.tar.bz2
5245609257f80ab2177adc50593db239cc6e24bd9e39378c650a34e031451c01 i2pupdate_0.9.25.zip
1305a98770234a2223465f9806eca47b327b43fea43d2195eab8ef54ab363149 i2pupdate.su3

Flattr this