Din hämtning kommer påbörjas inom kort. Om den inte startar inom 5 sekunder, klicka här.

Att göra efter installationen

När installationsprogrammet har installerat färdigt på windows, så är det bara att klicka på "Starta I2P"-knappen som kommer att öppna routerkonsollen, vilken innehåller vidare instruktioner.

På Unix-lika system, kan I2P startas som en tjänst, med hjälp av "i2prouter" skriptet, som finns i mappen du installerade I2P i. Byt till den mappen i en kommandotolk och skriv "sh i2prouter status" bör berätta om routerns status. Argumenten "start", "stop" och "restart" kontrollerar tjänsten. Routerkonsolen kan nås från sin vanliga position. För användare av OpenSolares och andra system för vilka wrappern (i2psvc) inste stöds, starta routern med "sh runplain.sh" istället.

När du installerar för första gången, vänligen kom ihåg att justera din NAT/brandvägg om du kan, kom ihåg att de internet nåbara portarna I2P använder, beskrivs här bland andra portar. Om du har lyckats öppna din på för inåtgående TCP, slå även på TCP på inställningssidan.

Vänligen granska också och justera bandbreddsinställningarnainställningssidan, eftersom standardinställningarna för 96 KBps ner / 40 kbps upp är tämligen långsam.

Om du vill nå en eepsida via din webbläsare, titta på webbläsar-proxy inställnings-sidan för en enkel guide.

Your web browser will need to be configured in order to browse web sites on I2P and to utilize the outproxies available within I2P. Below are walkthroughs for some of the most popular browsers.

Firefox Profile for Windows

If you are using Windows, the recommended way of accessing I2P is using the Firefox profile.

If you do not wish to use that profile or are not on Windows, you need to configure your browser yourself. Read below on how to that.

How to configure your browser

Firefox

Experimental, extension-based Configuration

A new way of automatically configuring the I2P Browser is currently being tested. It uses the Firefox's "Container Tabs" to build private browsing tools for use with I2P and I2P applications.

It does pre-configuration of your browser by enabling some of the privacy Browser Settings like ResistFingerprinting, and enforces WebRTC proxy obedience. It also contains menus, shortcuts, and monitoring tools improving Firefox's integration with I2P. It is a by-product of the I2P Browser project.

The extension, I2P in Private Browsing, can be obtained from the Mozilla addon store.

Instructions for Firefox 57 and above:

From the Menu button in the top right, select Preferences. Scroll down until you see the Network Proxy section, as shown in the screenshot below. Click on Settings

Firefox57 Network Options

In the Connection Settings pop-up, select Manual proxy configuration. Set both the HTTP and SSL Proxy to address 127.0.0.1 with port 4444 as shown in the following screenshot.

Firefox57
Connection Settings

Finally, go to the address about:config and find the property media.peerConnection.ice.proxy_only. Ensure that this setting is True.

Firefox57
PeerConnection Settings

Chrome

Experimental, extension-based Configuration

An experimental, partially-automated configuration process for Chrome is available. In order to configure it, create a new Profile especially for your I2P browsing, separate from the default profile. Then install this Extension in your newly-created profile. This profile is now configured to use I2P. Highly detailed instructions are available at the homepage.

All Chrome Versions

Chromium-Based Browsers like Chrome have slightly different places for their proxy settings depending on variant and platform. These instructions may be slightly different in Brave or Iridium, for instance. From the Main menu, navigate to the Settings, and search for the menu item. Clicking it will open the right settings for your platform.

Chrome Proxy Options

On Windows, this button will launch you into the shared proxy settings used by Internet Explorer, and you can configure it by following the Internet Explorer 8 guide.

Internet Explorer

In the start menu search for the the "Network and Internet Settings" to open the settings. The last entry in the menu is the Proxy Settings, click it to your proxy to connect to I2P.

IE Internet Options

Now set the checkmark at "use a proxy server for your LAN" and at the "Bypass proxy server for local addresses". With a click on Advanced-button you open the window to open the ports. Enter the values like on the picture, IP 127.0.0.1 and port 4444 for HTTP, port 4445 for HTTPS. With clicks on OK you save the settings and your browser is set to use the I2P proxy.

IE Proxy Settings

Outproxy Terms Of Service

Remember: I2P was not designed for creating proxies to the outer Internet. Instead, it is meant to be used as an internal network.

The I2P project itself does not run any proxies to the Internet. The only outproxy is a service from the privacy solutions project. Consider donating to them for a continued stable service. Increased funding will allow them to improve this service.

http://privacysolutions.no

By default, I2P comes with two outproxies configured: false.i2p and outproxy-tor.meeh.i2p. Even the domain names are different, it's the same outproxy you hit. (multi-homed/keyed for better performance)

Filtering is active on these outproxies (for example, mibbit and torrent tracker access is blocked). Eepsites that are accessible via .i2p addresses are also not allowed via the outproxies. As a convenience, the outproxy blocks ad servers.

Tor is a good application to use as an outproxy to the Internet.