• Opublikowane: 2019-08-28
 • Autor: zzz
 • Opublikowany w release

Wersja 0.9.42 sprawia, że sieć I2P pracuje szybciej i sprawniej. Zawiera znaczące zmiany przyspieszające transport po UDP. Rozdzieliliśmy pliki konfiguracyjne, aby w przyszłości uczynić program bardziej modularnym. Kontynuujemy prace nad propozycjami szybszego i bezpieczniejszego szyfrowania. Oczywiście naprawiliśmy sporo błędów.

Jak zwykle, zalecamy aktualizację programu do niniejszej wersji. Nie musimy dodawać, że służy to zachowaniu bezpieczeństwa sieci oraz jej uczestników.

RELEASE DETAILS

Changes

 • Console: Split up help page, tag text for translation
 • Console: Hide NetDB RI and LS tabs
 • Debian: Update files for Buster
 • i2psnark: Add last-activity to details page
 • i2ptunnel: Split i2ptunnel.config into individual files per-tunnel
 • JBigI: GMP 6.1.2 (Linux 64-bit only)
 • NetDB: Choose alternate gateway for store replies to reduce connections
 • Router: Split clients.config into individual files per-client
 • SSU: performance improvements
 • Transports: Cross-network prevention (proposal 147)

Naprawa Błędów

 • i2psnark: Autostart fixes
 • i2psnark: Dup. data checks
 • i2ptunnel: Failsafe timeouts
 • NetDB: Fix NPE on store of encrypted LS2
 • Router: Fix Bloom filter false positives

Inne

 • Initial support for encryption types
 • Support for new LS2 bit for blinding (proposal 123)
 • Unit test fixes
 • Translation updates
 • Update GeoIP data

Full list of fixed bugs

Suma kontrolna SHA256:

08c0874b7ed1e97e8860166096a5efec73c8265ceacb69e50835023d681b4577 i2pinstall_0.9.42_windows.exe
cb192e48c5f06839c99b71861364f3a9117b6b24f78f7f7c25d6716507c81bdf i2pinstall_0.9.42.jar
30482b56becb6135ed4b74bd4715906774f7c3f3302753985a5fde363f0cc713 i2psource_0.9.42.tar.bz2
fa4bb5a68e9089de9345b96d3b636fae5ffb6da22875108822451b3bda521c72 i2pupdate_0.9.42.zip
8856439e3f5223046284ee7c3a0e6d7d2880129cc260ca54b300bea4aa7dff66 i2pupdate.su3