• Opublikowane: 2019-05-07
 • Autor: zzz
 • Opublikowany w release

Wersja 0.9.40 przynosi wsparcie dla nowego formatu szyfrowanego LeaseSetu. Wyłączyliśmy stary protokół transportowy NTCP 1. Dodano możliwość importu w SusiDNS i nowy skryptowy mechanizm filtrujący dla połączeń przychodzących.

We've made a lot of improvements to the OSX native installer, and we've updated the IzPack installer as well. The work continues on refreshing the console with new icons. As usual, we've fixed lots of bugs as well!

Jak zwykle, zalecamy aktualizację programu do niniejszej wersji. Nie musimy dodawać, że służy to zachowaniu bezpieczeństwa sieci oraz jej uczestników.

RELEASE DETAILS

Changes

 • Change installer to IzPack 5.1.3
 • Change Windows installer from launch4j to izpack2exe
 • Sign Windows installer
 • Console, SusiDNS: New icons
 • Disable NTCP 1
 • New SusiDNS import feature
 • Add UI and router support for Encrypted LS2 (proposal 123)
 • Add support for new base 32 format for Encrypted LS2
 • New incoming connection filter for i2ptunnel
 • Add Red25519 signature type option for server tunnels
 • OSX: Theme selection, auto updater, upgrade to newer swift version

Naprawa Błędów

 • Several fixes for Android
 • Fixes for SSU disabled (NTCP only)
 • Fixes for encrypted LS2 (proposal 123)
 • Fix for rare 100% CPU in NTCP
 • Fixes for NTCP 1 disabled

Inne

 • New supported Docker image
 • Support for SAM 3.2 features in SAM libraries
 • Remove connect delay, profile, and I2CP options in i2ptunnel UI
 • Tomcat 8.5.40
 • Translation updates
 • Update GeoIP data

Full list of fixed bugs

Suma kontrolna SHA256:

8b608dcef452a19fd4d5746884ee12bdd9537fef5a2a6fcb6c400c430d2a107a i2pinstall_0.9.40_windows.exe
b5dac73d1683ebfa9b58475c2dddc6ffc40efa6622278d133688af73db428381 i2pinstall_0.9.40.jar
5d31e0a324dfe429135ac17595b3cab3e81d85d4aa7a720db402dec47bfeda23 i2psource_0.9.40.tar.bz2
0aeaf2d670f23942953408f669fe2f636afb4d22bdccc834b8741ad740f1d019 i2pupdate_0.9.40.zip
327b3a01d9a8be808f8ffe2c5b7e1b8eb586640a14b103212f252c1c2d56d2dc i2pupdate.su3

Flattr this