• Opublikowane: 2017-02-27
 • Autor: zzz
 • Opublikowany w release

Wersja 0.9.29 zawiera poprawki różnych błędów, wliczając obejścia dla uszkodzonych skompresowanych wiadomości. Teraz wspieramy NTP przez IPv6. Dodano wstępne wparcie dla Dockera. Dodano wsparcie językowe dla stron instrukcji. Nagłówki Referer z tego samego źródła są teraz przepuszczane przez proxy HTTP. Pojawiło się więcej poprawek dla Javy 9, jednakże nie zalecamy używania Javy 9 do codziennego stosowania.

Jak zwykle, zalecamy aktualizację programu do niniejszej wersji. Nie musimy dodawać, że służy to zachowaniu bezpieczeństwa sieci oraz jej uczestników.

RELEASE DETAILS

Changes

 • BOB database refactor
 • Fixes for Java 9, still not recommended for general use
 • NTP fixes for security and standards
 • NTP IPv6 support
 • Don't display very old news in console
 • Blocklist checking improvements
 • Add preliminary Docker support
 • Add Referrer-Policy headers to console
 • Pass same-origin Referer headers through proxy
 • Translated man pages

Naprawa Błędów

 • Add support for outproxy plugin to CONNECT proxy
 • Replace random tunnel keys when rekeying
 • Fix streaming optional delay and choking
 • Don't hard fail on message expired error in streaming
 • Fix javadoc errors
 • Fix broken unit tests
 • Ensure i2psnark finishes writing config files at shutdown
 • Fix rare NPE in AES via NTCP
 • Disable caching of compressors, in an attempt to fix corruption
 • Don't close SAM or BOB session on receipt of corrupt compressed data

Inne

 • Add support for ports to CONNECT proxy
 • Consolidate stream copy code
 • Consolidate console timer threads
 • New streaming test harness
 • Translation updates
 • Update GeoIP data (new installs and PPA only)

Full list of fixed bugs

Suma kontrolna SHA256:

acf31ea103fb7fa0622118d67092541b70b0af2cf8475492986d4089f40ea6fe i2pinstall_0.9.29_windows.exe   (Crashes in installer, removed 2017-03-04)
cc10ef2181be01e27c69963faabdbc70e6e7f4191d69cab2d10abb4ec5dce9b4 i2pinstall_0.9.29-win1_windows.exe (Fix for installer, added 2017-03-04)
1b74e29ea375a15eebb5ec2f9b190f5f001a2e5b1193d2db657ce8a69c369934 i2pinstall_0.9.29.jar
67da4ce224fef2b190ffeed5dba102a3b7724f061b1c168255625c028a97c3a7 i2psource_0.9.29.tar.bz2
f927ca4eda5a07c1e93ed8096df87d8fb0a516e64176d9efd645523aa7711a42 i2pupdate_0.9.29.zip
e77040937972b24eb37ab37aeb90a9cad64c3baa74858ee774295cc007dfca48 i2pupdate.su3