I2PCon 2015 var det första evenemanget i sitt slag. Det hade två kortsiktiga målsättningar. För det första, att erbjuda allmänheten ett evenemang där man kunde få information om integritetsfrågor. För det andra, att främja projektet I2P och dess intressegrupp med tekniska diskussioner om kryptografi, anonymitet och ämnen som berör I2P.

Ett större och mer långsiktigt mål för denna händelse var att bygga en gemenskap för integritetsmedvetna individer. Genom att koppla samman personer som inser vikten av integritet, ville vi tillhandahålla ett forum där denna gemenskap kan växa.

Idén till detta evenemang kom först från våra underbara vänner på Toronto Crypto. Lokalen tillhandahölls av Hacklab.to. Marknadsföringen leddes av @YrB1rd och Siew. Utan dem hade evenemanget inte varit möjligt att genomföra.

Presentationer och video

Presentationer finns också tillgängliga som i-I2P-torrent. (magnet link) (tracker page)

Observera: Videolönkar kommer postas när de blir tillgängliga.

Note that in-I2P torrents may also be available on the non-private internet due to bridging by Vuze clients.

Licenser

Alla videor är gjorda av z3r0fox. Twitter Licens: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Slides av psi: Public domain.

Slides av str4d och zzz: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Slides av andra: Kontakta upphovsmannen för licensinformation.

Talare

Colin Mahns är mycket intresserad av anonymitets- och krypteringstekniker i syfte att bevara mänskliga rättigheter i en digital tidsålder. Twitter

David Dagon är postdoc-forskare vid Georgia Tech som fokuserar på botnets, malware, nätverkssäkerhet och DNS. Hans intresse i I2P kretsar kring bevarandet av anonymitet, automatisk filtrering och anti-abuse. Mer information

J leder Toronto Crypto. Twitter

Lance James är grundaren av Invisible IRC Project, föregångaren till I2P 2002. Han grundade sitt eget företag i säkerhetsbranchen 2003. Han har fokuserat på nätverkssäkerhet malware-forskning, och informationssäkerhet sen dess. 2011-2013 var han 'Director of Threat Intelligence' för 'The Vigilant' som köptes upp av Deloitte 2013. Han lämnade nyligen Deloitte för bli konsult genom sitt eget företag 'The James Group'. Mer information; Twitter

Nicholas D. är medlem av Hacklab Toronto. Twitter

Nicholas Johnston är 'Professor of Information Security' vid Sheridan College's School of Applied Computing på programmet för InfoSec Bachelor's degree. Han har tidigare arbetat med digital bevisföring och utredning. Han är också konsult med tillbudshantering som specialitet. Hans forskningsfält inkluderar utveckling av säker programvara och data-analys. Twitter

Psi är I2P-utvecklare. Twitter

Str4d är I2P-utvecklare. Twitter

Zzz är I2P-utvecklare. Twitter

Press

Toronto Stars artikel om Nichilas Johnstons föredrag

Dag 1

Tal Talare Video Presentation
720p MP4
YouTube Playlist
480p MP4
Introduction zzz, Nicholas D., J I2P magnet link
Non-private internet magnet link
(339MB)
YouTube
I2P magnet link
Non-private internet magnet link
(125MB)
pdf odp
TOS and PII - What happens to your data when the company gets bought and sold? Nicholas Johnston I2P magnet link
Non-private internet magnet link
(659MB)
YouTube
I2P magnet link
Non-private internet magnet link
(202MB)
pdf --
Growing the Network, Spreading the Word zzz I2P magnet link
Non-private internet magnet link
(956MB)
YouTube
I2P magnet link
Non-private internet magnet link
(249MB)
pdf odp
Roundtable Discussion Colin, David Dagon, Nicholas Johnston, zzz I2P magnet link
Non-private internet magnet link
(995MB)
YouTube
I2P magnet link
Non-private internet magnet link
(261MB)
-- --
Cryptoparty Introduction J -- -- -- --

Dag 2

Tal Talare Video Presentation
720p MP4
YouTube Playlist
480p MP4
I2P Monitoring and Filtration David Dagon I2P magnet link
Non-private internet magnet link
(885MB)
YouTube
I2P magnet link
Non-private internet magnet link
(307MB)
pdf --
The Connection Limit Challenge zzz I2P magnet link
Non-private internet magnet link
(722MB)
YouTube
I2P magnet link
Non-private internet magnet link
(265MB)
pdf odp
Hello from Lance Lance James I2P magnet link
Non-private internet magnet link
(439MB)
YouTube
I2P magnet link
Non-private internet magnet link
(154MB)
-- --
I2P Application Development Introduction psi I2P magnet link
Non-private internet magnet link
(314MB)
YouTube
I2P magnet link
Non-private internet magnet link
(108MB)
pdf --
The Agony and the Ecstasy of I2P on Android str4d I2P magnet link
Non-private internet magnet link
(470MB)
YouTube
I2P magnet link
Non-private internet magnet link
(156MB)
pdf odp
HORNET Overview str4d -- -- pdf odp
Roadmap and Organizational Meetings zzz -- -- pdf odp