Regelbundna projektmöten hålls den första tisdagen i varje månad klockan 20:00 UTC. Vem som helst kan planera och hålla ett möte genom att posta agendan i mötesforumet.

Om du har något att diskutera, hitta utvecklarna på IRC i rummet #i2p-dev. Status-uppdateringar från utvecklar är också tillgängliga.