Προφιλ I2P στον περιηγητή Firefox

Now that you have joined the I2P network, you will want to see I2P sites and and other content that is hosted on the network. The Firefox browser is pre-configured to allow you to access the content available on the network. It also keeps your I2P search activity separate from your internet search activity.

This browser also includes both the NoScrpt and HTTPSEverywhere plugin for better protection Javascript based attacks and HTTPS support where available.

Windows
0e69cd51143a0e75cd089ebd838b038e85270be1d3c20a05a81d989316868f05

Κατεβάστε αυτό το αρχείο και εκτελέστε το.

Τα αρχεία υπογράφονται από zlatinb, του οποίου το κλειδί βρίσκεται εδώ.