Dingana

Inona no ataon'i I2P ho anao?

Ny I2P dia tambazotra afaka manafina tsara ny fifandraisana atao eo amin'ny Internet. Maro ireo zavatra ampiasaina mety ahitana ny momba anao rehetra ao amin'ny Internet, ny I2P dia afaka manafina izany rehetra izany.

Alaivo ny I2P 0.9.38

Inona no atao hoe I2P?

  • I2P dia tambazotra miafina - tambazotra ao anatin'ny tambazotra . Natao mba iarovana ny fifandraisana rehetra ataon'ny dragnet andrimaso sy orinasa hafa, toy ny ISPs.
  • I2P dia ampiasain'ny olona maro te hilamin'tsaina tsy tia sembanana toy ny : Aktivista, olona voahenjika lava, mpanao gazety sy ny mpanohitra ary ny olon-tsotra.
  • Tsy misy tambazotra tena "manafina tanteraka". Ny tanjon'ny I2P dia ny hanasarotra kokoa ny fanafihana izay hataon'ny olon'kafa anao. Ny fierena dia ho hatanjaka kokoa isaky ny mitombo ny isan'ny olona ao anaty tambazotra, ary koa arakaraky ny fikarohana ataon'ny akademia.
  • I I2P dia misy hoan'ny solon'tsaina lehibe , sy ny solon'tsaina farany izay kely indrindra (toy ny Rasperry Pi) sy ny findray Android. Ampio izahay hanaparitaka ny momba izany.
  • Tohizo ny famakiana&hellip

Inona no azo ampiasaina ny I2P?