Bu sayfa son olarak 2023-10 tarihinde güncellendi ve 0.9.59 yöneltici sürümü için geçerli.

I2P istemci iletişim kuralı (I2CP), yöneltici ile ağ üzerinden iletişim kurmak isteyen herhangi bir istemci arasındaki endişelerin güçlü bir şekilde ayrılmasını sağlar. Tek bir TCP soketi üzerinden ileti gönderip alarak güvenli ve asenkron iletişim sağlar. I2CP ile bir istemci uygulaması, yönelticiye kim olduklarını ("hedefleri"), hangi anonimlik, güvenilirlik ve gecikme sürelerinin değişeceğini ve iletilerin nereye gönderileceğini söyler. Yöneltici, istemciye herhangi bir iletinin ne zaman geldiğini bildirmek ve kullanılacak bazı tüneller için yetki istemek için I2CP iletişim kuralını kullanır.

İletişim kuralının kendisi, İstemci SDK yazılımını sağlamak için Java ile hazırlanmıştır. Bu SDK, I2CP iletişim kuralının istemci tarafını uygulayan i2p.jar paketinde gösterilir. İstemcilerin, yönelticinin kendisini ve I2CP iletişim kuralının yöneltici tarafını içeren router.jar paketine erişmesi asla gerekmez. Ayrıca bir C kitaplığı uygulaması hazırlanmıştır. Java olmayan bir istemcinin de TCP tarzı bağlantılar için akış kitaplığını kullanması gerekir.

Uygulamalar, istemcilerin herhangi bir şifreleme türüyle uğraşmasını gerektirmeyen Basit Anonim İletişim ya da BOB iletişim kurallarını kullanarak temel I2CP yanında streaming ve veri şeması kitaplıklarından yararlanabilir. Ayrıca istemciler, HTTP, CONNECT ve SOCKS 4/4a/5 gibi birkaç vekil sunucudan biriyle ağa erişebilir. Alternatif olarak, Java istemcileri bu kitaplıklara ministreaming.jar ve stream.jar dosyalarıyla erişebilir. Dolayısıyla hem Java hem de Java olmayan uygulamaların kullanabileceği çeşitli seçenekler vardır.

İstemci tarafında uçtan uca şifreleme (I2CP bağlantısı üzerinden verilerin şifrelenmesi), I2P 0.6 sürümüyle devre dışı bırakılmış ve yönelticide uygulanan ElGamal/AES uçtan uca şifreleme yerinde bırakılmıştır. İstemci kitaplıklarının hala uygulaması gereken tek şifreleme, "Kiralama kümeleri" (LeaseSets) ve Oturum yapılandırmaları için DSA herkese açık/kişisel anahtar imzalaması ve bu anahtarların yönetimidir.

Standart bir I2P kurulumunda, 7654 numaralı bağlantı noktası, dış java istemcileri tarafından yerel yöneltici ile I2CP üzerinden iletişim kurmak için kullanılır. Varsayılan olarak, yöneltici 127.0.0.1 adresine bağlanır. 0.0.0.0 adresine bağlanmak için i2cp.tcp.bindAllInterfaces=true gelişmiş yöneltici yapılandırma seçeneğini ayarlayın ve yönelticiyi yeniden başlatın. Yöneltici ile aynı JVM üzerindeki istemciler, iletileri bir iç JVM arabirimi üzerinden doğrudan yönelticiye aktarır.

Yöneltici ayrıca SSL üzerinden dış bağlantılar kurulmasını da destekler. SSL kullanılması, varsayılan olarak olmasa da, açık İnternet üzerine çıkabilecek herhangi bir trafik için önemle önerilir. SSL etkinleştirilmedikçe, kimlik doğrulama kullanıcı adı/parolası (varsa), Hedef için Kişisel anahtar ve İmzalayan kişisel anahtar verilerinin tümü, düz metin olarak iletilir.

I2CP İletişim Kuralı Teknik Özellikleri

I2CP teknik özellikleri sayfası içinde görülebilir.

I2CP Hazırlanması

Bir istemci yönelticiye bağlandığında, önce tek bir iletişim kuralı sürüm baytı (0x2A) gönderir. Ardından bir GetDate iletisi gönderir ve SetDate iletisinin yanıtını bekler. Daha sonra, oturum yapılandırmasını içeren bir CreateSession iletisi gönderir. Son olarak yönelticiden gelen tünellerin oluşturulduğunu belirten bir RequestLeaseSet iletisi bekler ve imzalı "Kiralama kümesini" (LeaseSet) içeren bir CreateLeaseSet iletisi ile yanıt verir. İstemci artık diğer I2P hedeflerine bağlantı gönderip alabilir.

I2CP Ayarları

Yöneltici Tarafı Ayarları

Aşağıdaki seçenekler geleneksel olarak yönelticiye içinde CreateSession Message ya da ReconfigureSession Message bulunan bir SessionConfig aracılığıyla iletilir.

Yöneltici Tarafı Ayarları
Seçenek Yayınlanma Tarihi Önerilen Argümanlar İzin Verilen Aralık Varsayılan Açıklama
clientMessageTimeout     8*1000 - 120*1000 60*1000 Gönderilen tüm iletiler için zaman aşımı (ms). Kullanılmıyor. Tek tek ileti ayarları için iletişim kuralının teknik özelliklerine bakabilirsiniz.
crypto.lowTagThreshold 0.9.2   1-128 30 Daha fazlası gönderilmeden önce iletilecek en az sayıda ElGamal/AES oturum etiketi. Önerilen: Yaklaşık olarak tagdsToSend * 2/3
crypto.ratchet.inboundTags 0.9.47   1-? 160 Inbound tag window for ECIES-X25519-AEAD-Ratchet. Local inbound tagset size. See proposal 144.
crypto.ratchet.outboundTags 0.9.47   1-? 160 Outbound tag window for ECIES-X25519-AEAD-Ratchet. Advisory to send to the far-end in the options block. See proposal 144.
crypto.tagsToSend 0.9.2   1-128 40 Bir seferde gönderilecek ElGamal/AES oturum etiketlerinin sayısı. İstemci çiftinin bant genişliği nispeten düşük olan istemciler için (IRC, bazı UDP uygulamaları), bu değer daha düşük ayarlanabilir.
explicitPeers       null Tüneller oluşturulacak eşlerin Base 64 karmalarının virgül ile ayrılmış listesi. Yalnızca hata ayıklama için
i2cp.dontPublishLeaseSet   true, false   false Genellikle istemciler için true, sunucular için false olarak ayarlanmalıdır
i2cp.fastReceive 0.9.4   true, false false True olarak ayarlandığında, yöneltici bir MessageStatus göndermek ve bir ReceiveMessageBegin beklemek yerine MessagePayload gönderir.
i2cp.leaseSetAuthType 0.9.41 0 0-2 0 The type of authentication for encrypted LS2. 0 for no per-client authentication (the default); 1 for DH per-client authentication; 2 for PSK per-client authentication. See proposal 123.
i2cp.leaseSetEncType 0.9.38 4,0 0-65535,... 0 The encryption type to be used, as of 0.9.38. Interpreted client-side, but also passed to the router in the SessionConfig, to declare intent and check support. As of 0.9.39, may be comma-separated values for multiple types. See PublicKey in common strutures spec for values. See proposals 123, 144, and 145.
i2cp.leaseSetOfflineExpiration 0.9.38       The expiration of the offline signature, 4 bytes, seconds since the epoch. See proposal 123.
i2cp.leaseSetOfflineSignature 0.9.38       The base 64 of the offline signature. See proposal 123.
i2cp.leaseSetPrivKey 0.9.41       A base 64 X25519 private key for the router to use to decrypt the encrypted LS2 locally, only if per-client authentication is enabled. Optionally preceded by the key type and ':'. Only "ECIES_X25519:" is supported, which is the default. See proposal 123. Do not confuse with i2cp.leaseSetPrivateKey which is for the leaseset encryption keys.
i2cp.leaseSetSecret 0.9.39     "" Base 64 encoded UTF-8 secret used to blind the leaseset address. See proposal 123.
i2cp.leaseSetTransientPublicKey 0.9.38       [type:]b64 The base 64 of the transient private key, prefixed by an optional sig type number or name, default DSA_SHA1. See proposal 123.
i2cp.leaseSetType 0.9.38 1,3,5,7 1-255 1 The type of leaseset to be sent in the CreateLeaseSet2 Message. Interpreted client-side, but also passed to the router in the SessionConfig, to declare intent and check support. See proposal 123.
i2cp.messageReliability     BestEffort, None BestEffort Garantili olarak devre dışı bırakılmıştır. 0.8.1 sürümünde None olarak ayarlanmıştır. Streaming kitaplığı varsayılanı 0.8.1 sürümünden başlayarak, istemci tarafı varsayılanı 0.9.4 sürümünden başlayarak None olarak ayarlanmıştır.
i2cp.password 0.8.2 string     Kimlik doğrulaması için, yöneltici tarafından isteniyorsa. İstemci bir yönelticiyle aynı JVM üzerinde çalışıyorsa bu seçenek gerekli değildir. Uyarı - SSL (i2cp.SSL=true) kullanılmadığı sürece kullanıcı adı ve parola yönelticiye düz metin olarak gönderilir. Kimlik doğrulaması yalnızca SSL kullanılırken önerilir.
i2cp.username 0.8.2 string    
inbound.allowZeroHop   true, false   true Sıfır sıçramalı geliş tüneline izin veriliyorsa
outbound.allowZeroHop   true, false   true Sıfır sıçramalı gidiş tüneline izin veriliyorsa
inbound.backupQuantity   0 ile 3 arasında bir sayı Sınır yok 0 Geliş tünelleri için sorun durumunda yedek sayısı
outbound.backupQuantity   0 ile 3 arasında bir sayı Sınır yok 0 Gidiş tünelleri için sorun durumunda yedek sayısı
inbound.IPRestriction   0 ile 4 arasında bir sayı 0 ile 4 2 İki yönelticinin aynı tünelde olmaması gerekip gerekmediğini belirlemek için eşleştirilecek IP bayt sayısı. Devre dışı bırakmak için 0 yazın.
outbound.IPRestriction   0 ile 4 arasında bir sayı 0 ile 4 2 İki yönelticinin aynı tünelde olmaması gerekip gerekmediğini belirlemek için eşleştirilecek IP bayt sayısı. Devre dışı bırakmak için 0 yazın.
inbound.length   0 ile 3 arasında bir sayı 0 ile 7 3 Geliş tünellerinin uzunluğu
outbound.length   0 ile 3 arasında bir sayı 0 ile 7 3 Gidiş tünellerinin uzunluğu
inbound.lengthVariance   -1 ile 2 arasında bir sayı -7 ile 7 0 Geliş tünellerinin uzunluğuna eklenecek veya çıkarılacak rastgele miktar. Pozitif bir sayı x, 0 ile x arasında rastgele bir miktar eklemek anlamına gelir. Negatif bir sayı -x, -x ile x arasında rastgele bir miktar eklemek anlamına gelir. Yöneltici, tünelin toplam uzunluğunu 0 ile 7 (dahil) arasında sınırlar. 0.7.6 sürümünden önce varsayılan varsyans 1 idi.
outbound.lengthVariance   -1 ile 2 arasında bir sayı -7 ile 7 0 Gidiş tünellerinin uzunluğuna eklenecek veya çıkarılacak rastgele miktar. Pozitif bir sayı x, 0 ile x arasında rastgele bir miktar eklemek anlamına gelir. Negatif bir sayı -x, -x ile x arasında rastgele bir miktar eklemek anlamına gelir. Yöneltici, tünelin toplam uzunluğunu 0 ile 7 (dahil) arasında sınırlar. 0.7.6 sürümünden önce varsayılan varsyans 1 idi.
inbound.nickname   string     Tünelin adı. Genellikle varsayılan olarak hedefin Base64 karma değerinin ilk birkaç karakterini kullanacak olan routerconsole değerinde kullanılır.
outbound.nickname   string     Tünelin adı. inbound.nickname ayarlanmadıkça genellikle yok sayılır.
outbound.priority 0.9.4 -25 ile 25 arasında bir sayı -25 ile 25 0 Giden iletiler için öncelik ayarlaması. Daha yüksek değer, daha yüksek önceliklidir.
inbound.quantity   1 ile 3 arasında bir sayı 1 ile 16 2 Geliş tüneli sayısı. 0.9 sürümünde sınır 6 yerine 16 yapıldı. Ancak 6 üzerindeki sayılar eski sürümlerle uyumlu değildir.
outbound.quantity   1 ile 3 arasında bir sayı Sınır yok 2 Gidiş tüneli sayısı
inbound.randomKey 0.9.17 Base 64 encoding of 32 random bytes     Yeniden başlatmalar arasında tutarlı eş sıralaması için kullanılır.
outbound.randomKey 0.9.17 Base 64 encoding of 32 random bytes    
inbound.*         Ön eki "inbound" olan diğer seçenekler. geliş tüneli havuzu ayarlarının "bilinmeyen seçenekler" özelliklerinde saklanır.
outbound.*         Ön eki "outbound" olan diğer seçenekler. gidiş tüneli havuzu ayarlarının "bilinmeyen seçenekler" özelliklerinde saklanır.
shouldBundleReplyInfo 0.9.2 true, false   true Bir yanıt "Kiralama kümesinin" (LeaseSet) paketlenmesini devre dışı bırakmak için false olarak ayarlayın. "Kiralama kümelerini" (LeaseSets) yayınlamayan istemcilerin, herhangi bir yanıt verebilmesi için bu seçeneğin "True" olması gerekir. Ayrıca uzun bağlantı süreleri olan birden çok barındırma sağlayan sunucular için de "True" ayarının kullanılması önerilir.

"False" olarak ayarlamak, özellikle istemci çok sayıda geliş tüneli (kiralama) olacak şekilde yapılandırılmışsa, gidiş bant genişliğinden önemli ölçüde kazanım sağlayabilir. Yanıtlar hala gerekliyse, bu, bant genişliği yükünü uzak uçtaki istemciye ve otomatik doldurma işlemine kaydırabilir. "False" ayarının uygun olabileceği birkaç durum vardır:

 • Yanıt gerekmeyen tek yönlü iletişim olması durumunda
 • "Kiralama kümesi" (LeaseSet) yayınlandığında ve daha yüksek yanıt gecikmesi kabul edilebildiğinde
 • "Kiralama kümesi" (LeaseSet) yayınlandığında, istemci bir "sunucu" iken, tüm bağlantılar geliştir yani açıkça bağlantı kurulan uzak uç hedefinde "Kiralama kümesi" (LeaseSet) zaten vardır. Bağlantılar ya kısadır ya da uzun ömürlü bir bağlantıdaki gecikmenin geçici olarak artması, diğer ucun süre bitiminden sonra "Kiralama kümesini" yeniden alması kabul edilebilir. HTTP sunucuları bu gereksinimlere uyabilir.

Not: Büyük miktar, uzunluk veya varyans ayarları önemli başarım veya güvenilirlik sorunlarına neden olabilir.

Not: 0.7.7 sürümünden başlayarak, seçenek adları ve değerleri UTF-8 kodlamasını kullanmalıdır. Bu öncelikle takma adlar için kullanışlıdır. Bu sürümden önce, çok baytlı karakterlere sahip seçenekler bozuktu. Seçenekler bir Eşleme içinde kodlandığından, tüm seçenek adları ve değerleri en fazla 255 bayt (karakter değil) boyutunda olabilir.

İstemci Tarafı Ayarları

Aşağıdaki seçenekler istemci tarafında yorumlanır ve I2PClient.createSession() çağrısı ile I2PSession üzerine aktarılırsa yorumlanır. Streaming kitaplığı da bu seçenekleri I2CP üzerine iletmelidir. Diğer uygulamaların varsayılanları farklı olabilir.

İstemci Tarafı Ayarları
Seçenek Yayınlanma Tarihi Önerilen Argümanlar İzin Verilen Aralık Varsayılan Açıklama
i2cp.closeIdleTime 0.7.1 1800000 300000 en az   (ms) boşta kalma süresi gereklidir (varsayılan değer 30 dakika)
i2cp.closeOnIdle 0.7.1 true, false   false Boştayken I2P oturumu kapatılsın
i2cp.encryptLeaseSet 0.7.1 true, false   false Kiralamayı şifrele
i2cp.fastReceive 0.9.4   true, false true True olarak ayarlandığında, yöneltici bir MessageStatus göndermek ve bir ReceiveMessageBegin beklemek yerine MessagePayload gönderir.
i2cp.gzip 0.6.5 true, false   true Gidiş verilerini gzip ile sıkıştır
i2cp.leaseSetAuthType 0.9.41 0 0-2 0 The type of authentication for encrypted LS2. 0 for no per-client authentication (the default); 1 for DH per-client authentication; 2 for PSK per-client authentication. See proposal 123.
i2cp.leaseSetBlindedType 0.9.39   0-65535 See prop. 123 The sig type of the blinded key for encrypted LS2. Default depends on the destination sig type. See proposal 123.
i2cp.leaseSetClient.dh.nnn 0.9.41 b64name:b64pubkey     The base 64 of the client name (ignored, UI use only), followed by a ':', followed by the base 64 of the public key to use for DH per-client auth. nnn starts with 0 See proposal 123.
i2cp.leaseSetClient.psk.nnn 0.9.41 b64name:b64privkey     The base 64 of the client name (ignored, UI use only), followed by a ':', followed by the base 64 of the private key to use for PSK per-client auth. nnn starts with 0 See proposal 123.
i2cp.leaseSetEncType 0.9.38 0 0-65535,... 0 The encryption type to be used, as of 0.9.38. Interpreted client-side, but also passed to the router in the SessionConfig, to declare intent and check support. As of 0.9.39, may be comma-separated values for multiple types. See also i2cp.leaseSetPrivateKey. See PublicKey in common strutures spec for values. See proposals 123, 144, and 145.
i2cp.leaseSetKey 0.7.1       "Şifrelenmiş kiralama kümeleri" (EncryptedLeaseSets) için. Base 64 “Oturum anahtarı” (sessionKey) (44 karakter)
i2cp.leaseSetPrivateKey 0.9.18       Şifreleme için Base 64 kişisel anahtarı. İsteğe bağlı olarak, şifreleme türü adı veya numarası ve ':' ile başlar. LS1 için yalnızca bir anahtar desteklenir ve yalnızca varsayılan olan "0:" veya "ELGAMAL_2048:" desteklenir. 0.9.39 sürümünden başlayarak, LS2 için birden çok anahtar virgül ile ayrılmış olabilir ve her bir anahtarın farklı bir şifreleme türü olması gerekir. I2CP, kişisel anahtardan herkese açık anahtarı üretecektir. Yeniden başlatmalar arasında kalıcı "Kiralama kümesi" (LeaseSet) anahtarları için kullanın. 123, 144 ve 145 numaralı önerilere bakın. Ayrıca i2cp.leaseSetEncType bilgilerine bakabilirsiniz. Do not confuse with i2cp.leaseSetPrivKey which is for encrypted LS2.
i2cp.leaseSetSecret 0.9.39     "" Base 64 encoded UTF-8 secret used to blind the leaseset address. See proposal 123.
i2cp.leaseSetSigningPrivateKey 0.9.18       İmzalar için Base 64 kişisel anahtarı. İsteğe bağlı olarak önce anahtar türü ve ':' gelir. DSA_SHA1 varsayılandır. Anahtar türü, hedefteki imza türüyle eşleşmelidir. I2CP, kişisel anahtardan herkese açık anahtarı üretecektir. Yeniden başlatmalar arasında kalıcı "Kiralama kümesi" (LeaseSet) anahtarları için kullanın.
i2cp.leaseSetType 0.9.38 1,3,5,7 1-255 1 The type of leaseset to be sent in the CreateLeaseSet2 Message. Interpreted client-side, but also passed to the router in the SessionConfig, to declare intent and check support. See proposal 123.
i2cp.messageReliability     BestEffort, None None Guaranteed devre dışıdır; 0.8.1 sürümünde None eklenmiştir. 0.9.4 sürümünde None varsayılan değer olmuştur.
i2cp.reduceIdleTime 0.7.1 1200000 300000 en az   (ms) boşta kalma süresi gereklidir (varsayılan değer 20 dakika, en az 5 dakika)
i2cp.reduceOnIdle 0.7.1 true, false   false Boştayken tünel sayısı azaltılsın
i2cp.reduceQuantity 0.7.1 1 1 ile 5 1 Tünel sayısı azaltıldığında (hem geliş hem de gidiş için geçerlidir)
i2cp.SSL 0.8.3 true, false   false Yönelticiye SSL kullanarak bağlanın. İstemci bir yöneltici ile aynı JVM üzerinde çalışıyorsa bu seçenek yok sayılır ve istemci bu yönelticiye içeriden bağlanır.
i2cp.tcp.host       127.0.0.1 Yöneltici sunucu adı. İstemci bir yöneltici ile aynı JVM üzerinde çalışıyorsa bu seçenek yok sayılır ve istemci bu yönelticiye içeriden bağlanır.
i2cp.tcp.port     1-65535 7654 Yöneltici I2CP bağlantı noktası. İstemci bir yöneltici ile aynı JVM üzerinde çalışıyorsa bu seçenek yok sayılır ve istemci bu yönelticiye içeriden bağlanır.

Not: Sayılarla birlikte tüm bağımsız değişkenler dizgedir. True/false değerleri, büyük/küçük harfe duyarlı olmayan dizgelerdir. Büyük/küçük harfe duyarlı olmayan "true" dışındaki her şey false olarak yorumlanır. Tüm seçenek adları büyük/küçük harfe duyarlıdır.

I2CP Yük Verileri Biçimi ve Çoklama

I2CP tarafından işlenen uçtan uca iletiler (yani, istemci tarafından SendMessageMessage ile gönderilen ve istemci tarafından MessagePayloadMessage ile alınan veriler), RFC 1952 tarafından belirtildiği gibi 0x1F 0x8B 0x08 ile başlayan standart bir 10 baytlık gzip üst bilgisi ile gzip olarak paketlenir) . 0.7.1 sürümünden başlayarak, I2P, iletişim kuralı, başlangıç bağlantı noktası ve bitiş bağlantı noktası bilgilerini katmak için gzip üst bilgilerinin yok sayılan kısımlarını kullanır. Böylece aynı hedef üzerinde akış ve veri birimlerini destekler ve veri birimlerinin güvenilir bir şekilde çalışması için birden fazla kanalın var olduğu durumlarda soru/yanıt kullanımına izin verir.

gzip işlevi tamamen kapatılamaz. Ancak i2cp.gzip=false ayarı, gzip efor ayarını 0 değerine döndürür, bu da biraz işlemci kazanımı sağlayabilir. Implementations may select different gzip efforts on a per-socket or per-message basis, depending on an assessment of the compressibility of the contents. Due to the compressibility of destination padding implemented in API 0.9.57 (proposal 161), compression of the streaming SYN packets in each direction, and of repliable datagrams, is recommended even if the payload is not compressible. Implementations may wish to write a trivial gzip/gunzip function for a gzip effort of 0, which will provide large efficiency gains over a gzip library for this case.

Bayt İçerik
0-2 Gzip üst bilgisi 0x1F 0x8B 0x08
3 Gzip işaretleri
4-5 I2P kaynak bağlantı noktası (gzip mtime)
6-7 I2P hedefi bağlantı noktası (gzip mtime)
8 Gzip xflags (set to 2 to be indistinguishable from the Java implementation)
9 I2P İletişim Kuralı (6 = Streaming, 17 = Veri şeması, 18 = Ham veri şemaları) (Gzip OS)

Note: I2P protocol numbers 224-254 are reserved for experimental protocols. I2P protocol number 255 is reserved for future expansion.

Veri bütünlüğü, standart gzip CRC-32 kullanılarak RFC 1952 ile belirtildiği şekilde şöyle doğrulanır:

Important Differences from Standard IP

I2CP ports are for I2P sockets and datagrams. They are unrelated to your local sockets or ports. Because I2P did not support ports and protocol numbers prior to release 0.7.1, ports and protocol numbers are somewhat different from that in standard IP, for backward compatibility:

 • Port 0 is valid and has special meaning.
 • Ports 1-1023 are not special or privileged.
 • Servers listen on port 0 by default, which means "all ports".
 • Clients send to port 0 by default, which means "any port".
 • Clients send from port 0 by default, which means "unspecified".
 • Servers may have a service listening on port 0 and other services listening on higher ports. If so, the port 0 service is the default, and will be connected to if the incoming socket or datagram port does not match another service.
 • Most I2P destinations only have one service running on them, so you may use the defaults, and ignore I2CP port configuration.
 • Protocol 0 is valid and means "any protocol". However, this is not recommended, and probably will not work. Streaming requires that the protocol number is set to 6.
 • Streaming sockets are tracked by an internal connection ID. Therefore, there is no requirement that the 5-tuple of dest:port:dest:port:protocol be unique. For example, there may be multiple sockets with the same ports between two destinations. Clients do not need to pick a "free port" for an outbound connection.

Gelecekte Yapılacak Çalışmalar

 • Geçerli kimlik doğrulama yöntemi, karma şifreleri kullanacak şekilde değiştirilebilir.
 • Kişisel anahtarların imzalanması, kiralama kümesi oluşturma iletisinde yapılır. Zorunlu değildir. Geri çekme özelliği eklenmemiştir. Rastgele verilerle değiştirilmeli veya kaldırılmalıdır.
 • Bazı iyileştirmeler, önceden tanımlanmış ancak uygulanmamış iletileri kullanabilir. Referans olarak, 28 Ağustos 2003 tarihli I2CP iletişim kuralı teknik özellikleri 0.9 sürümü (PDF) belgesine bakabilirsiniz. Bu belge ayrıca Ortak veri yapıları teknik özellikleri 0.9 sürümüne atıfta bulunur.
C library implementation