Twoja przeglądarka internetowa będzie musiała zostać skonfigurowana w celu przeglądania stron internetowych w I2P i wykorzystać outproxie dostępne w I2P. Poniżej znajdują się instrukcje dla kilku najpopularniejszych przeglądarek.

Profil dla Firefoksa pod Windowsem

Jeśli używasz Windowsa, zalecanym sposobem uzyskania dostępu do I2P jest użycie profilu Firefoxa.

If you used the Easy-Install bundle, the Firefox profile is included and you can skip this page.

If you do not wish to use that profile or are not on Windows, you need to configure your browser yourself. Read below on how to that.

Jak skonfigurować przeglądarkę internetową

Firefox

Extension-based Configuration: I2P in Private Browsing

A new way of automatically configuring the I2P Browser is currently being tested. It uses the Firefox's "Container Tabs" to build private browsing tools for use with I2P and I2P applications.

It does pre-configuration of your browser by enabling some of the privacy Browser Settings like ResistFingerprinting, and enforces WebRTC proxy obedience. It also contains menus, shortcuts, and monitoring tools improving Firefox's integration with I2P. It should not substantially interfere with your non-I2P Firefox tabs.

Rozszerzenie I2P in Private Browsing, można pobrać ze sklepu z dodatkami Mozilli.

The source code for the extension is available at i2pgit.org.

Instrukcja dla Firefoksa 57 i nowszych:

From the Menu button in the top right, select Preferences. Scroll down until you see the Network Proxy section, as shown in the screenshot below. Click on Settings

Firefox 57: opcje sieci

In the Connection Settings pop-up, select Manual proxy configuration. Set both the HTTP and SSL Proxy to address 127.0.0.1 with port 4444 as shown in the following screenshot.

Firefox 57: ustawienia połączenia

Następnie przejdź na stronę about:config i znajdź ustawienie „media.peerconnection.ice.proxy_only” i upewnij się, że ma przypisaną wartość „True”.

Firefox 57: ustawienie PeerConnection

Chrome

Extension-based Configuration: I2PChrome.js(Experimental, additional configuration)

An experimental, partially-automated configuration process for Chrome is available. In order to configure it, create a new Profile especially for your I2P browsing, separate from the default profile. Then install this Extension in your newly-created profile. This profile is now configured to use I2P. Highly detailed instructions are available at the homepage.

Wszystkie wersje Chrome

Chromium-Based Browsers like Chrome have slightly different places for their proxy settings depending on variant and platform. These instructions may be slightly different in Brave or Iridium, for instance. From the Main menu, navigate to the Settings, and search for the menu item. Clicking it will open the right settings for your platform.

Chrome: ustawienia proxy

On Windows, this button will launch you into the shared proxy settings used by Internet Explorer, and you can configure it by following the Internet Explorer 8 guide.

IceRaven i Firefox na Androida

Konfiguracja z użyciem rozszerzenia

Modern Firefoxes(The "Fenix" based Firefoxes) do not generally have an about:config page for you to configure proxy settings manually. It is further not possible to use most extensions in Fenix-based Firefoxes. It is possible to enable support about:config and enable more extensions in Firefox Nightly at the time of this writing, but it's a manual and difficult process. IceRaven is a fork of Firefox which enables a collection of extensions while Mozilla and the Mozilla Community work on adding support for extensions to Firefox for Android. It provides the easiest way of configuring a modern Firefox-based Browser for Android. It does not come from Mozilla and carries no guarantees from them. Installing the extension in IceRaven will proxy all your IceRaven browsing over I2P.

If you have not installed IceRaven yet, go to the next step. If you have been using IceRaven for a while, go to the main menu, select the History tab, and make sure that you have cleared information about your past browsing by tapping the "Delete History" button.

Open the IceRaven main menu, and scroll to the top until you see the "Add-Ons" submenu. Tap the "Add-Ons Manager" option in the "Add-Ons" submenu. Install the extension named I2P Proxy for Android and other Systems.

Twoja przeglądarka IceRaven jest teraz skonfigurowana do używania I2P.

This extension also works in pre-Fenix(Pre-Firefox-68) Firefox based web browsers, if installed from the following addons.mozilla.org URL. I2P Proxy for Android and Other Systems

Rozszerzenie to jest takie same jak rozszerzenie do Chromium i jest skompilowane z tego samego kodu źródłowego.

Aby włączyć wsparcie rozszerzeń w Firefoksie Nightly, przeczytaj następujący artykuł (w j. angielskim) na blogu Mozilli.

Internet Explorer

W menu start wyszukaj „Sieć i internet”, aby otworzyć ustawienia. Kliknij ostatnią pozycję w menu – „Proxy”.

Opcje internetowe IE

Następnie zaznacz „Użyj serwera proxy dla sieci LAN” i „Nie używaj serwera proxy dla adresów lokalnych”. Następnie kliknij przycisk „Zaawansowane” i wprowadź numery portów. Wprowadź wartości z poniższego obrazka, IP 127.0.0.1, port 4444 dla HTTP i 4445 dla HTTPS. Kliknij OK, aby zapisać ustawienia proxy, co sprawi, że Twoja przeglądarka będzie skonfigurowana do pracy z I2P.

IE: ustawienia proxy

Warunki korzystania z proxy wyjściowego

I2P nie jest zaprojektowane dla tworzenia serwerów pośredniczących do Internetu. Zamiast tego ma być używane jako sieć wewnętrzna.

The I2P project itself does not run any proxies to the Internet. The I2P software includes a default outproxy: exit.stormycloud.i2p. These are run by a volunteer.

https://stormycloud.org

By default, I2P comes with one outproxy configured: exit.stormycloud.i2p.

I2P Sites that are accessible via .i2p addresses are also not allowed via the outproxies.

Tor dostarcza przeglądarkę do użytku jako outproxy do Internetu.