חבילות I2P לדביאן

Debian or Ubuntu, All Versions

The Debian packages should work on most platforms running: The I2P packages may work on systems not listed above. Please report any issues with these packages on Gitlab at i2p.i2p.
 • אפשרות 1: גרסאות עדכניות של אובונטו ושל נגזרותיה (נסו זאת אם אינכם משתמשים בדביאן)
 • אפשרות 2: דביאן (כולל נגזרות של דביאן)

Instructions for Ubuntu and derivatives like Linux Mint & Trisquel

הוספת ה־PPA דרך שורת הפקודה והתקנת I2P
 1. פתחו מסוף והזינו:
      sudo apt-add-repository ppa:i2p-maintainers/i2p
  This command will add the PPA to /etc/apt/sources.list.d and fetch the gpg key that the repository has been signed with. The GPG key ensures that the packages have not been tampered with since being built.
 2. יידעו את מנהל החבילות שלכם על ה־PPA החדש על־ידי הזנת:
      sudo apt-get update
  פקודה זו רשימת התוכנות העדכנית מכל מאגר המאופשר במערכת שלכם, כולל ה־PPA של I2P שנוסף קודם לכן.
 3. כעת אתם מוכנים להתקנת I2P!
      sudo apt-get install i2p
Adding the PPA Using the Software Center
 1. Open "Software and Updates" via the applications menu.
 2. Select the "Other Software" tab and click the "Add" button at the bottom to configure the PPA.
 3. Add the PPA by pasting the URL: ppa:i2p-maintainers/i2p into the PPA dialog.
 4. Download the repository information with the "Reload" button.
 5. Install the I2P software using the "Software" tool from the applications menu.
לאחר סיום תהליך ההתקנה אתם יכולים לעבור לחלק הבא הרצת I2P ולהגדיר את התצורה של I2P עבור המערכת שלכם.

הוראות עבור דביאן

NOTICE: Our old Debian repos deb.i2p2.de and deb.i2p2.no are EOL. Please follow these instructions to update to the new repository, deb.i2p.net.

Currently supported architectures: amd64, i386, armhf, arm64, powerpc, ppc64el, s390x

Note: The steps below should be performed with root access (i.e., switching user to root with su or by prefixing each command with sudo).

  ,
 1. Ensure that apt-transport-https, curl, lsb-release are installed.
    
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install apt-transport-https lsb-release curl
    
 2. Check which version of Debian you are using on this page at the Debian wiki and verify with /etc/debian_version on your system. Then, for Debian Bullseye or newer distributions run the following command to create /etc/apt/sources.list.d/i2p.list.
    
    # Use this command on Debian Bullseye or newer only.
   echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/i2p-archive-keyring.gpg] https://deb.i2p.net/ $(lsb_release -sc) main" \
   | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/i2p.list
    
    
  If you're using a downstream variant of Debian like LMDE or Kali Linux, the following command fill find the correct version for your distribution:
    
    # Use this command on Debian Downstreams like LMDE or ParrotOS only.
   echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/i2p-archive-keyring.gpg] https://deb.i2p.net/ $(dpkg --status tzdata | grep Provides | cut -f2 -d'-') main" \
   | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/i2p.list
    
    
  If you are using Debian Buster or older official Debian distributons, use the following command instead:
    
    # Use this command on Debian Buster or older only.
   echo "deb https://deb.i2p.net/ $(lsb_release -sc) main" \
   | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/i2p.list
    
    
  If you're using a downstream variant of Debian like LMDE or Kali Linux, the following command fill find the correct version for your distribution:
    
    # Use this command on Debian Buster or older only.
   echo "deb https://deb.i2p.net/ $(dpkg --status tzdata | grep Provides | cut -f2 -d'-') main" \
   | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/i2p.list
    
    
 3. Download the key used to sign the repository:
    
   curl -o i2p-archive-keyring.gpg https://geti2p.net/_static/i2p-archive-keyring.gpg
    

 4. Display the key fingerprint.
    
   gpg --keyid-format long --import --import-options show-only --with-fingerprint i2p-archive-keyring.gpg
    
    
  Verify that this key fingerprint matches the output:
    
   7840 E761 0F28 B904 7535 49D7 67EC E560 5BCF 1346
    

 5. Copy the keyring to the keyrings directory:
    
   sudo cp i2p-archive-keyring.gpg /usr/share/keyrings
    
  If you are using a distribution older than Debian Buster, you will also need to symlink that key to /etc/apt/trusted.gpg.d.
    
   sudo ln -sf /usr/share/keyrings/i2p-archive-keyring.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/i2p-archive-keyring.gpg
    
 6. Notify your package manager of the new repository by entering:
    
   sudo apt-get update
    
  This command will retrieve the latest list of software from every repository enabled on your system, including the I2P repository added in step 1.

 7. You are now ready to install I2P! Installing the i2p-keyring package will ensure that you receive updates to the repository's GPG key.
    
   sudo apt-get install i2p i2p-keyring
    

לאחר השלמת תהליך ההתקנה אתם יכולים להמשיך הלאה לשלב הבא, הרצת I2P, ולהגדיר את התצורה של I2P עבור המערכת שלכם.

צעדים לאחר ההתקנה

על־ידי שימוש בחבילות של I2P ניתן להריץ את נתב ה־I2P בשלוש הדרכים הבאות:
 • ‏"לפי הצורך" באמצעות התסריט i2prouter. פשוט הריצו "i2prouter ‏start" בשורת הפקודה. (הערה: אל תריצו כמשתמש root ואל תשתמשו ב־sudo!)
 • ‏"לפי הצורך" ללא ה־java service wrapper (נדרש במערכות שאינן מריצות גנו/לינוקס או שאינן x86) על־ידי הרצת "i2prouter-nowrapper". (הערה: אל תריצו כמשתמש root ואל תשתמשו ב־sudo!)
 • כשירות שרץ באופן עצמאי כאשר המערכת עולה, עוד לפני שהמשתמש נכנס. ניתן להפעיל את השירות עם "dpkg-reconfigure ‏i2p" בתור root או על־ידי שימוש ב־sudo. זהו אופן השימוש המומלץ.

בעת ההתקנה בפעם הראשונה, אנא זכרו להגדיר את ה־NAT/חומת האש שלכם אם אתם יכולים. ניתן למצוא את הפתחות שיש להעביר ב עמוד הגדרות הרשת בממשק הנתב. אם אתם זקוקים להדרכה כיצד להעביר פתחות, ‏portforward.com יכול לעזור.

אנא בדקו את הגדרות רוחב־הפס בעמוד הגדרות התצורה, מאחר והגדרות ברירת המחדל (96 ק"ב/שניה בהורדה ו־40 ק"ב/שניה בהעלאה) די נמוכות.

If you want to reach I2P Sites via your browser, have a look on the browser proxy setup page for an easy howto.